Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
c, Hiệu quả của biện pháp:

c, Hiệu quả của biện pháp:

Tải bản đầy đủ - 69trang

56nhận phải đúng lúc, đúng việc công bằng và có giá trị với người lao động , tạo

động lực cho họ hướng tới các hoạt động tích cực mang lại lợi ích cho công ty.

3.2.3. Biện pháp 3: Đầu tư mua mới hệ thống máy cắt plasma CNC vả

máy hàn tự động

Mục tiêu của biện pháp: Đây là hệ thống máy cắt thép hiện đại được lập trình

trên phầm mềm máy tính hiện đại có độ chính xác cao, năng suất chất lượng được

nâng lên rõ rệt khi đưa vào sử dụng.

Căn cứ đưa ra biện pháp: Sau khi khảo sát thực tế tại bộ phận lấy dấu tiếp

nhận vật liệu đầu vào năng suất làm việc còn thấp, công nhân lao động khi lấy dấu

cắt thép khi vẫn còn làm thủ công cắt bằng máy cắt cầm tay. Nhiều đơn hàng do

khách hàng yêu cầu tiến độ ngắn nhưng công ty không thể đáp ứng kịp, dẫn đến

việc mất đi nhiều đơn hàng lớn.

Nội dung của biện pháp:

-Đặt mua hệ thống máy cắt plasma CNC với công nghệ của các nướctiên tiến như Nhật, Đức, Mỹ…

Cử đi đào tạo kỹ sư vận hành về lập trình CNC

Chi phí và hiệu quả của biện pháp: Chí phí đầu tư cao nhưng sẽ là 1 sự lựa

chọn sáng suốt lâu dài khi chọn hệ thống máy có xuất sứ từ các nước tiên tiến. Có

độ bền cao tính ra chi phí bảo dưỡng, phụ tùng tiêu hao trên 1 mét cắt sẽ thấp.

Ước tính chi phí và hiệu quả của biện pháp:

a, Chi phí của biện pháp:STT

1

2Loại sản phẩm

Máy cắt CNCBảng chi phí biện pháp

Số lượng

Đơn giá

(chiếc)(vnđ)2

150,000,000

plasma

Máy hàn tự động

5

50,000,000

Tổng Cộng

Giá trị khấu hao hàng nămThành tiền

300,000,000

250,000,000

550,000,000

55,000,00057(Khấu hao theo đường thẳng thời gian khấu hao 10 năm)58b, Kết quả của biện pháp:STT

1

2

3Kết quả của sản xuất

Đơn giá

Nội dung

Số lượng

(vnđ)

Điện (kWh)

30,000

1,508.85

Gas (bình 45kg)

20

1,300,000

Que hàn (hộp)

100

110,000

Tổng CộngThành tiền

45,265,500

26,000,000

11,000,000

82,265,500c, Hiệu quả của biện pháp

Hiệu quả của biện pháp

STT

Nội dung

1

Kết quả biện pháp

2

Chi phí của biện pháp

3

Lợi nhuận ước tính của biện pháp

3.2.4 Tổng hợp hiệu quả của các biện pháp:Giá trị

82,265,500

55,000,000

27,265,500- Các biện pháp này đưa ra được dựa trên các cơ sở phân tích và nắm bắt nhu cầu

tình hình thực tế so với mặt bằng chung để khắc phục những nguyên nhân gây ra

lỗi, giúp phân xưởng sản xuất giảm tỷ lệ hàng hỏng.

Tổng hợp kết quả thu được của các biện pháp

Doanh thu

Chi phí tăng Lợi nhuận thu

STT123Biện phápĐào tạo cán bộ,

nhân viên

Mua máy cắt CNC

plasma, máy hàn

tự động

Ban hành quy chế

thưởng phạt

Tổng Cộngtăng thêm dothêm do biệnđược do biệnbiện pháp

1pháp

2pháp

3=1-2130,000,00044,250,00085,750,00082,265,50055,000,00027,265,50033,000,00018,300,00014,700,000245,265,500117,550,000127,715,50059

- Kết quả qua 3 biện pháp mang lại là: doanh thu tăng thêm 245 triệu đồng, lợiNhuận tăng thêm do biện pháp mang lại là 127,7 triệu đồngKẾT LUẬNCũng như tất cả doanh nghiệp khác trong quá trình sản xuất kinh doanh Công

Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghiệp Nặng Doosan Hải Phòng Việt Nam đã

luôn quan tâm chú trọng đến biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong

những năm kinh tế suy thoái vừa qua công ty luôn luôn cố gắng nỗ lực vươn lên

nhằm đạt chất lượng sản phẩm cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo

chất lượng và không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm có vai trò vô

cũng quan trọng nhằm tạo dựng uy tín và thương hiệu cho doanh nghiệp.

Qua thời gian nghiên cứu tôi thấy đây là đề tài tương đối rộng, hơn nữa do

hạn chế về thời gian tìm hiểu nghiên cứu, cũng như hiểu biết chuyên môn nên bài

thực tập này cũng không tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận được sự

đóng góp ý kiến của các thầy cô trong khoa quản trị kinh doanh cũng như của các

bạn sinh viên để tôi có thể hoàn thiện hơn nữa bài thực tập của mình. Một lần nữa

tôi xin chân thành cảm ơn TS. Vũ Thế Bình, người đã hướng dẫn chỉ bảo tôi trong

suốt thời gian hoàn thành bài thực tập này.6061DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

2. Bảng cân đối kế toán

3. Dịch vụ tìm kiếm trực tuyến: www.google.com

4. Bảng thống kê lỗi của Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Hải Phòng

Việt Nam ba tháng gần đây.

5. Trung tâm năng suất chất lượng: www.vpc.org.vn

6. Bài giảng “Quản trị chất lượng”- Thầy giáo Nguyễn Duy Khánh (Khoa QTKDĐại Học Hải Phòng)62MỤC LỤC

Lời mở đầu............................................................................................................... 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY.................................................................2

1.1. Quá trình ra đời và phát triển công ty..................................................................................................2

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty......................................................................................................5

1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty...................................................................................................5

1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cá nhân, từng phòng chức năng và từng bộ phận

sản xuất.....................................................................................................................................................1

1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty..........................................................................................3

1.4 Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của công ty.................................................................................................5

1.4.1 Tình hình sản phẩm chính và thị trường chính của doanh nghiệp theo thời gian........................5

1.4.2 Tình hình chiến lược và kế hoạch...................................................................................................6

1.4.3 Tình hình lao động và tiền lương....................................................................................................8

1.4.4 Quản trị các yếu tố vật chất..........................................................................................................11

1.4.5 Quản trị chất lượng.......................................................................................................................12

1.4.6 Quản trị thương mại-marketing....................................................................................................13

1.4.7 Quản trị tài chính-dự án đầu tư...................................................................................................15

1.4.8 Tình hình tài chính.........................................................................................................................17CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ở CÔNG TY

DOOSAN VINA HAIPHONG..............................................................................18

2.1: Một số vấn đề lý thuyết về công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty Doosan Vina

Haiphong.....................................................................................................................................................18

2.1.1: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của công tác quản lý chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp 18

2.1.2: Nội dung:......................................................................................................................................20

2.1.3: Các chỉ tiêu đánh giá:...................................................................................................................20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c, Hiệu quả của biện pháp:

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×