Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
3 Chọn bạn hàng , chọn thị trường.

3 Chọn bạn hàng , chọn thị trường.

Tải bản đầy đủ - 60trang

Đồ án Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại ThươngGVHD : Phạm Thị Phương MaiTổng hợp nội dung giao dịch của công ty với các đối tác là Malayxia ,Nga và

Trung Quốc.

Bảng 2.5 .Nội dung các đơn đặt hàng

Nội dungĐối tác nước ngoàigiao dịchCông ty Berms LtdCông ty MTC LtdCông ty TETRACYTên hàngGạo trắng Việt NamGạo trắng Việt Nam.Gạo trắng Việt NamSố lượng120.000 tấn150.000 tấn.150.000 tấn- Tấm: 15%.- Tấm: 15%.- Tấm: 15%.- Thủy phần: 14%.- Thủy phần: 14%.- Thủy phần: 14%.- Tạp chất : 0.4 %.- Tạp chất : 0.4%.- Tạp chất : 0.4%.- 405 USD/ tấn- 410 USD/ tấn.Quycáchphẩm chấtGiá và điều - 410 USD /tấn

kiệngiao - FOB An Giang, Việt - FOB An Giang, Việt - FOB An Giang, ViệthàngNam (Incoterm 2010)ThờiNam (Incoterm 2010)Nam (Incoterm 2010)hạn 45 ngày sau khi nhận 45 ngày sau khi nhận 45 ngày sau khi nhậngiao hàngđược L/Cđược L/Cđược L/CPhươngL/C thanh toán ngay L/C thanh toán ngay . L/C thanh toán ngaythức thanh có thể chuyển nhượng có thể chuyển nhượng có thể chuyển nhượng

toánkhông hủy ngangkhông hủy ngangkhông hủy ngangTheo bảng tóm tắt nội dung cho thấy công ty ở Trung Quốc có lợi ích hơn hẳn

so với hai công ty còn lại cả về mặt số lượng và đơn giá, phù hợp với kế hoạch phát

triển, các chỉ tiêu đề ra của công ty. Với số lượng hàng như vậy công ty có thể đáp ứng

đủ nhu cầu của khách hàng.Đồng thời dựa trên tình hình thực tế Trung Quốc đang là

một thị trường đầy tiềm năng.Sự mở rộng thị trường này sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới

cho công ty.Sinh viên : Nguyễn Thị Thúy Hiên – Mã SV :43895

Lớp

: KTN52 – ĐH243Đồ án Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại ThươngGVHD : Phạm Thị Phương MaiTừ những số liệu phân tích trên đây công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang

quyết định chọn công ty TETRACY của Trung Quốc và kí hợp đồng mua bán gạo với

công ty này.

3.3.3.Gửi thư chấp nhận tới công ty TETRACY của Trung Quốc

AN GIANG IMPORT- EXPORT COMPANYTETRACY Co

Address: 1 Ngo Gia Tu, My Long ward

178/52-55 Soy Chokchaijong

Long Xuyen city,An Giang Province, Viet Nam.

Tel : 84-(0)076-3842625Shanghai, China.Tel : 0079.84707222Fax : 84-(0)076-384.32.39Fax : 0079.847072 22

acceptance

Dear sir,

We have received your order and very pleasure that you agreed with all our

request about the goods with their commodity, the quantity, the price, the quality, time

of shipment and the payment.

Please send us your confirmation.

Yours faithfully,

Director.Sinh viên : Nguyễn Thị Thúy Hiên – Mã SV :43895

Lớp

: KTN52 – ĐH244Đồ án Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại ThươngGVHD : Phạm Thị Phương Mai3.3.4 Thư chấp nhận của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang

TETRACY CoAN GIANG IMPORT- EXPORT COMPANY

178/52-55 Soy Chokchaijong

Shanghai, China.

Tel : 0079.84707222

Fax : 0079.847072 22Address: 1 Ngo Gia Tu, My Long ward

Long Xuyen city,An Giang Province, Viet Nam.

Tel : 84-(0)076-3842625

Fax : 84-(0)076-384.32.39

ConfirmationDear sir,

We are very happy to have dealing with you. We send this conformation to

ensure that we agree with all the iterms you gave in your offer.

