Tải bản đầy đủ - 55 (trang)
3 Đánh giá thực trạng khả năng sinh lời tại công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng

3 Đánh giá thực trạng khả năng sinh lời tại công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng

Tải bản đầy đủ - 55trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

những khả năng của mình để giúp cho Công ty phát triển vững chắc, có thế thắng

lợi trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường.

--Tổ chức tốt công tác phục vụ sản xuất kinh doanh, đưa ra các chính sách nhằm

động viên kịp thời các bộ phận, cá nhân trong công ty làm tốt nhiệm vụ sản xuất

kinh doanh, tăng cường mở rộng việc hợp tác, hỗ trợ giữa các bộ phận trong doanh

nghiệp.

Điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ công nhân viên đã được cải thiện đáng kể

Thu nhập bình quân của người lao động liên tục tăng

Doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô bến bãi, trang thiết bị, đầu

xe, bồi dưỡng nâng cao tay nghề sử dụng và quản lý thiết bị tài sản mới đầu tư

Doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, nâng cao vị thế của mình trên địa bàn

thành phố cũng như với các vùng lân cận.

2.3.2Hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những thành công đạt được công ty vẫn còn những hạn chế cầnkhắc phục đó là:

- Hệ số sinh lời của tải sản (ROA) liên tục giảm qua các năm điều này cho

thấy công tác quản lý sử dụng tài sản chưa được tốt. Đấy chính là nguyên nhân góp

phần vào giảm khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.

- Hệ số sinh lời của vốn kinh doanh (ROC) có xu hướng giảm qua từng năm.

Điều này được cho là không tốt. Đối với các nhà đầu tư thì đây chính là động lực

thúc đẩy họ tham gia đầu tư vào doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có biện

pháp tăng hệ số sinh lời của vốn kinh doanh thì sẽ dễ rời vào khó khăn trong mở

rộng kinh doanh do không thu hút được vốn.

- Mặc dù lợi nhuận của doanh nghiệp tăng đều đặn nhưng tỷ suất lợi nhuận của

doanh nghiệp cũng liên tục giảm trong 3 năm qua. Doanh nghiệp cần tìm ra

nguyên nhân nào dẫn đến trạng giảm khả năng sinh lợi để có biện pháp khắc phụcSinh viên:

Lớp:Page 38Báo cáo thực tập tốt nghiệp

nhăm nâng cao khả năng sinh lợi giúp cải thiện hoạt động kinh doanh cho doanh

nghiệp.

- Số vòng quay vốn kinh doanh và số vòng quay vốn lưu động có sự biến động

liên tục và hiện tại đang có xu hướng giảm mạnh. Điều này cho thấy hiệu quả sử

dụng vốn của doan nghiệp đang bị giảm sút. Với hiện trạng của doanh nghiệp đang

hoạt động dựa vào số vốn vay ngắn hạn bên ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong tổng

nguồn vốn thì việc giảm số vòng quay của vốn sẽ làm tăng chi phí cho các khoản

vay dẫn đến giảm khă năng sinh lời.

- Doanh nghiệp còn phụ thuộc phần lớn vào nguồn vốn bên ngoài nên chưa

chủ động được nhiều trong kinh doanh. Đặc biệt doanh nghiệp chủ yếu huy động

vốn bằng hình thức vay ngắn hạn. Điều này sẽ rất nguy hiểm nếu doanh nghiệp

không có chính sách đảo nợ hợp lý.

- Vốn của công ty bị chiếm dụng quá nhiều. Các khoản phải thu, hàng tồn kho

chiếm tỷ trong quá cao trong tổng vốn lưu động. Doanh nghiệp đang thực hiện

chính sách bán hàng tín dụng thương mại.

- Trong công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm : Mặc dù chất lượng hàng hoá

của Công ty luôn được đảm bảo nhưng sức cạnh tranh của Công ty vẫn còn thấp.

Hoạt động kinh doanh của Công ty còn mang tính chất cá thể, nhỏ lẻ. Do đó, khả

năng tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của Công ty cũng phần nào bị hạn chế. Mạng lưới

tiêu thụ chưa được phân bố đều, công tác quảng bá dịch vụ, hàng hoá còn kém.

