Tải bản đầy đủ - 51 (trang)
Kết luận về các nguyên nhân chính gây biến động

Kết luận về các nguyên nhân chính gây biến động

Tải bản đầy đủ - 51trang

ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Nguyên liệu mới có chất lượng cao hơnNhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm do phân xưởng sản xuất tăng lên

* Khách quan tiêu cực:o Nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm do công ty sản xuất giảm

o Khách hàng chậm thanh toán tiền hàng gây khó khăn về vốn cho doanh nghiệp

o Nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào không ổn định

o Nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm do công ty sản xuất giảmb, Về chủ quan

* Chủ quan tích cực:

Làm tốt công tác tiếp thị và quảng cáo, khai thác được khách hàng tiềm

năng, có chính sách cho khách hàng thích hợpDoanh nghiệp mở thêm một số đại lý tiêu thụ tại địa phương nên doanh thu

bán hàng tăngSố lao động của doanh nghiệp trong kỳ đã tăng lên do doanh nghiệp tuyển

mộ thêmDoanh nghiệp có chính sách khuyến khích công nhân làm việc tích cựcDo doanh nghiệp luôn chú trọng tới mặt hàng này nên doanh nghiệp thường

xuyên quan tâm tới sản xuất và kinh doanh loại mặt hàng này-Trang bị thêm một số máy móc thiết bị cho các phân xưởng.-Doanh nghiệp tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng-Mở rộng kênh phân phối.-Tăng thêm công nhân.-Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân.

* Chủ quan tiêu cực-Công ty quản lý vật liệu không tốt.

47Tên: Manivanh Phoutthavong

Mã SV: 55178ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

- Công nhân sử dụng vật liệu còn lãng phí.

o Công ty chi cho tiếp khách còn nhiều bất hợp lý.

o Máy móc của phân xưởng thường xuyên bị trục trặc

o Công ty chưa quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên

o Thiếu công nhân vận hành máy mócII.KIẾN NGHỊ

Trong kỳ nghiên cứu doanh nghiệp đã thực hiện rất nhiều biện pháp để nâng cao

hiệu quả kinh tế, điều đó chúng ta có thể nhận thấy rất rõ thông qua các số liệu

trong hai bảng phân tích, giá trị sản xuất đã tăng lên nhiều so với kỳ nghiên cứu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn nhiều tiềm năng để có thể nâng cao kết quả sản

xuất trong những kỳ tiếp theo. Những biện pháp doanh nghiệp cần áp dụng đó là:

-Tập trung khai thác năng lực sẵn có của doanh nghiệp như phát huy tiềm năng của

nguồn nhân lực có trình độ cao của công ty, nâng cao hiệu quả của công tác tổ

chức quản lý doanh nghiệp.-Tiếp tục mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm.-Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường để có thể nắm bắt được nhu cầu

của người tiêu dùng để từ đó có những điều chỉnh trong hoạt động sản xuất của

doanh nghiệp.-Tiếp tục tiến hành các hoạt động chiêu thị ở nhiều tỉnh thành trong cả nước để sản

phẩm của doanh nghiệp đến gần với người tiêu dùng hơn.-Mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng lớn, duy trì mối quan hệ với các

khách hàng nhỏ và truyền thống.-Nghiên cứu tìm hiểu thị trường nguyên vật liệu đầu vào để tìm kiếm nguồn

nguyên liệu ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý đặc biệt là những nơi gần48Tên: Manivanh Phoutthavong

Mã SV: 55178ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

doanh nghiệp để dễ dàng trong công tác vận chuyển và giảm giá thành nguyên

liệu đầu vào.

Ngoài các biện pháp trên, trong thời gian tới doanh nghiệp cũng cần có những

biện pháp:

-Mở rộng giao lưu quốc tế nhằm tìm kiếm thêm các bạn hàng mới như ở các nước

châu Mỹ.-Tiếp tục nghiên cứu những chính sách khuyến khích của Nhà nước để có thể tận

dụng được những cơ hội như ưu đãi về việc xuất khẩu hàng ra nước ngoài.-Nghiên cứu thị trường và các yếu tố liên quan để đầu tư thành lập một chi nhánh ở

TP. Hồ Chí Minh.-Xây dựng chương trình phát triển đảm bảo hiệu quả để đề xuất vay vốn ngân hàng

đầu tư mở rộng quy mô doanh nghiệp.-Mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp cùng ngành nhằm liên kết, cùng đề ra

những phương hướng kinh doanh có hiệu quả.

- Doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa công tác thăm dò thị trường nhằm đưa ra được

các chiến lược phù hợp với sự biến động của thị trường đồng thời đảm bảo tính

kịp thời trong khâu cung cấp dịch vụ cho khách hàng

- Doanh nghiệp phỉ tiếp tục thực hiên chính sách tiết kiêm chi phí đồng thời tìm

hiểu thật kỹ các mặt mạnh và yếu của các đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra các biện

pháp đối phó thích hợp

- Doanh nghiệp phải ngày càng đẩy mạnh và phát huy việc tận dụng các phế liệu,

đồng thời đẩy mạnh việc thăm dò thị trường và các đối thủ cạnh tranh về các mặt

hàng khác.

- Doanh nghiệp phải tìm các đại lý mới thay thế cho các đại lý đó, đồng thời đẩy

mạnh việc bàn hàng ở các đại lý của doanh nghiệp. Đồng thời phải thực hiện tốt

49Tên: Manivanh Phoutthavong

Mã SV: 55178ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

phương châm xem khách hàng là thượng đế, có tác phong phục vụ nhanh chóng,

lịch sự

- Để tăng uy tín với khách hàng thì doanh nghiệp luôn luôn phải đảm bảo được

chất lượng của hàng hoá,vì thế doanh nghiệp phải thực hiện việc kiểm tra sát sao

các hàng hoá trước khi đem bán đồng thời cũng phải quan tâm đến chất lượng của

hàng hoá ở khâu sản xuất

*Một số phương hướng nhằm hỗ trợ, định hướng cho sự phát triển của doanh

nghiệp

-Thiết lập và củng cố mối quan hệ bạn hàng tin cậy với những khách hàng truyền

thống, mở rộng thị trường ra nước ngoài, kết hợp với công tác điều hành quản lý.

- Tập trung khai thác những mặt hàng mạnh của công ty

- Tăng cường công việc kiểm tra, kiểm soát để phát hiện kịp thời uốn nắn rút kinh

nghiệm ngay các sự cố sai sót, sơ hở trong điều hành quản lý sản xuất kinh doanh,

hoạt động nghiệp vụ, hoạt động tập trung thống nhất hạch toán theo đúng yêu cầu

quản lý, thực hiện nối mạng vi tính để điều hành thống nhất trong toàn doanh

nghiệp.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý trong công ty tạo hành lang pháp lý cho mọi

hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường

theo đúng quy định của pháp luật

- Coi trọng công tác thu mua, đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào.

***

Phân tích hoạt động kinh tế là một bộ môn quan trọng không thể thiếu đối với

ngành kinh tế nói chung và đặc biệt là đối với các doanh nghiệp. Qua phân tích

chúng ta sẽ thấy được biến động về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp

cũng như những nhân tố ảnh hưởng và những nguyên nhân gây ra sự biến động để

50Tên: Manivanh Phoutthavong

Mã SV: 55178Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận về các nguyên nhân chính gây biến động

Tải bản đầy đủ ngay(51 tr)

×