Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
PHỤ LỤC 4. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

PHỤ LỤC 4. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tải bản đầy đủ - 132trang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

Các chỉ tiêu và đơnPhươngMức chất lượng cấp Avị đopháp thử1. Định lượng, g/m2

sai số cho phép : ±ISO

120130150200250300350536TCVN 1270723,5%

Basis weight

2. Độ chịu bục, kPa

(kgf/cm2) không nhỏ 274

hơn:

(2,8

Bursting strength

)ISO 2759

294313362392441490TCVN 3228-(3,0(3,2(3,7(4,0)(4,5(5,0)79)))186194220250300380TAPPI T818(18,(19,(22,(25,6(30,(38,79)8)5))7)))3. Độ chịu nén vòng

theo chiều ngang, N 176

(kgf) không nhỏ hơn:

(17,

Ring crush strength 9)

C.D

4. Độ hút nước của

hai mặt trên dưới

Cobb60, g/m2120,0ISO 5357± 2ISO 287khônglớn hơn:

Water absorptiveness

(Cobb60) in top side

5. Độ ẩm, %

Moisture contentTCVN 186776Bảng chỉ tiêu chất lượng (giấy mặt) Kraftline chất lượng cao

Các chỉ tiêu và đơn vịMức chất lượng cấp AđoPhương

pháp thửDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

129CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

1. Định lượng, g/m2

sai số cho phép : ±ISO

150175200225250300350536TCVN

1270-724%

Basis weight

2. Độ chịu bục, kPa

(kgf/cm2) không nhỏ

hơn:ISO 2759

432491579647700840980TCVN(4,4)(5,0)(5,9)(6,6)(7,1)(8,5)(10)3228-79180210240270300360420TAPPIBursting strength

3. Độ chịu nén vòng

theo chiều ngang, N

(kgf) không nhỏ hơn:(18,3 (21,4 (24,5 (27,5 (30,6 (36,7 (42,8 T818

Ring crush strength

)

)

)

)

)

)

)

C.D

4. Độ hút nước của mặt

trên Cobb60, g/m2 khôngISO 535lớn hơn:

30,0Water absorptiveness

(Cobb60) in top side

5. Độ ẩm, %ISO 287

7± 2Moisture contentTCVN

1867-76Chi tiêu chất lượng giấy Duplex chất lượng cao

Các chỉ tiêu và đơn vị đoMức chất lượng cấp APhương pháp thử1. Định lượng, g/m2

sai số cho phép : ± 4%ISO 536

150175200250300TCVN 1270-72Basis weight

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

130CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

Các chỉ tiêu và đơn vị đoMức chất lượng cấp APhương pháp thử2. Độ dầy, mm không lớn hơn:0,21ISO 534Thickness0,20,2590,36 0,43TCVN 3652-813. Tỷ trọng, g/cm3 không nhỏ 0,70ISO 534hơn.DensityTCVN 3652-814. Độ hút nước Cobb60

mặt trên, g/m230÷50ISO 535Water absorptiveness

(Cobb60) in top side

5. Độ chịu gấp theo chiều ngang,

đô lần không nhỏ hơn:ISO 5626

35TCVN 1866-76Folding endurance C.D

6. Độ dài đứt, m không nhỏ hơn:

Breaking lengthISO 1924

4000TCVN 1862-767. Độ chịu bục, kPa (kgf/cm2) 432491579700840ISO 2759không nhỏ hơn:(5,0)(5,9)(7,1)(8,5TCVN 3228-79(4,4)Bursting strength)8. Độ cứng theo chiều dọc, mN.m 13,215,417,622,126,(g.cm) không nhỏ hơn:(157(180(2255)))(27(135)Stiffness M.DTAPPI T4890)

9. Độ trắng ISO, % không nhỏ

hơn:Brightness ISO74,0ISO 247010. Độ ẩm, %Moisture content7± 1ISO 287

TVCN 1867-76Bảng chỉ tiêu chất lượng Xi măng chất lượng caoDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

131CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

Tên chỉ tiêu

1. Định lượng, g/m2Mức

A1A2B1B2Phương pháp thử(70 - 90) ± 4%(70 - 80) ± 4%TCVN 1270 : 20002. Độ bền kéo, kN/m, 4,63,83,53,0TCVN 1862-1: 2000không nhỏ hơn2,72,12,01,73. Độ bền xé, mN, không 900780640540TCVN 3229: 2007nhỏ hơn950840730640(ISO 1974: 1990)4. Độ giãn dài, %, không 2,01,51,5TCVN 1862-2: 2007nhỏ hơn3,53,0(ISO 1924: 1994)theo chiều dọc (MD)1)

theo chiều ngang (CD) 2)theo chiều dọc (MD)

theo chiều ngang (CD)4,0theo chiều dọc (MD)

theo chiều ngang (CD)

5. Độ thấu khí, phương 30TCVN 6891: 2001pháp Bendtsen, giây/100(ISO 5636-3: 1992)ml, không nhỏ hơn

6. Độ hút nước, phương 35TCVN 6726: 2007pháp Cobb, g/m2 không(ISO 535: 1991)lớn hơn

7. Độ ẩm, %8±1TCVN 1867: 2007

(ISO 287: 1985)1)MD Machine Direction2)CD Cross DirectionDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

132Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 4. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×