Please send me a sighed contract as soon as possible.

Yours faithfully,

Director.Sinh viên : Nguyễn Thị Thúy Hiên – Mã SV :43895

Lớp

: KTN52 – ĐH245Đồ án Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại ThươngGVHD : Phạm Thị Phương Mai3.4.Tổ chức giao dịch ký hợp đồng

3.4.1.Hình thức giao dịch.

Trong quá trình tiến hàng giao dịch với khách hàng, công ty đã quyết định chọn hình

thức giao dịch bằng thư tín, đây được coi là phương thức giao dịch được sử dụng phổ

biến rộng rãi nhất trong mỗi hoạt động giao dịch hiện nay, đặc biệt là đối với hoạt

động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như trao đổi thương mại, dịch vụ.

Những cuộc tiếp xúc ban đầu thường qua thư từ. Ngay sau khi hai bên đã có điều kiện

gặp gỡ trực tiếp thì việc duy trì quan hệ cũng phải thông qua thư tín thương mại.

So với việc gặp gỡ trực tiếp thì giao dịch qua thư tín tiết kiệm được nhiều chi phí.

Hơn nữa trong cùng một lúc, lại có thể giao dịch trao đổi với nhiều khách hàng ở nhiều

nước khác nhau. Người viết thư tín có điều kiện để cân nhắc suy nghĩ, tranh thủ ý kiến

nhiều người và có thể khéo léo giấu ý kiến thực sự của mình.

Nhưng việc giao dịch qua thư tín thường đòi hỏi nhiều thời gian chờ đợi, có thể cơ hội

mua bán tốt sẽ trôi qua. Việc sử dụng điện tín khắc phục được phần nào nhược điểm

này. Với một đối phương khéo léo, già dặn thì việc phán đoán ý đồ của họ qua lời lẽ

trong thư là một việc rất khó khăn. Khi sử dụng thư tín để giao dịch đàm phán phải

luôn luôn nhớ rằng thư từ là sứ giả của mình đến với khách hàng, người ta sẽ phê

phán, đánh giá mình qua những thư từ mình gửi đến. Bởi vậy cần phải lưu ý hết sức

việc viết thư, gửi thư... Những nhà kinh doanh lâu năm nhận thấy giao dịch bằng thư

tín phải đảm bảo những yêu cầu : lịch sự, chính xác, khẩn trương và kiên nhẫn.

Giấy viết thư cần được chuẩn bị chu đáo. Trên tiêu đề in rõ ràng và đầy đủ : tên, địa

chỉ, số điện thoại, địa chỉ, điện tín...của đơn vị. Thư chỉ viết trên một mặt giấy. Mỗi thư

chỉ nên đề cập một vấn đề kinh doanh. Lời lẽ trong thư cần lịch sự, đúng mức, phù hợp

với cách xưng hô, chào hỏi của mỗi nước, mỗi thứ tiếng, tránh cộc lốc và cũng tránh

cầu kỳ. Xu hướng hiện nay là viết ngắn gọn, rõ ràng. Thứ tiếng dùng viết thư nên là

thứ tiếng khách quen dùng, như vậy dễ gây thiện cảm và dễ thu hút sự chú ý của

khách.

Nội dung của thư thương mại bao giờ cũng hết sức chính xác. Tránh những sự hiểu

lầm do trình bày không rõ ràng, không khúc triết hoặc do sử dụng từ ngữ không chính

xác. Mọi lý lẽ được diễn đạt đầy đủ, nhưng không rườm rà. Cần nhớ rằng mỗi nước có

một cách hiểu khác nhau về từng vấn đề liên quan đến buôn bán như đơn vị đo lường,

Sinh viên : Nguyễn Thị Thúy Hiên – Mã SV :43895

Lớp

: KTN52 – ĐH246Đồ án Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại ThươngGVHD : Phạm Thị Phương Maicách trả tiền, sự phân chia chi phí trong quan hệ bốc dỡ... bởi thế khi đề cập đến mỗi

vấn đề, cần phải thật chi tiết, cụ thể, rõ ràng về quan niệm của mình hoặc những yêu

cầu của mình nêu ra. Không bao giờ nên nghĩ chắc rằng đối phương cũng hiểu vấn đề

này theo cách mình hiểu.

