Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
tính toán thiết bị calorifer

tính toán thiết bị calorifer

Tải bản đầy đủ - 113trang

Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôihệ thống sấychọn tốc độ khí nhiệt độ ra và vào gần giống với thùng sấy

thì ta đợc kết quả tơng tự: Vì vậy ta chọn:

- Tốc độ trung bình dòng khí qua Calorifer là 1.5 m/s

- Nhiệt độ đầu vào của dòng khí t1/ = 30o C

- Nhiệt độ đầu ra của dòng khít2/ = 60o CVà bọc cách nhiệt nh phòng sấy:

Nh vậy ta sẽ có đợc:

K1/ = K1 = 0,65 W/m2.độ

t = {[(30o+ 60o)/2] + 30o}/2 = 37,5oC

Thay các thông số vào công thức (V.1)

0,65.10.37,5

K .F .t

=

= 10,4 kj/kg.ẩm

u

23,4Ta đợc:qcBC =Vậy:qk/ = qk + qcBC = 3122 + 10,4 = 3132,4KJ/kg.ẩm

Công suất cần cung cấp cho không khí để nâng nhiệt

độ từ 30o đến 60oC là:

QK = u.qk/ = 23,4.3132,4 = 73298,6 kj/h

Công suất nhiệt này cũng chính kà công suất nhiệt mà

khi hơi nớc khi ngng tụ.

Theo công thức (2-1) tài liệu III

Qk = K.F.t

(V.2)

Và công thức (2 - 2) tài liệu III

F=Q

K .t(V.3)

Trong đó :

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K4692Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôihệ thống sấy- K : là hệ số truyền nhiệt qua các ống truyền nhịêt

- t : độ chênh lệch trung bình của hơi nớc ngng tụ ở

trong ống và không khí chảy bên ngoài ống truyền nhiệt

- Q: công suất nhiệt

Dựa vào các đặc điểm của quá trình truyền nhiệt,

ta chọn Calorifer khói lò, thiết bị này là một kiểu thiết bị

truyền nhiệt bằng cách lấy nhiệt độ của khói lò cung cấp

cho nhiệt độ của tác nhân sấy.

Chọn phơng thức truyền nhiệt là thiết bị truyền

nhiệt kiểu ống trơn, ở đó: khói lò trong các ống trụ đang

đợc để nung nóng dòng khí chảy ở không gian ngoài ống

quá trình truyền nhiệt thông qua bề mặt ngoài của ống

truyền nhiệt.

Để tính đợc diện tích bề mặt truyền nhiệt Theo

công thức (V.3) ta phải biết t và K

Tính t: t là độ chênh lệch nhiệt độ trung bình của

một môi chất, ở đây là khói lò trong ống và tác nhân sấy

chuyển động bên ngoài ống:

Theo công thức (2 - 9) tài liệu III

t=t1 t 2

t

ln 1

t 2(V.4)

Với t1, t2 là hiệu nhiệt độ giữa hai môi chất khi vào và

ra khỏi thiết bị.

Theo sơ đồ cùng chiều t1, t2 đợc tính nh sau:

t1 = (t2/ - t1/):

t2 = (t2// - t1//):t2/Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46t2//93Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôihệ thống sấyt1//

t1 /Trong đó t2/ là nhiệt độ của khói lò điều kiện P N = 1,2

bar. Tra bảng 10: tài liệu IV ta đợc t2/ = t2// = 105oC

t1/ là nhiệt độ của không khí lúc vào thiết bị t 1/ =

30oC

t1// là nhiệt độ của không khí khi ra khỏi thiết bị t 1// =

60oC

thay các giá trị trên vào công thức (III.4) ta đợc:

t =(105 30) (105 60)

(105 30)

ln

(105 60)75 45

=

75 = 56,71oC

ln

45Tính hệ số truyền nhiệt K:

* Thông thờng trong thiết bị truyền nhiệt để truyền

nhiệt một môi chất bên trong ống và không khí bên ngoài

ống ngời ta hay làm cánh cho các ống truyền nhiệt ở phía

không khí:

Để tính toán hệ số truyền nhiệt K ta chọn sơ bộ vật

liệu làm ống nh sau:

- ống đợc làm bằng thép có các thông số sau:

Đờng kính ngoài d2 = 30 mm

Đờng kính trong d1= 26 mm

Hệ số dẫn nhiệt = 45W/m.oK

Với các ống truyền nhiệt đợc bố trí so le:

Có bớc dọcs1 = 45 mmNguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K4694Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôiBớc nganghệ thống sấys2 = 45 mmCác ống truyền nhiệt dài l = 0,4 m

Theo công thức (2 - 126) kích thớc xác định dE đợc tính

bằng:dE=Fc1

d2 + F .

