Tải bản đầy đủ - 84 (trang)
4 Kho sỏt s liu ti cụng ty

4 Kho sỏt s liu ti cụng ty

Tải bản đầy đủ - 84trang

B¸O C¸O TæNG QUAN(Bảng chấm công và bảng thanh toán lương dùng cho công nhân trực tiếp thi công)

Mẫu số 02 – LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

TỔ CÔNG NHÂN: PHẠM NGỌC NGHĨABẢNG CHẤM CÔNGSTT

1

2

3HỌ VÀ TÊN

Phạm Ngọc Nghĩa

Nguyễn Thế Hiền

Nguyễn Thế ToảnTháng 11 năm 2013

Bộ Phần Trực Tiếp Thi công công trình tại ĐH Y Hải Phòng

NGÀY TRONG THÁNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

X

X

x

X

x

x

X

x

X

X

x

X

x

x

x

X

x

X

X

x

X

x

x

X

XKÝ HIỆU CHẤM CÔNG

Lương sản phẩm : K

Nghỉ phép: P

Lương thời gian: +

Nghỉ không lý do: O

Nghỉ bù: B

Nghỉ không lương: RoNgười duyệt

(Ký, họ tên)11

x

x

xPhụ trách bộ phận

(Ký, họ tên).......

.......

.......

.......31

x

xTỔNG

27

27

27Người chấm công

(Ký, họ tên)51B¸O C¸O TæNG QUANCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNMẫu số 02 – LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)Tổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải

PhòngBẢNG THANH TOÁN LƯƠNG

Tháng 11 năm 2013

Bộ Phận : trực tiếp thì công công trình tại ĐH Y Hải Phòng

Đơn vị tính: Đồng

STTHọ và tênPhạm Ngọc

1 Nghĩa

Nguyễn Thế

2 Hiền

Nguyễn Thế

3 ToảnSố

ngày

côngLương công

nhậtTiền lươngPhụ cấp

ăn ca +

xăng xe+

khácTổng thu

nhậpCác khoản giảm trừ

BHXH

(7%)BHYT

(1.5%)BHTN

(1%)CộngThuế

TNCNThực lĩnh27

150.0004.050.000810.0004.860.000340.20072.90048.600-4.398.300410.400-3.909.60

0-4.153.95

0461.70027

130.0003.510.000810.0004.320.000140.0003.780.000810.0004.590.000321.30068.85045.900436.05011.340.0002.483.00013.823.000963.900206.550137.7001.308.150302.40064.80043.20027Cộng12.514.850Tổng tiền lương của bộ phận trực tiếp thi công tại công trình sửa chữa điện ĐHY hải Phòng là: 12.514.850 đ.

Bằng chữ: mười hai triệu năm trăm mười bốn nghìn tám trăm năm mười đồng.

Người lậpKế toán TrưởngTổng giám đốc(đã ký)(đã ký)(đã ký, đóng dấu)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)52

nhậnB¸O C¸O TæNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNMẫu số:02-LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày

20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)Tổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngBẢNG PHÂN BỔ LƯƠNG THÁNG 11/2013

Công trình sửa chữa điện tại đại học Y hải phòng

Ghi có TK

Nợ TKTK 334Đơn vị tính:đồngTK 338(tính váo chi phí)

BHXH(17%)BHYT(3%)2.349.910414.690BHTN(1%)KPCĐ(2%)Cộng(23%)276.4603.179.290Tổng cộngTk 622

- Công trình sửa chữa điện tại ĐH

Y Hải PhòngCộng

Người lập sổ

(Ký, họ tên)13.823.00013.823.0002.349.910138.230414.690138.230276.460Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)3.179.29017.002.29017.002.290Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty Cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)

53B¸O C¸O TæNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngMẫu số S03a-DN

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006

của Bộ trưởng BTC)SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 11

NT

GSChứng từ

SHNTDiễn giải

Số trang trước chuyển sangSố hiệu TK

NợĐơn vị tính: đồng

Số phát sinh

Nợ....

....………………………

....................

30/11

/201330/11

/2013Bảng chấm công và

bảng lương

T11/2013

Bảng lương

T11/201313.823.000622

30/11/

2013Tính lương phải trả cho từng bộ phận30/11/

2013Tiến hành trích các khoản BHXH,BHYT,BHTN theo tỉ lệ

quy định.33413.823.000

3.179.290

1.313.185622

334

338………………….