Sự khẩn trương trong trao đổi thư tín cần được chú ý thích đáng. Tất cả mọi thư tín

gửi đến đều phải được trả lời một cách nhanh chóng dù rằng mình chưa có cơ hội bán

hàng. Việc trì hoãn trả lời, thậm chí quên không trả lời thư của khách hàng sẽ gây ấn

tượng xấu. Một nhà kinh doanh tốt bao giờ cũng cố gắng mở rộng quan hệ với nhiều

khách hàng.

Trong giao dịch bằng thư tín đức tính kiên nhẫn là cần thiết. Kiên nhẫn trả lời khách

hàng về mọi vấn đề, kiên nhẫn theo đuổi khách hàng bằng nhiều thư liên tiếp và quan

hệ trong thời gian dài. Kinh nghiệm cho thấy rằng, khi lựa chọn, những khách hàng

quen biết, có giao dịch thư từ trước đó, được ưu tiên hơn những khách hàng mới xuất

hiện lần đầu.

3.4.2.Lập hợp đồng

Contract for the purchase

And sale of rice.

No: NH 2014.16.19.VN1

Date: May, 20th,2014

BetweenTETRACY Co

Address : 178/52-55 Soy Chokchaijong, Shanghai, China

Tel : 0079.84707222

Fax : 0079.847072 22

Hereinafter called the buyer.

And: AN GIANG IMPORT- EXPORT COMPANYAddress : 1, Ngô Gia Tự, Mỹ Long ward,Long Xuyên city , An Giangprovince,Viet Nam.

Tel : 84-(0)076-3842625

Fax : 84-(0)076-384.32.39

Hereinafter called the seller.

Sinh viên : Nguyễn Thị Thúy Hiên – Mã SV :43895

Lớp

: KTN52 – ĐH247Đồ án Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại ThươngGVHD : Phạm Thị Phương MaiIt has been mutually agreed to the sale and purchase of rice on the terms and

conditions as follows:

Article 1: Description of goods.

1. Commodity : Vietnamese white rice.

2. Quality:

- Brokens: 15% max.

- Moisture: 14%.

- Foreign matter: 0.4%.

3. Quantity: 150,000 MT (more or less 5%) at seller’s option.

Article 2: Price.

- Unit price: USD 410/MT FOB An Giang port, Viet Nam

(Incoterm 2010).

- Total: about USD 61.500.000

These prices are understood FOB An Giang, Viet Nam as per Incoterms 2010,

packing charges included.

a, Dunnage, bamboomat for Shipowner’s/ Buyer’s account.

b, Shore tally to be at Seller’s account.

c, Vessel’s tally to be at Buyer’s/ Shipowner’s account.

d, All export duties, taxes, levied in the country of origin to be at Seller’s

account.

e, All import duties, taxes, levied in the country of destination and outside Viet

Nam shall be for Buyer’s account.

Article 3: Time of shipment:

a, Shipment shall be made during the period of June to July 2014 and 45 days

after receiving L/C.

b, Shipment shall be made by vessels of about 20,000 tons, unless otherwise

separately agreed.

c, Port of loading: An Giang port- Viet Nam.

Port of discharge: Shanghai, China

Article 4: Packing:

Sinh viên : Nguyễn Thị Thúy Hiên – Mã SV :43895

Lớp

: KTN52 – ĐH248Đồ án Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại ThươngGVHD : Phạm Thị Phương MaiRice to be packed in single new jute bags of 50 kgs net each, about 50,6 kgs

gross each, hand- sewn at mouth with jute twine thread suitable for rough handing and

sea transportation. The Seller will supply 0,2% of new jute bags free of charge out of

quantity of bags shipped.

Article 5: Insurance:

To be arranged by the Buyer.

Article 6: Inspection and fumigation:

a, The certificate of quanlity, weight and packing issued by Vinacontrolat

loading port to be final and for Seller’s account.

b, Fumigation to be effected on board the vessel after completion of loading

with expenses to be at Sller’s account; but expenses for crew on shore during the

fumigation period including transportation, accommodation and meals at hotel for

Ship owner’s account.

c, Time for fumigation not to count as laytime.