2.nc

1

Fc

1

c(V.5)

Trong đó :

Fo1 là diện tích các cánh của ống

Fc1 là diện tích phần ống không làm cánh

Fo1 = .d2.t.nc = 3,14.0,03.0,005.127 = 0,06 m2

Theo công thức (2 -127) tài liệu III

F1

c.d c2 .d 22

.nc= 2.

4

4(V.6)

Thay các thông số đờng kính vào ta đợc:

F1

c.0,038 2 .0,03 2= 2.

4

4.127 = 0,11 m2.

Thay Fc1 vào công thức (V.5) ta đợc:

Fc1

0,11

d2 + F .

0,03 + 0,11 .

dE =

2.nc =

2.127 = 0,024

1

0,11

Fc

1

cTốc độ khí tại khe hẹp Theo công thức (2 - 129) tài liệu

III đợc tính bằng:Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K4695Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôihệ thống sấy

max =d

2.h. c1 2 +

s

s

.

s

1

1 c(V.6)

Với giã thiết ban đầu ta chọn tốc độ không khí ngoài

ống bằng tốc độ của tác nhân sấy khi đi trong phòng sấy.

= 2 m/s.

Thay vào công thức (V.6) ta đợc

max4

0,03 2.0,004.0,0005 = 28,38 m/s

=

1

+0,045 0,045 + 0,0055Nhiệt độ trung bình của không khí bên ngoài ống

30 + 60

t1/ + t1//

ttb =

=

= 450C

2

2

Từ nhiệt độ 45 0 C tra bảng 6 tài liệu IV ta đợc các

thông số của khí là:

=1,110kg / m3=2.80.10-2 w /m .độ

=17,50.10-6 m3 / sp r =0,698.Theo tiêu chuẩn Raynol:

Re=.d wmax .d E

=(V.7)

Thay các thông số vào công thức trên ta có:

R e=4,37.0,024

3

6 =6,45.10

1.7,5.10Theo công thức (2.125) tài liệu III đối với ống so le Nuselt

đợc tính bởi:

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K4696Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôihệ thống sấy

s1 d 2Nuf=0,251.Re0,67( d

2)-0,2.(Nuf=0,251.(6450)0,67.(s1 d 2

t+ 1)-0,245 30 -0,2 45 30

+ 1 )-0,2

) .(

30

5=77,96

Hệ số toả nhiệt của cánh C đợc tính bởi công thức

Nuselt với đờng kính xác định dE nh sau:

Nuf=.d

(V.8): hệ số toả nhiệt của không khí

d : đờng kính xác định

Hệ số toả nhiệt tơng đơng của phía ống theo công

thức (2.118) tài liệu III ta có= Fc1.(V.9)Trong đó :: hệ số toả nhiệt tơng đơng của phía ống.

F21 : là diện tich truyền nhiệt của ống

F21=Fc1= 0,11

: Tra trong tài liệu III.

= 0,55Thay các kết qủa tính toán đợc vào công thức (V.9) ta

đợc= 55 W/m2.0k

Với d2/d1=30/26=1,15<1,4 thì hệ số truyền nhiệtđợc

tính theo công thức (V.13) tài liệu III:Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K4697Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôihệ thống sấy1KF1= 1 +

1(V.10)Với 1 : hệ số toả nhiệt của môi chất chảy trong ống

: chiều dày vách ống

: hệ số dẫn nhiệt vách ống.Xác định hệ số toả nhiệt 1 :

Theo công thức (3.18) tài liệu IV hệ số toả nhiệt đợc

tính bởi:

41 = 0,943.g.3

(t s t w )(V.11)

Trong đó

g : gia tốc trọng trờng, g = 9,81 m/s2

: hệ số dẫn nhiệt của dòng khí W/m.0k: khối lợng riêng của chất khí kg/m3

: độ nhớt động học của chất khíd : đờng kính ngoài của ống m

tw : nhiệt độ bề mặt vách0Cts : nhiệt độ bảo hòa.

