Tải bản đầy đủ - 55 (trang)
1 Phương hướng hoạt động của công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng trong thời gian tới

1 Phương hướng hoạt động của công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng trong thời gian tới

Tải bản đầy đủ - 55trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Nhìn chung so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành trên địa bàn Hải Phòng

thì vị trí của công ty đã phần nào có chỗ đứng nhất định. Trong thời gian tới công ty

sẽ xây dựng chiến lước Marketing nhằm nâng tầm ảnh hưởng, đưa tên tuổi công ty

đến với khách hàng, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới.

3.1.2 Phương hướng phát triển của công ty

 Về tài chínhMục tiêu năm 2014 doanh thu sẽ tăng 10% so với năm 2013, tương đương

doanh thu năm 2014 sẽ đạt được trên 95 tỷ đồng, lợi nhuận sẽ tăng lên 12% tương

đương mức lợi nhuận mục tiêu là:1,2 tỷ đồng

 Về sử dụng vốn

Tài chính của doanh nghiệp có thể tạo lập điểm mạnh hay điểm yếu. Khả

năng tạo lập vị thế tài chính cảu doanh nghiệp phụ thuộc vào việc lập kế hoạch cho

sử dụng và phát triển nó như thế nào. Tài chính là đòn bẩy kích thích và điều hòa

các hoạt động kinh doanh, là công cụ kiểm tra các hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp. Không chỉ đảm bảo về vốn của doanh nghiệp, tài chính còn tăng cường hiệu

quả sử dụng vốn kinh doanh. Bởi vậy công ty cần phát triển nguồn tài chính như

sau:

-Công ty tăng thêm nguồn vốn kinh doanh bằng khoản lợi nhuận chưa phân phối-hàng năm.

Tận dụng các nguồn vốn cho vay ưu đãi của chính phủ đầu tư, mở rộng kinh-doanh khi có cơ hội.

Hạn chế sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn vào mục đích đầu tư dài hạn. Nếu-doanh nghiệp không đảo nợ hợp lý có thể dẫn đến nguy hiểm cho công ty.

Xây dựng các chính sách phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính.

 Về sản phẩm

Công ty không ngừng hoàn thiện thêm cung cách phục vụ, mở rộng diện tích

kho bãi, đầu tàu, các dịch vụ hải quan, ủy quyền xuất nhập khẩu. Công ty hoạt đông

với phương châm “ Niềm tin của khách hàng là mục tiêu sống còn của doanh

nghiệp”.

Sinh viên:

Lớp:Page 41Báo cáo thực tập tốt nghiệp

 Về thị trườngCăn cứ vào tính hình thực tế của thị trường và năng lực của mình, công ty có

kế hoạch củng cố, mở rộng thị trường như sau:

Củng cố lượng khách hàng truyền thống của công ty. Có một phong cách phục

-vụ chuyên nghiệp nhất, dịch vụ nhanh nhất, giá cả hợp lý nhất.

Không chỉ phát triển quan hệ với các khách hàng quen thuộc mà công ty còn

cần dựa trên uy tín và chất lượng dịch vụ đồng thời đẩy mạnh công tác quảng cáo,

PR để tìm kiếm thêm nhiều bạn hàng mới ở nhiều thị trường khác nhau

- Xây dựng kế hoạch Marketing với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giới thiệu

sản phẩm của công ty đến với những đối tượng có nhu cầu, đặc biết là những

doanh nghiệp mới có nhu cầu vận tải cao.

 Về lao động

Xây dựng nếp sống văn minh, chuyên nghiệp trong đội ngũ công nhân

viên của công ty.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho

người lao động để nâng cao tay nghề, trình độ cho họ, đặc biệt với đội ngũ

sale cần có một phong cách làm việc chuyên nghiệp, nắm rõ các dịch vụ và

giá cả của công ty.