Cộng phát sinh4.492.475535.447.783.489535.447.783.489- Sổ này có 134 trang, đánh số từ trang số 1 đến trang số 134

- Ngày mở sổ : 01/01/2013

Người ghi sổ

(Đã ký)Kế toán trưởng

(Đã ký)Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Tổng giám đốc

(Đã ký tên, đóng dấu)

54B¸O C¸O TæNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNMẫu sô S03b-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngTRÍCH SỔ CÁI TÀI KHOẢN 334

Tháng 11

Tên tài khoản: Phải trả người lao động

Ngày tháng

ghi sổChứng từ

Số hiệuNhật ký chung

Diễn giảiNgày

thángTrangDòngTK

đối

ứngĐơn vị tính: Đồng

Số tiền

Nợ……………..

Số dư đầu tháng 117.224.865.00030/11/2013Bảng chấm công và

bảng lương 11/201330/11/20

13Tính lương phải trả cho bộ phận thi

công trực tiếp tại công trình sửa chữa

điện ĐH Y HP62230/11/2013Bảng thanh toán

lương T11/201130/11/20

13Tiến hành trích các khoản

BHXH,BHYT,BHTN trừ vào lương. Của

công nhân trực tiếp thi công công trình tại

ĐHY HP

Cộng phát sinh tháng1133813.823.0001.313.18514.275.667.033 7.050.802.033Số dư cuối tháng 110Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)Tổng giám đốc

(Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

55B¸O C¸O TæNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾNMẫu sô S03b-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTCTổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải PhòngTRÍCH SỔ CÁI TÀI KHOẢN 338

Tháng 11

Tên tài khoản: Phải trả phải nộp khác

Ngày tháng

ghi sổChứng từ

Số hiệuNhật ký chung

Ngày thángDiễn giảiTrangDòngĐơn vị tính: Đồng

Số tiềnTK

đối

ứngNợSố dư đầu tháng 11

…………….

30/11/2013Bảng lương

30/11/2013

T11/2011,bảng thanh toán

lương T11Tiến hành trích các khoản

BHXH,BHYT,BHTN trừ vào chi

phí và lương.

……………..

Cộng phát sinh tháng69.195.629.723

6223.179.2903341.313.185

4.857.586.091Số dư cuối tháng 11Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)6.007.984.046

70.346.027.678Ngày 30 tháng 11 năm 2013

Tổng giám đốc

(Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)(Nguồn dữ liệu: phòng kế toán công ty cổ phần XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN)56B¸O C¸O TæNG QUAN

3.5Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:.3.5.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng

 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 Báo cáo tiêu hao và tiết kiệm nguyên liệu

 Lệnh cấp phát kiêm phiếu xuất vật tư theo hạn mức

 Phiếu nhập kho

 Hóa đơn GTGT (khi mua NPL)

 Sổ tổng hợp nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu

 Bảng kê chi tiết TK 152

 Bảng tổng hợp chi tiết TK 621

Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp:

. Chứng từ, sổ sách sử dụng:

 Báo cáo thực hiện kế hoạch sản lượng

 Thẻ chấm công

 Phiếu báo làm thêm giờ

 Bảng đơn giá

 Bảng cân đối công đoạn

 Bảng chấm công

 Bảng lương và thanh toán tiền lương

 Phiếu chi tiền mặt

 Bảng kê chi tiết TK 622

 Bảng tổng hợp chi tiết TK 6223.5.2 Tài khoản sử dụng:

- TK 621- Nguyên vật liệu trực tiếp

- TK 622 – Nhân công trực tiếp

-TK 623 chi phí máy thi công

- TK 627 Chi phí sản xuất chung

3.5.3 Khảo sát số liệu tại công ty

57B¸O C¸O TæNG QUAN

Ví dụ: tập hợp chi phí của công trình công trình sửa chửa điện tại trường ĐH

YHP với tài liệu sau:

-Ngày 05/11/2013 mua đinh vit số tiền là 200.000đồng chuyển thẳng xuống

công trình.( vd phần 3.1.1)

- Ngày 18/11/2013 xuất kho nguyên vật liệu tộng trị giá xuất kho là

61.185.00đồng .( VD phần 3.2)

- Tính Lương cho công nhân trực tiếp thi công công trình ngày 28/11/2014

Tông lương là 13.823.000đồng . (vd phần 3.4)

-Trong kỳ tập hợp chi phí sản xuất chung và phân bổ cho các công trình theo giá

trị thanh toán. Công trình sủa chữa điện tại Trường ĐHYHP chi phí sản xuất

chung là 3.547.000đồng

Từ các nghiệp vụ phát sinh trên kế toán tổng hợp và lên phiếu chi phí tinh

giá thành như sau.( các phần hạch toán và bàng biểu của từng nghiệp vụ

theo các phần đã lấy dãn chứng ko diễn giải lại)58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Kho sỏt s liu ti cụng ty

Tải bản đầy đủ ngay(84 tr)

×
x