Công ty chưa có sự chủ động trong việc thu hút khách hàng để đẩy mạnh việc tiêu

thụ của Công ty.Sinh viên:

Lớp:Page 39Báo cáo thực tập tốt nghiệp

PHẦN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH

LỜI TẠI CÔNG TY CPTM VẬN TẢI XNK HẢI PHÒNG

3.1 Phương hướng hoạt động của công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải

Phòng trong thời gian tới

3.1.1 Mục tiêu của công ty

Trong thời kì khủng hoảng toàn cầu để tồn tại và phát triển mỗi một công ty

đều phải có kế hoạch, phương hướng phát triển cụ thể. Để phát triển những thành

tựu đã đạt được trong những năm gần đây và đặt mục tiêu, phương hướng phát triển

trong tương lai cần căn cứ khả năng, cơ sở vật chất của công ty, môi trường kinh tế

hiện tại. Hiện nay công ty cần xác định hướng đi cho mình như sau:

-Tập trung mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của công

ty đến với người tiêu dùng. Củng cố mối quan hệ với khách hàng truyền thống đã

gắn bó lâu năm với công ty. Thực hiện giảm giá theo phần trăm hợp đồng đối với

những khách hàng truyền thống. Đồng thời tìm kiếm những khách hàng mới được

mở rộng, đạt ứng khách hàng ở nhiều nhu cầu khác nhau.Trong năm 2013 công ty-đã tăng số vốn góp lên 12 tỷ đồng nhằm đem lại lợi ích lớn hơn trong tương lai.

Thực hiện thu hút khách hàng thông qua đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tạo

niềm tin đối với khác hàng về mặt chất lượng cao. Năm 2014 là năm được công ty

xác định là một năm khó khăn về kinh tê dẫn đến nhu cầu sử dụng nguyên liệu, dịch

vụ vận tải giảm mạnh. Những yếu đó đó làm ảnh hưởng tới mục tiêu sắp tới của-công ty.

Mục tiêu năm 2014 doanh thu sẽ tăng 10% so với năm 2013, tương đương

doanh thu năm 2014 sẽ đạt được trên 95 tỷ đồng, lợi nhuận sẽ tăng lên 12% tương-đương mức lợi nhuận mục tiêu là:1,2 tỷ đồng.

Từng bước nâng cao chất lượng lao động trong công ty thông qua tuyển dụng

và đào tạo nhằm giảm thiểu chi phí.Sinh viên:

Lớp:Page 40Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Nhìn chung so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành trên địa bàn Hải Phòng

thì vị trí của công ty đã phần nào có chỗ đứng nhất định. Trong thời gian tới công ty

sẽ xây dựng chiến lước Marketing nhằm nâng tầm ảnh hưởng, đưa tên tuổi công ty

đến với khách hàng, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới.

3.1.2 Phương hướng phát triển của công ty

 Về tài chínhMục tiêu năm 2014 doanh thu sẽ tăng 10% so với năm 2013, tương đương

doanh thu năm 2014 sẽ đạt được trên 95 tỷ đồng, lợi nhuận sẽ tăng lên 12% tương

đương mức lợi nhuận mục tiêu là:1,2 tỷ đồng

 Về sử dụng vốn

Tài chính của doanh nghiệp có thể tạo lập điểm mạnh hay điểm yếu. Khả

năng tạo lập vị thế tài chính cảu doanh nghiệp phụ thuộc vào việc lập kế hoạch cho

sử dụng và phát triển nó như thế nào. Tài chính là đòn bẩy kích thích và điều hòa

các hoạt động kinh doanh, là công cụ kiểm tra các hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp. Không chỉ đảm bảo về vốn của doanh nghiệp, tài chính còn tăng cường hiệu

quả sử dụng vốn kinh doanh. Bởi vậy công ty cần phát triển nguồn tài chính như

sau:

-Công ty tăng thêm nguồn vốn kinh doanh bằng khoản lợi nhuận chưa phân phối-hàng năm.

Tận dụng các nguồn vốn cho vay ưu đãi của chính phủ đầu tư, mở rộng kinh-doanh khi có cơ hội.

Hạn chế sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn vào mục đích đầu tư dài hạn. Nếu-doanh nghiệp không đảo nợ hợp lý có thể dẫn đến nguy hiểm cho công ty.

Xây dựng các chính sách phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính.

 Về sản phẩm

Công ty không ngừng hoàn thiện thêm cung cách phục vụ, mở rộng diện tích

kho bãi, đầu tàu, các dịch vụ hải quan, ủy quyền xuất nhập khẩu. Công ty hoạt đông

với phương châm “ Niềm tin của khách hàng là mục tiêu sống còn của doanh

nghiệp”.

Sinh viên:

Lớp:Page 41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đánh giá thực trạng khả năng sinh lời tại công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng

Tải bản đầy đủ ngay(55 tr)

×