Thực hiện chế độ trả lương theo mức độ kết quả đạt được của từng

người, người có kết quả làm việc cao hơn sẽ được trả lương xứng đáng. Đối

với những người giữ chức vụ như trưởng phòng được hỗ trợ phụ cấp trách

nhiệm.Sinh viên:

Lớp:Page 42Báo cáo thực tập tốt nghiệp

3.2 Một số biện pháp nâng cao khả năng sinh lời tại công CPTM vận tải xuất

nhập khẩu Hải Phòng

Trong nền kinh tế thị trường, để có thể tồn tại và phát triển, doanh nghiệp

không có con đường nào khác là sản xuất kinh doanh có lãi tạo khả năng tích luỹ

nhằm tái sản xuất mở rộng. Kể từ khi thành lập tới nay công ty CPTM vận tải xuất

nhập khẩu Hải Phòng không ngừng phấn đấu và vươn lên trong lĩnh vực kinh

doanh, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo được uy tín với khác hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, doanh nghiệp vẫn còn một

số tồn tại nhất định.

Sau một thời gian thực tập tại doanh nghiệp, qua nghiên cứu thực trạng hoạt

động kinh doanh cùng với kiến thức tích luỹ được trong quá trình học tập, em xin

mạnh dạn nêu lên một số đề xuất góp phần tăng lợi nhuận, nâng cao khả năng sinh

lời cho công ty . Cụ thể như sau:

3.2.1 Nhóm biện pháp nâng cao hệ số sinh lợi hoạt động cung cấp dịch vụ

Vấn đề tăng hệ số sinh lợi hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ ( ROS)

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, bởi vì đó chính là mục

tiêu cuối cùng và lâu dài của bất kì doanh nghiệp nào. Mặt khác công ty CPTM

vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng là công ty thương mại do đó hoạt động chính của

công ty là bán hàng và cung cấp dịch vụ nên lợi nhuận chính của công ty chủ yếu

có được chính là từ hoạt động bán hàng. Để có thể tăng lợi nhuận bán hàng, trước

hết ta phải tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Muốn cho doanh thu của doanh

nghiệp tăng cần phải tập trung giải quyết các vấn đề sau đây:

Thứ nhất: Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.Sinh viên:

Lớp:Page 43Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Chất lượng phục vụ là yêu cầu đầu tiên của người tiêu dùng khi lựa chọn sản

phẩm của bất kỳ doanh nghiệp nào nào. Bởi vậy, nó là yếu tố sống còn giúp doanh

nghiệp có thể đứng vững trên thị trường và chiếm được lòng tin của người tiêu

dùng. Trước tình hình kinh tế như hiện nay, khi mà kinh tế toàn cầu suy giảm, nhu

cầu về vận tải cũng như các dịch vụ hải quan, ủy thác xuất nhập... giảm mạnh để có

thể tồn tại và phát triển được công ty cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ

của mình. Có như thế công ty mới có thể giữ chân được các khách hàng truyền

thống đồng thời thu hút, kéo thêm được những khách hàng mới. Vì vậy, trong năm

2014 và trong tương lai doanh nghiệp cần phải chú trọng hơn nữa đến vấn đề quản

lý chất lượng sản phẩm sao cho thực sự phát huy hiệu quả. Để làm được điều đó,

ban lãnh đạo cần phải cử người thường xuyên xuống kiểm tra giám sát công việc

của nhân viên cấp dưới ở các bộ phận sale, đồng thời có chế độ thưởng phạt kịp

thời… giúp cho công tác quản lý chất lượng được tốt hơn. Nếu làm tốt được điều

này doanh nghiệp sẽ tạo được lòng tin đối với khách hàng. Đồng thời doanh nghiệp

cũng cần nâng cao ý thức của người lao động về chất lượng sản phẩm, quán triệt tư

tưởng đối với người lao động rằng chất lượng sản phẩm có cao thì doanh thu của

doanh nghiệp mới nhiều, từ đó thu nhập của bản thân họ mới tăng lên được. Việc

tiến hành đồng bộ giữa công tác quản lý chất lượng và nâng cao ý thức kỷ luật lao

động của người laoi động sẽ giúp cho doanh nghiệp thành công trong việc nâng

cao chất lượng dịch vụ cung cấp từ đó tạo tiền đề giúpdoanh nghiệp thu được lợi

nhuận cao hơn trong trong tương lai.

Thứ hai: Mở rộng thị trường, đa dạng hóa các dịch vụSinh viên:

Lớp:Page 44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phương hướng hoạt động của công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng trong thời gian tới

Tải bản đầy đủ ngay(55 tr)

×