Tải bản đầy đủ - 84 (trang)
5K toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm:.

5K toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm:.

Tải bản đầy đủ - 84trang

B¸O C¸O TæNG QUAN

Ví dụ: tập hợp chi phí của công trình công trình sửa chửa điện tại trường ĐH

YHP với tài liệu sau:

-Ngày 05/11/2013 mua đinh vit số tiền là 200.000đồng chuyển thẳng xuống

công trình.( vd phần 3.1.1)

- Ngày 18/11/2013 xuất kho nguyên vật liệu tộng trị giá xuất kho là

61.185.00đồng .( VD phần 3.2)

- Tính Lương cho công nhân trực tiếp thi công công trình ngày 28/11/2014

Tông lương là 13.823.000đồng . (vd phần 3.4)

-Trong kỳ tập hợp chi phí sản xuất chung và phân bổ cho các công trình theo giá

trị thanh toán. Công trình sủa chữa điện tại Trường ĐHYHP chi phí sản xuất

chung là 3.547.000đồng

Từ các nghiệp vụ phát sinh trên kế toán tổng hợp và lên phiếu chi phí tinh

giá thành như sau.( các phần hạch toán và bàng biểu của từng nghiệp vụ

theo các phần đã lấy dãn chứng ko diễn giải lại)58B¸O C¸O TæNG QUAN

Sổ chi tiết TK 621 chi tiết cho công trình sửachữa điện tại ĐH Y HPCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNMẫu số S36-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngSỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

Tháng 11/2013

Tên tài khoản: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Số hiệu: 621

Đơn hàng số: 08.

Tên công trình: “Cải tạo đường điện tầng 1 và tầng 2 dãy lớp học và sân trường tại trường đại học y HP”

Đơn vị tính : đồng

Chứng từ

SHDiễn giảiNTHĐB

Lẻ05/11PX 0618/11Số dư đầu kỳ

Mua vật liệu chuyển

thảng công trình

Xuất vật liệu

...............

Cộng phát sinhSHTK

ĐƯTổng tiền111200.00015261.185.000Đinh vítDây Cáp

ĐiệnGhi nợ TK 621

Chia ra

Sứ Cách

Cầu trì

Điện........200.000

60.500.00040.000645.00061.385.000

Ngày 30 tháng 11 năm 2013Người lập sổ

(Ký, họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)59B¸O C¸O TæNG QUAN

Sổ chi tiết TK 622 chi tiết cho từng công trình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngMẫu số S36-DN

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của

Bộ trưởng BTC)SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

Tháng 11/2013

Tên tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếp thi công Số hiệu: 622

Đơn hàng số: 08

Tên công trình: “Cải tạo đường điện tầng 1 và tầng 2 dãy lớp học+ sân trường trường đại học HP”

Chứng từNT

GSSH30/11/2013BL09,Bảng

chấm công.30/11/201330/11/2013BL09,Bảng

chấm công.30/11/2013.......Diễn giảiNTSố dư đầu kỳ

Tính ra lương phải trả cho tổ công nhân hi

công công trình

Tính các khoản trích theo lương của công

nhân trực tiếp thi công

...............................................................Số hiệu

TKĐƯNợĐơn vị tính : đồng

Số tiền

33413.823.0003383..179.290

.............CộngNgười lập sổ

(Ký, họ tên)17.00.29

Ngày 30 tháng 11năm 2013

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)

60B¸O C¸O TæNG QUANCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngBẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ CHO CÔNG TRÌNH SỦA CHỮA ĐIỆN TẠI ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNGSTTNgười lập

Khoản

(Ký, họ

tên) mụcCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường

Tràng Minh,

Quận

Kiến

An,tiếp

Thành phố Hải Phòng

1

Chi phí

NVL

trựcSỔ NHẬT2Tháng 11 3

Đơn vị tính: đồng

Chứng từ

NT

SH

NT

GSKế toán trưởng

Chi phí

( Ký, họ tên)

( đồng)

Mẫu số S03a-DN

(Ban

hành

theo

QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC

61.185.000

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)Chi phí nhân công trực tiếp17.002.290Chi Phí sản xuất chung theo phân bổ3.547.000Tổng cộngDiễn giảiTRÍCH KÝ CHUNGSố hiệu TK81.734.290

NợSố phát sinh

Nợ

Số trang trước chuyển sang

………………………..

Tập hợp chi phí tính giá thành công trình tại ĐHYHP....

154....81.734.29062161.185.00062217.002.2906273.547.000

61B¸O C¸O TæNG QUANCộng phát sinh535.447.783.489535.447.783.489Cộng phát sinh năm- Sổ này có 134 trang, đánh số từ trang số 1 đến trang số 134

- Ngày mở sổ : 01/01/2013.

Người ghi sổKế toán trưởng(Đã ký)(Đã ký)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phầnNgày 30 tháng 11 năm 2013

Tổng giám đốc

(Đã ký tên, đóng dấu)

XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)62B¸O C¸O TæNG QUAN

Mẫu số: S03b-DNNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ CÁI TÀI KHOẢN 621

Tháng 11

Tên tài khoản: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếpNgày tháng

ghi sổChứng từ

Số

hiệuDiễn giảiNgày thángNhật ký chung TK

đối

Trang Dòng

ứngĐơn vị tính: Đồng

Số tiền

NợSố dư đầu tháng

05/11/2013HĐB 05/11/2013

L

18/11/2013 PX 06

18/11/2013Mua đinh víth pục vụ công trình tại ĐHYHP111200.00015261.185.00030/11/2013 PKTXuất vật liệu cho thi công tại công trình đại học y

...............

Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp

……………………30/11/2013154Cộng phát sinh thángNgười lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)61.385.000

61.385.00061.385.000Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Tổng giám đốc

(Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Việt Tiến)63B¸O C¸O TæNG QUANCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

Tổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngMẫu số S03b-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCSỔ CÁI TÀI KHOẢN 622

Tháng 11

Tên tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếpNgày tháng

ghi sổChứng từ

Số hiệuNhật ký chung

Diễn giảiNgày thángTrangDòngTK

đối

ứngĐơn vị tính: Đồng

Số tiền

NợSố dư đầu quý

…………….

33430/11/2013BL10-0830/11/2013Tính lương cho công nhân CT: Cải tạo tầng 1 và

tầng 2 dãy lớp học+ sân trường trường THCS

Lương Khánh Thiện.30/11/2013BL10-0830/11/2013Trích các khoản theo lương theo quy định33830/11/2013PKT1130/11/2013Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp

Cộng phát sinh tháng 11154Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)13.823.000

3.179.290

17.002.29017.002.290

17.002.290

Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Tổng giám đốc

(Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)64B¸O C¸O TæNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNMẫu số: S03b-DNSỐ 46 – HẠ LÝ – HỒNG BÀNG- HẢI PHÒNG(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ CÁI TÀI KHOẢN 627

Tháng 11

Tên tài khoản: Chi phí sản xuất chungNgày tháng

ghi sổChứng từ

Số

hiệuNhật ký chung

Diễn giảiNgày thángTrangDòngTK

đối

ứngĐơn vị tính: Đồng

Số tiền

NợSố dư đầu tháng

30/11/2013 PKT

30/11/2013 PKT30/11/2013Phân bổ chi phí chung cho công trình đại học y11130/11/2013...............

Kết chuyển chi phí chung

……………………154Cộng phát sinh thángNgười lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)3.197.290

3.197.290

3.197.2903.197.290Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Tổng giám đốc

(Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Việt Tiến)65B¸O C¸O TæNG QUAN

Mẫu số: S03b-DNCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)SỔ CÁI TÀI KHOẢN 154

Tháng 11

Tên tài khoản: Chi phí kinh doanh dở dangNgày tháng

ghi sổChứng từ

Số

hiệuNhật ký chung

Diễn giảiNgày thángTrangDòngTK

đối

ứngĐơn vị tính: Đồng

Số tiền

NợSố dư đầu tháng

30/11/2013 PKT30/11/2013Kết chuyển chi phí62130/11/2013 PKT

30/11/2013 PKT

30/11/2013 PKT30/11/2013

30/11/2013

30/11/2013Kết chuyển chi phí

Kết chuyển chi phí

Kết chuyển chi phí15561.185.000

622 17.002.290

627 3.547.000Cộng phát sinh thángNgười lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)81.734.290

81.734.29081.734.290Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Tổng giám đốc

(Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Việt Tiến)66B¸O C¸O TæNG QUAN

3.6 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:3.6.1. Chứng từ & sổ sách sử dụng:

 Hóa đơn GTGT

 Hóa đơn bán hàng thông thường

 Báo cáo bán hàng đại lý

 Phiếu thu

 Phiếu xuất kho

 Đơn đặt hàng

 Biên bản điều chỉnh hóa đơn

 Biên bản hủy hóa đơn

 Bảng kê Xuất – Nhập – Tồn3.6.2 Tài khoản sử dụng:

 Tài khoản 511 “doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

 Tài khoản 515 “ doanh thu hoạt động tài chính”

 Tài khoản 632 “ Giá vốn hàng bán”

 Tài khoản 635 “ Chi phí hoạt động tài chính”

 Tài khoản 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp”

 Tài khoản 711 “ Chi phí khác”

 Tài khoản 811 “ Thu nhập khác”

 Tài khoản 911 “Xác định kết quả sản xuất kinh doanh”

3.6.3 Quy trình hạch toán:67B¸O C¸O TæNG QUANHóa đơn GTGT bán

hàng...Sổ nhật ký chungSổ cái 511,515Sổ chi tiết TK

511,515...Bảng tổng hợp

chi tiết TK

511,515Bảng cân đối

số phát sinhBÁO CÁO TÀI CHÍNHChú thích:

Ghi hàng ngày:

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ:

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra:

Ví dụ minh họa:

VD1: Ngày 26/11/2013 hoàn thành công trình Ký túc Xá 8T ĐH Hải Phòng, giá

trị công trình là 14.864.386.000 đồng (chưa thuế suất 10%). Chủ đầu tư đã

thanh toán 50% bằng chuyển khoản. Giá vốn công trình được xác định là

10.925.323.710 đồng.

Kế toán định khoản:

a, Nợ TK 632: 10.925.323.710

Có TK 154: 10.925.323.710

b, Nợ TK 112: 8.175.412.300

Nợ TK 131: 8.175.412.300

68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5K toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm:.

Tải bản đầy đủ ngay(84 tr)

×
x