Tải bản đầy đủ - 104 (trang)
S lng 40,n giỏ 300.000 ng/cỏi

S lng 40,n giỏ 300.000 ng/cỏi

Tải bản đầy đủ - 104trang

GI TR GIA TNG

Liờn 2: Giao cho khỏch hngKý hiu: 01AA/16PNgy 08 thỏng 07 nm 2016S : 0000468n v bỏn hng: Cụng ty TNHH Triu H

Mó s thu: 0201607657.

a ch:. S. 6/258 Lờ Thỏnh Tụng, Hi PhũngS ti khonin thoi: 031378996872.

H tờn ngi mua hng: Nguyn Th Ngc Anh.

Tờn n v: Cụng ty CP Vt t v Vn ti Itasco

Mó s thu:............0201182399..

a ch...... S 4 Cự Chớnh Lan, P.Minh Khai, Q.Ngụ Quyn, TP Hi Phũng.... ...

S ti khon.......................STT Tờn hng húa, dch v1n

tớnhvS lngn giỏ Thnh tin2345o bụng vi Kaki 2721

mu 78cỏi40300.000Cng tin hng:6=4x512.000.00012.000.000

2929Thu sut GTGT: 10 % , Tin thu GTGT:

1.200.00013.200.000Tng cng tin thanh toỏn

S tin vit bng ch:.....mi ba triu hai trm nghỡn ng ....

Ngi mua hngNgi bỏn hng(Ký, ghi rừ h, tờn)(Ký, úng du, ghi rừ h, tờn)(Cn kim tra, i chiu khi lp, giao, nhn hoỏ n)3030Cụng ty CP Vt t v

Vn ti ItascoPhiếu NhP kho

Ngy 08 thỏng 07 nm 2016Mu s: 01 VT

(Ban hnh theo TT s:200/2014/TT_BTC

ngy 22/12/2014 ca B trng BTC)N: 156

N 133S: 79

Cú: 331H, tờn ngi giao hng: Cụng ty TNHH Triu H

Theo hp ng s: .. ngy

thỏng

nm .

Biờn bn bn giao s..

Nhp kho ti: Cty Itasco

a im:

Tờn, nhón hiu, quy

S lng

n giỏ

Thnh tin

cỏch,

Th

STT

phm cht vt t,

Mó s

vt

Theo

c

dng c,

c.t

nhp

sn phm, hng hoỏ

A

B

C

D

1

2

3

4

o bụng vi Kaki

1

Chic

40

40

300.000

12.000.000

2721 mu 78

Cng :

40

40

12.000.000

Tng s tin (vit bng ch):Mi hai triu ng chn./

Ngi lp phiuNgi giao hngTh khoTh trng3131Mu s: 02 VTCụng ty CP Vt t v

Vn ti ItascoPHIU XUT KHO(Ban hnh theo TT

s:200/2014/TT_BTCNgy 12 thỏng 07 nm 2016ngy 22/12/2014 ca B

trng BTC)N: 632

S: 77

N 156

H, tờn ngi nhn hng: Chi nhỏnh tp on Cụng nghip Than Khoỏng Sn Vit Nam

Cụng ty Than Thng Nht TKV

Theo hp ng s: 102 ngy 12 thỏng 07 nm 2016

Biờn bn bn giao s:

Xut kho ti: Cty Itasco

a im:

Tờn, nhón hiu, quy

cỏch,

STT

phm cht vt t,

Mó s

vt

dng c,

sn phm, hng hoỏ

A

B

C

D

o bụng vi Kaki

1

cỏi

2721 mu 78

Cng :

Tng s tin (vit bng ch): Sỏu triu ng chn./

Ngi lp phiuNgi giao hngS lng

Theo

c.tThc

xutn giỏThnh tin12342020300.0006.000.0002020Th kho6.000.000Th

trng3232n v: Cụng ty CP Vt t v Vn ti Itasco

a ch: S 4 Cự Chớnh Lan, P.Minh Khai, HB, HPMu s: S03A DN

(Ban hnh theo TT s:200/2014/TT_BTC

ngy 22/12/2014 ca B trng BTC)S NHT Kí CHUNG

Thỏng 07 nm 2016

n v tớnh: VN

Ngy

thỏng

ghi

s

AS hiuNgy

thỏngDin giiBC08/07PNK7908/07D

S trang trc chuyn sang

S p/s trong thỏng:

Nhp kho o bụng vi Kaki

2721 mu 7812/07Chng tPX7712/07ó

ghi

s

cỏi

EST

Tng

FXut o bụng vi Kaki 2721

mu 78 cho Than CN VNTK

i

ngS phỏt sinh

NG1

125.600.00015312.000.000133

1111.200.00062113.200.000

4.000.000153

...................................

