Tải bản đầy đủ - 55 (trang)
4 Một số biện pháp nâng cao khả năng sinh lời trong doanh nghiệp

4 Một số biện pháp nâng cao khả năng sinh lời trong doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 55trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

-Doanh nghiệp cần chú trọng đến công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đưa

ra nhiều mẫu mã sản phẩm hàng hóa, có chương trình Marketing phù hợp để đẩy

mạnh tiêu thụ.-Đa dạng hóa sản phẩm trong doanh nghiệp, thường xuyên có các chương trình tri

ân khách hàng, khuyến mại nhằm thu hút sự quan tâm chú ý của khách hàng.

- Tổ chức tốt công tác quản lý và sử dụng lao động. Việc nâng cao số

lượng và chất lượng sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ công nhân viên

của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần có các biện pháp nâng cao trình độ chuyên

môn, tay nghề, ý thức trách nhiệm, khả năng thích ứng với công nghệ mới của

các thành viên trong doanh nghiệp thông qua các biện pháp như quan

- Nâng cao trình độ tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của doanh nghiệp.

Đây là biện pháp cơ bản góp phần đẩy nhanh tốc độ cải tiến, nâng cao sản lượng,

hoàn thiện chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh có tới

80% vấn đề chất lượng là do quản lý gây ra. Bởi vậy, vấn đề là doanh nghiệp

cần có một bộ máy quản lý gọn nhẹ và hiệu quả bằng cách nâng cao trình độ

chuyên môn và khả năng tổ chức quản lý của các cán bộ trong doanh nghiệp.-Chiến lược giao tiếp và khuyếch trương sản phẩm. Chiến lược này được đặc

biệt đề cao. Nó là vấn đề sống còn của việc tiêu thụ sản phẩm. Trong nền kinh tế

thị trường, doanh nghiệp với vai trò người bán phải bằng mọi cách thu hút khách

hàng mua sản phẩm của mình thông qua các chiến lược marketing.-Xây dựng mức giá phù hợp tạo tính cạnh tranh trên thị trường. Kế hoạch hóa các khoản chi

-Giảm bớt chi phí sản xuất kinh doanh. Thực hiện chính sách tiết kiệm trong thời

kì khủng hoảng mỗi doanh nghiệp cần thực hiện tiết kiệm các chi phí không cần

thiết.Sinh viên:

Lớp:Page 15Báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Giảm chi phí gián tiếp. Chi phí gián tiếp bao gồm chi phí khấu hao tài

sản cố định, tiền lương công nhân gián tiếp, chi phí văn phòng, tiếp khách… Các

khoản chi phí này không liên quan trực tiếp tới quá trình tạo ra sản phẩm, vì vậy,

nên tinh giảm bộ máy quản lý sao cho gọn nhẹ mà vẫn hiệu quả, tiết kiệm tối đa

các khoản chi không cần thiết

Tiết kiệm chi phí trực tiếp. Chi phí trực tiếp bao gồm: chi phí nguyên vật

liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Đó là những

khoản chi phí bỏ trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh. Để tiết kiệm các

khoản chi phí này đòi hỏi phải thường xuyên kiểm tra, giám sát các khoản mục

chi phí từ khâu thu mua, dự trữ, cho đến khi đem ra chế biến, tránh tình trạng

thất thoát, lãng phí vật tư. Đối với khoản mục chi phí nhân công trực tiếp và chi

phí sản xuất chung thì cần sử dụng hiệu quả đòn bẩy tiền lương, tiền thưởng,

khuyến khích khả năng sáng tạo của người lao động.

- Tăng năng suất lao động. Đây là chìa khoá giúp doanh nghiệp hạ giá

thành sản phẩm, thu được lợi nhuận siêu ngạch trong nền kinh tế thị trường.

