Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
CHƯƠNG V. XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN, KHẢ NĂNG HOÀN VỐN VÀ TRẢ LÃI VAY

CHƯƠNG V. XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN, KHẢ NĂNG HOÀN VỐN VÀ TRẢ LÃI VAY

Tải bản đầy đủ - 132trang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

Đơn vị: VNĐ

Stt

1

2Các chi phí

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bịGiá trị trước thuế

61.000.000.000

170.000.000.000

30.000.000.000Giá trị sau thuế

67.100.000.000

187.000.000.000

33.000.000.0003Chi phí thuê đất4Chi phí quản lý dự án6.000.000.0006.600.000.0005Chi phí tư vấn4.000.000.0004.400.000.0006

7

8

9Chi phí khác

Chi phí lãi vay

Chi phí lắp đặt chạy thử

Chi phí dự phòng

Tổng cộng

Làm tròn2.000.000.000

8.000.000.000

6.000.000.000

13.000.000.000

300.000.000.000

300.000.000.0002.200.000.000

8.800.000.000

6.600.000.000

14.300.000.000

330.000.000.000

330.000.000.000Tổng mức đầu tư xây dựng toàn bộ dự án là:

+ Trước thuế:300.000.000.000.+ Sau thuế:330.000.000.000.Đơn vị tiền tệ sử dụng trong tính toán tài chính của dự án là đồng tiền Việt

Nam. Khi cần thiết chuyển đổi sang đồng USD thì dự kiến quy đổi theo tỷ giá bình

quân liên Ngân hàng nhà nước tại thời điểm ký hợp đồng.5.2.3 Nguồn vốn và khả năng thu xếp vốn

Cơ cấu nguồn vốn trước thuế cụ thể như sau:

a. Vốn vay: 210.000.000.000 đồng tương ứng 70 % tổng mức đầu tư,

+ Vay ngân hàng thương mại trong nước, thời gian vay 10 năm, thời gian ân

hạn 2 năm, lãi suất 9 %, số tiền vay dự kiến: 210.000.000.0000 đồng, tương ứng 70%

tổng mức đầu tư

b. Vốn tự có: 90.000.000.000 đồng tương ứng 30% tổng mức đầu tư.

+ Nguồn vốn này là vốn tự có của Công ty trách nhiệm hữu hạn GIẤY HƯNG

HÀ, vốn đóng góp các cổ đông.5.2.4. Khả năng hoàn trả vốn và lãi vay

+ Thời gian hoàn vốn: 7 năm (Bao gồm cả thời gian thi công).

+ IRR sau thuế TNDN: 26.62%

+ Nguồn trả nợ: Nguồn trả nợ được trích từ khấu hao TSCĐ và lợi nhuận sau

thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án.

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

76CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

5.2.5. Nhận xét chung về kết quả phân tích tài chính

Từ các kết quả phân tích tài chính cho các chỉ số kinh tế (số liệu chi tiết xem

phụ lục phân tích tài chính) như sau:

+ Chi phí sản xuất cho 1 tấn sản phẩm chưa VAT (giấy mặt): 9.584.725 VNĐ

+ Giá bán 1 tấn sản phẩm chưa VAT (giấy mặt):11.000.000 VNĐ+ Dòng lưu kim (IRR):26.62%+ NPV:12.663.000.000 VNĐĐể đạt được hiệu quả sản xuất cần duy trì tốt các yếu tố sau:

+ Đảm bảo sản xuất ổn định, duy trì sản lượng, tăng cường hiệu suất sử dụng

thiết bị.

+ Quản lý tốt các yếu tố đầu vào đặc biệt là nguyên liệu, nhiên liệu và sử dụng

hợp lý nguồn tài nguyên nước.

+ Kiểm soát chặt chẽ quá trình xử lý nước thải và xả thải, tăng cường công tác

phòng chống cháy nổ.