Vì cha biết nhiệt độ bề mặt vách tw nên ta chọn thử

t m = 0,5 0 CKhi đó tm =105+0,5=110/2=550C

tm nhiệt độ xác định

Với tm= 550C tra bảng 9 tài liệu IV ta đợc các thông số

vật lý của khí

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K4698Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôihệ thống sấy= 1,058 kg/m3= 2,9.10 2 W/m.độ

= 17,95.10 6 m/s2Thay các trị số tìm đợc vào công thức (V.11) ta đợc:

1,058.( 2,83.10 2 ) .9,81

1 = 0,943 4

= 154,73 w/m2.oK

6

17,95.10 .0,5

3Với= 0,5 (d2 d1) = 0,5.(30 - 26) = 2 mmThay các trị số vào công thức (III.10) ta đợc:

1

KF1 =1

0,002 = 157,32 w/m2.oK

+

154,73 2,9.10 2Khi đó diện tích bề mặt trong ống bằng:

QF1 = K .t = 2,45 m2.

F1

Số ống cần là:

Theo công thức (2 - 114) tài liệu III.

Ta có:n=F1

2,45

=

= 44 ống.

.d1 .i

3,14.0,026.0,7Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K4699Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôihệ thống sấyChơng VI

Tính hệ thống quạt

Cơ sở để tính chọn quạt cho hệ thống sấy tần sôi là

năng suất không khí khô cung cấp cho thiết bị sấy (V) và

cột áp toàn phần (P)

VI.1. Xác định cột áp toàn phần P.Theo công thức (17.37-[2])

P = PL + PÔ + PS + PX + Pd

(VI.1)

PL- Trở lực Calorifer (mmH2O)

PÔ- Trở lực qua đờng ống dẫn tác nhân sấy (mmH2O)

PX- Trở lực xyclôn (mmH2O)

Pđ- áp suất động khí thoát ra (mmH2O)

PS- Trở lực thiết bị sấy (mmH2O)

VI.1.1. Xác định trở lực thiết bị sấy.

Trở lực của dòng tác nhân sấy đi qua lớp vật liệu trong

thùng sấy

Theo công thức (10.19-[2])

a.L.W 2 . k .C1

PS =

2.g .d(VI.2)L- Chiều dài thùng sấy (m)

W- Tốc độ tác nhân sấy (m/s)

k- Khối lợng riêng tác nhân sấy (Kg/m3)

g- Gia tốc trọng trờng (m/s2)

C1- Hệ số đặc trng cho độ chặt lớp hạt

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46100Đồ án tốt nghiệp

đờng tầng sôihệ thống sấya - Hệ số thuỷ động

+ Hệ số thuỷ động a:

Theo công thức (10.20-[2])

490 100

+

Re

Re

W .d 1,95.0,0005

Re =

=

= 5218,97.10 6

490 100

a = 5,85 +

+

= 29

52

52

a = 5,85 +(VI.3)

+ Hệ số đặc trng cho độ chặt của lớp hạt

Theo công thức (10.21-[2])

C1 =1

2(VI.4)Trong đó tính theo công thức (10.22-[2])

=V dx

V(VI.5)V- Khối lợng riêng hạt (kg/m3)

dx- Khối lợng riêng dẫn xuất của khối hạt chuyển động

trong thùng sấy (kg/m3)

Theo công thức (10.23-[2])

0,25.( m1 + m2 )

0,74.2.V

0,25.( 473,4 + 450 ) 0,15

=

= 29,9 Kg/m 3

0,74.2.5,21dx =

dxTheo bảmg phụ lục 4 (tài liệu I)(VI.6)V = 750 kg/m3Thay vào (5-6) ta có

=750 29,9

= 0,96

750Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46101Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

tính toán thiết bị calorifer

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×