Cùng với việc áp dụng công nghệ mới, doanh nghiệp cũng cần nâng cao trình độ

nghiệp vụ cho người lao động và tổ chức sắp xếp lao động một cách khoa học,

đồng thời cần tạo ra các mối quan hệ tin cậy, tôn trọng lẫn nhau giữa người quản

lý và người lao động trong doanh nghiệp. Có thể nói, khi môi trường làm việc

được cải thiện thì năng suất lao động cũng tăng lên.

Có chính sách đầu tư, kế hoạch sản xuất sát với nhu cầu thực tiễn tránh

tình trạng dự doán sai nhu cầu dẫn đến đầu tư sai, sản xuất dư thừa hoặc thiếu

làm giảm khả năng sinh lời trong doanh nghiệp.Sinh viên:

Lớp:Page 16Báo cáo thực tập tốt nghiệp

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÔNG

TY CPTM VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG

2.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty cồ phần thương mại vận tải

xuất nhập khẩu Hải Phòng

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần CPTM vận tải xuất

nhập khẩu Hải Phòng

-Công ty cổ phần thương mại vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng được thành

lập vào ngày 1/4/2000 theo Quyết định số 463/QĐ/TCCB-LĐ-Tên công ty: công ty cổ phần vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng

+ Tên đầy đủ: công ty cổ phần vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng

+ Tên viết tắt: transco.JSC

- Địa chỉ: số 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

- Điện thoại:: +(84-31)3821037 - 821260

Fax: +(84-31) 3822155

Email: transco@transco.com.vn

Website: http://www.transco.com.vn

- Vốn điều lệ : 16.500.000.000đ

- Ngành nghề kinh doanh chính

+ Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, đường bộ

+ Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu

+ Kho bãi và lưu giữ hàng hoá

+ Dịch vụ Hàng Hải

+ Sửa chữa tàu biển

+ Đại lý tàu biển

- Phương châm hoạt động của công ty

+ Chất lượng tốt nhất

Sinh viên:

Lớp:Page 17Báo cáo thực tập tốt nghiệp

+ Dịch vụ tin cậy nhất

+ Giá cả hợp lý nhất

+ Giao hàng nhanh nhất

Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại được thành lập vào ngày

1/4/2000 theo Quyết định số 463/QĐ/TCCB-LĐ ngày 23/3/1993 của Bộ Giao

thông Vận tải trên cơ sở cổ phần hóa bộ phận Xí nghiệp dịch vụ vận tải của

Công ty vận tải biển III (VINASHIP) trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt

Nam với tổng số vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng, trong đó 30% thuộc sở hữu

nhà nước, 70% thuộc sở hữu cá nhân. Từ khi thành lập cho đến năm nay, Công

ty đã nhanh chóng phát triển về quy mô, đầu tư phát triển đội tàu vận tải và mở

rộng các loại hình dịch vụ hàng hải. Năm 2004, Công ty đã tiến hành tăng vốn

điều lệ lên 7 tỷ đồng. Tháng 6 năm 2007 đại hội đồng cổ đông thường niên Công

ty thông qua nghị quyết công ty tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng trong quý 3 năm

2007 .

Liên tục kể từ năm 2007 đến năm 2013 Công ty là một trong những doanh

nghiệp thành viên có mức độ tăng trưởng doanh thu và tỷ lệ chia lãi cao nhất

trong khối vận tải biển của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam.

Sau hơn 13 năm hoạt động, mặc dù có những thời điểm thăng trầm, hay như hiện

nay đứng trước sự suy thoái toàn cầu ảnh hưởng trầm trọng tới ngành đóng tàu

và vận tải đường biển công ty luôn không ngừng đổi mới và phát triển ngày càng

vững mạnh, vươn lên tự khẳng định mình trên thương trường.

2.2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty

Công ty cổ phần thương mại vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng là một

công ty có quy mô nhỏ do đó có cơ cấu tổ chức khá phức tạp phù hợp với công

tác quản lý và hoạt động của công ty. Cụ thể như sau:

Sinh viên:

Lớp:Page 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Một số biện pháp nâng cao khả năng sinh lời trong doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(55 tr)

×