Article 7: Loading terms:

a, Buyer shall advise vessel’s ETA and its particulars 15 days and Captain shall

inform vessel’s ETA, quantity to be loaded and other necessary imformation 72/48/24

hours before the vessel’s arrival at loading port.

b, Laytime to commence at 1. pm if N.O.R. given before noon and at 8. am next

working day if N.O.R. given in the afternoon during office hours.

In case, vessel waiting for berth due to congestion, time commence to count 72

hours after N.O.R. submited.

c, Loading rate: 1500 MT per weather working day of 24 consecutive hours,

Sundays, holidays excepted even if used, based on the use of at least four to five

normal working hatches/ holds and all cranes/ derricks and winches available in good

order, if less then prorata.

d, Seller shall arrange one safe port for the vessel of 20,000 MT capacity to load

the cargo.

e, Time between 17. pm on Saturday and the day preceeding a holiday until 8.

am next working day not to count as laytime even if used.Sinh viên : Nguyễn Thị Thúy Hiên – Mã SV :43895

Lớp

: KTN52 – ĐH249Đồ án Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại ThươngGVHD : Phạm Thị Phương Maif, Before submitting N.O.R., the vessel must be in free pratique. Immediately

after vessel at berth, captain shall request Vinacontrol to inspect the hatches/ holds and

issue a certificate certifying the hatches/ holds are clean, dry, free from harmful factors

and suitable for food loading with such expenses to be at ship owner’s account and

time not to count as laytime.

g, Demurrage/ despatch if any, to be as per C/P rate: but maximum 4,000/2,000

USD per day or prorata and to be settled directly between Seller and Buyer within 90

days after B/L date.

h, For the purpose of obtaining Shipping Documents such as:

- Commercial invoices.

- Certificate of quanlity, weight and packing.

- Certificate of origin.

The responsible party shall Cable/ Telex/ Fax advaising shipment particulars

within 24 hours after completion of loading.

In order for the Buyer to obtain insurance, a bill of lading shall be issued

immediately after completion of loading and before fumigation and provided

immediately to the Buyer.

i, In case, cargo is ready for shipment as scheduled in this contract, but Buyer

fails to nominate the vessel to load, then all risk, damage, and associated expenses for

cargo to be borne by the Buyer based on the Seller’s actual claim. In the even no cargo

is available to be loaded on nominated vessel at loading port, then dead freight to be

paid by Seller based on Buyer’s actual claim and the Buyer will submit the following

documents to Viettinbank for receiving P.B( time counted: 20-25 days from L/C

opening date):

- N.O.R. with Seller’s signature,

- Report signed by the Captain and the Seller confirming that the vessel has

already arrived at the port to receive the cargo but the Seller has no cargo to load.

- Viettinbank’s confirmation.

Article 8: Payment:

a, After signing the contract, the Buyer or the Buyer’s nominee or other nominee

will telex asking the Seller to open P.B. of 1% of total L/C amount at Vietcombank

Sinh viên : Nguyễn Thị Thúy Hiên – Mã SV :43895

Lớp

: KTN52 – ĐH250Đồ án Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại ThươngGVHD : Phạm Thị Phương MaiHanoi within 2 days thereof the Seller shall open P.B. and inform the Buyer, then 4

days after receiving Viettinbank’s confirmation, the Buyer will open a telegraphic,

irrevocable and confirmed L/C which is in conformity with this contract by an

internetional first class bank at sight with T.T.R. acceptable for 100,000 MT in favour

of Vinafood Hanoi through the Bank for Foreign Trade of Viet Nam.

For 50,000 MT the Buyer or Buyer’s nominee will open a telegraphic,

irrevocable and transferable at sight L/C which is in conformity with this contract with

T.T.R acceptable. In case, the Seller requests the confirmation of L/C, the L/C will be

confirmed for Seller’s account.

In theeven that the Buyer fails to open an L/C 4 days after receivingconfirmation from Viettinbank then the Seller shall collect P.B. from the Vietcombank

and then the contract is automatically cancelled.