+ Ổn định lực lượng lao động có tay nghề, có kinh nghiệm, giảm các chi phí

khác không cẩn thiết để ổn định quỹ lương giảm định phí.5.3. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN

- Về hiệu quả kinh tế: Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư dây chuyền

tái chế giấy loại công suất 100.000 tấn/năm cho thấy sau 15 năm thực hiện dự án sẽ

hoàn trả toàn bộ vốn vay ngân hàng thương mại trong nước.

- Về hiệu quả xã hội: Đầu tư dự án sẽ góp phần tăng thu cho Nhà nước và các

ngành khác, đồng thời sẽ góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa

phương, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự xã hội. Hiệu quả kinh tế xã hội cụ thể

của dự án được đưa ra trong bảng 5.2.

Bảng 5.2 Các khoản thuế nộp cho nhà nước hàng năm

SttKhoản mụcĐơn vị tínhTính trung bình

trong vòng 15 năm1Thuế GTGT bình quân

nămĐồng13.640.000.0002Thuế TNDN bình quân

nămĐồng1.663.000.000Đồng15.303.000.000Tổng cộngDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

77CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

78CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua quá trình khảo sát thực tế cùng với phân tích các điều kiện cụ thể trong dự án,

chúng tô thấy rằng: Chủ trương đầu tư một nhà máy tái chế giấy thải, sản xuất giấy

bao bì, bao gói với công nghệ, thiết bị sản xuất tiên tiến hiện đại tại cụm công nghiệp

vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội là hoàn toàn hợp

lý, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và ngành

công nghiệp giấy nói chung. Lợi ích của việc thực hiện dự án này thể hiện ở một số

điểm sau:

1. Giải quyết được bài toán về vấn đề môi trường, tái xử lý giấy thải loại để tạo ra sản

phẩm giấy làm bao bì. Mặt khác, bao bì giấy sẽ thay thế dần bao bì làm bằng túi

nilon, một loại rác thải khó tiêu hủy trong môi trường. Bên cạnh đó cũng giải quyết

được vấn đề xử lý nước thải sản xuất cũng như nước thải sinh hoạt, tiết kiệm năng

lượng và tài nguyên.

2. Giải quyết cho nhiều lao động làm việc tại công ty có thu nhập ổn định.

3. Giải quyết việc làm cho nhiều hộ cá thể, lao động đơn lẻ của địa phương, vùng lân

cận từ việc thu gom rác thải đều đặn.

4. Đóng góp một phần cho ngân sách địa phương và ngân sách Nhà nước từ nguồn

thuế hàng năm.

5. Tăng cường nguồn vốn được trích ra từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh của nhà máy

Giấy để bổ sung vốn nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty sau này.

6. Thúc đẩy quá trình đầu tư của các doanh nghiệp khác vào địa phương.

7. Quá trình tính toán các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của dự án đều đảm bảo tính khả

thi.

Một lần nữa, chúng tô khẳng định dự án này đảm bảo tính an toàn và tính khả thi

cao, phù hợp với định hướng chung của nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

Vậy, bằng tất cả những nội dung đã trình bày trong bản nghiên cứu khả thi dự án

“Đầu tư mở rộng nâng cao công suất nhà máy tái chế giấy thải để sản xuất giấy bao

bì, bao gói chất lượng cao công suất 100.000 tấn/năm” nâng công suất nhà máy từ

36.000 tấn/ năm lên 100.000 tấn/năm, kính mong Quĩ Bảo vệ môi trường Hà Nội,

Ngân hàng và các ban ngành liên quan xem xét, góp ý, tài trợ cho vay vốn, để dự án

đầu tư trên của công ty trách nhiệm hữu hạn GIẤY HƯNG HÀ được thực thi thành

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

79CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

công, góp một phần lợi ích kinh tế, xã hội cho địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và

cả nước nói chung.

Chúng tô xin trân trọng cảm ơn!

T/M Công ty trách nhiệm hữu hạn

GIẤY HƯNG HÀ

Chủ tịch HĐQTĐINH NHƯ KIÊMDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

80Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG V. XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN, KHẢ NĂNG HOÀN VỐN VÀ TRẢ LÃI VAY

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×