Cng chuyn trang sau- S ny cú2

125.600.000............

225.600.0004.000.000

............

225.600.000trang, ỏnh s t trang 01 n trang- Ngy m s:

Ngy 30 thỏng 07 nm 2016

Ngi ghi sK toỏn trngGiỏm c(Ký, h tờn)(Ký, h tờn)(Ký, h tờn, úng du)3333n v: Cụng ty CP Vt t v Vn ti Itasco

a ch: S 4 Cự Chớnh Lan, P.Minh Khai, HB, HPMu s: S03A DN

(Ban hnh theo TT s:200/2014/TT_BTC

ngy 22/12/2014 ca B trng BTC)S CI

Thỏng 07 nm 2016

Tờn ti khon: Hng Húa

S hiu: 156

n v tớnh: VN

Ngy

thỏng

ghi

sS hiuNgy

thỏngABCNht ký

chungChng t

Din giiDTran

g sSTT

dũngEFGD u thỏng 0708/07PNK 7908/0710/07PXK 7710/07- S ny cúS tinTK

i

ngN12

125.600.000S p/s trong thỏng:

Nhp kho o bụng vi Kaki

2721 mu 78

Xut o bụng vi Kaki

2721 mu 78 cho Than CN

VN

.11112.000.000

4.000.000154

..Cng p/s trong thỏng:300.000.000380.000.000D cui thỏng 07/201645.600.000trang, ỏnh s t trang 01 n trang- Ngy m s:

Ngy 30 thỏng 07 nm 2016

Ngi ghi sK toỏn trng(Ký, h tờn)(Ký, h tờn)Giỏm c

(Ký tờn, úng du)34342.3 K toỏn ti sn c nh

2.3.1 Một số chứng từ sử dụng:

- Cỏc chng t liờn quan n tỡnh hỡnh tng gim TSC nh

+ Hp ng mua bỏn,

+ Hoỏ n ti chớnh ca vic mua ti sn

+ Hoỏ n vn chuyn ti sn,

+ L phớ trc b (nu cú),

+ Phiu xut kho, Biờn bn bn giao ti sn gia bờn bỏn v bờn mua

+ Giy bỏo n ngõn hng

+ Biờn bn thanh lý TSC,

+ Bng tớnh v phõn b khu hao.

2.3.2 Tài khoản sử dụng:

- TK 211 - Tài sản cố định hu hỡnh

- TK 214 - khu hao ti sn c nh hu hỡnh35352.3.3 Trỡnh t ghi s k toỏn

HGTGT,BB thanh lý TSCD, Phiu thuS nht ký chungS qu tin mtS cỏi 211.214Bng tng hp chi titBng cõn iBỏo cỏo ti chớnh2.3.4 Kho sỏt tỡnh hỡnh k toỏn ti sn c nh ti Cụng Ty:

Nghip v 1; Ngy 2/7,Cụng ty mua 1 xe ụ tụ ti ca cụng ty TNHH ụng Hi

vi giỏ mua 160,000,000 ng, giỏ cha cú VAT, Thu sut 10%, cha tr tin ngi

bỏn. Khi mua hng, cụng ty TNHH ụng Hi s xut Húa n ti chớnh, kốm theo

Biờn bn giao hng gi n k toỏn nh sau:

nh khon:

a.

N TK 211: 160.000.000

N TK 133: 16.000.000

Cú TK 331: 176.000.000

b.

N TK 641: 2.222.222

Cú TK 214: 2.222.222

* Do trong thỏng 07 cụng ty khụng din ra nghip v thanh lý ti sn c nh nờn k toỏn

ghi th TSC nh sauHểA NMu s: 01GTKT3/0013636Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

S lng 40,n giỏ 300.000 ng/cỏi

Tải bản đầy đủ ngay(104 tr)

×