The Seller will collect the P.B. against presentation of shipping documents at

Viettinbank.

b, Presentation of the following documents to the Bank for Foreign Trade of

Viet Nam, payable within 3-5 banking days after receipt of the telex from Viettinbank

certifying that documents have checked in conformity with the L/C terms:

- Full set of “Clean on board” B/L in three originals marked “Freight to collect”.

- Commercial invoice in three folds.

- Certificates of quanlity, weight and packing issued by Vinacontrol to be final at

loading port in six folds.

- Certificates of origin issued by Viet Nam Chamber of Commerce in six folds.

- Certificates of fumigation issued by the Competent authority of Viet Nam in

six folds.

- Phytoranitary certificate issued by the Competent authority of Viet Nam in six

folds.

- Cable/ telex/ fax advising shipment particulars within 24 hours after

completion of loading.

Article 9: Force majeure:

The contracting parties are not responsible for the non-performance of any

contract obligation in case of usually recognized force majeure.

Sinh viên : Nguyễn Thị Thúy Hiên – Mã SV :43895

Lớp

: KTN52 – ĐH251Đồ án Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại ThươngGVHD : Phạm Thị Phương MaiAs soon as occured the condition under which force majeure has been invoked,

i.e. extra ordinary, un-foreseenable and irresistible event, a cable should be sent to the

other for information.

A certificate of Force majeure issued by the competent Government Authorities

will be sent to the other party within 7 days.

As soon as the condition under which force majeure has been invoked has been

ceased to esist, this contract will enter immediately into force.

Article 10: Arbitration:

Any disputes arising out from this contract, if the two parties cannot reach an

amicable arrangement for them, must be refered to arbitration. Arbitration to be held in

the country of the defending party. A wards by arbitration to be final and binding both

parties. All charges relating to arbitrations to be born by the losing party.

Article 11: Other terms:

Any amendment of the terms and conditions of this contract must be agreed to

by both sides in writing.

This contract is made in 06 originals in the English Language, three for each

party.

This contract is subject to the Buyer’s final confirmation by telex.

Done in An Giang, on 20th May,2014.

FOR THE SELLERFOR THE BUYERDirectorSinh viên : Nguyễn Thị Thúy Hiên – Mã SV :43895

Lớp

: KTN52 – ĐH2Director52Đồ án Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại ThươngGVHD : Phạm Thị Phương Mai3.4.3 . Tổ chức thực hiện hợp đồng

3.4.3.1- Sơ đồ tổ chức các quy trình thực hiện hợp đồng3.4.3.2. Chi tiết các quy trình thực hiện hợp đồng.

a. Kiểm tra xác nhận thanh toán

Gần đến hạn giao hàng công ty phải giục mở L/C, bước này được thực hiện nhằm

mục đích đảm bảo chắc chắn sẽ nhận được tiền hàng từ phía người nhập khẩu. Khi

bên đối tác mở L/C cần kiểm tra L/C với những nội dung sau:

− Đối chiếu những quy định trong hợp đồng với các quy định trong L/C xem có

phù hợp không, nếu không phù hợp thì yêu cầu bên mua sửa lại cho đúng.

− Loại L/C mà bên mua mở có đúng là loại L/C thanh toán ngay có thể chuyển

nhượng không huỷ ngang hay không.

− Ngân hàng mở L/C tại nước nhập khẩu, Ngân hàng trả tiền hoặc Ngân hàng xác

nhận phải có quan hệ với ngân hàng VIETINBANK

− Số tiền của L/C có đủ61.500.000 USD để thanh toán lô hàng hay không, nếu

không thì yêu cầu bên mua sửa lại cho đủ.

− Thời hạn giao hàng và thời hạn hiệu lực của L/C có phù hợp với nhau không,

thời hạn của L/C có đủ để bên bán luân chuyển chứng từ hay không, nếu không

thì yêu cầu Bên mua gia hạn thêm cho L/C.

Sinh viên : Nguyễn Thị Thúy Hiên – Mã SV :43895

Lớp

: KTN52 – ĐH253Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Chọn bạn hàng , chọn thị trường.

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×