Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM

CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM

Tải bản đầy đủ - 132trang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

nồng độ các chất khí (SO2, NOx, H 2S và bụi không khí). Theo thực tế sản xuất của các

xí nghiệp sản xuất giấy, tác động của khí thải từ ống khói lò hơi là không đáng kể khi

hệ thống nồi hơi được trang bị các bộ lọc bụi Cyclone bộ lọc dạng ướt trước khi thải ra

ngoài ống khói. Dự báo tác động của khí thải của nhà máy đối với môi trường là

không đáng kể và chất lượng khí thải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về môi trường

theo Quy chuẩn kỹ thuật QCTĐHN 01:2014/BTNMT – quy định về khí thải công

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

4.1.2.2 Tác động của tiếng ồn

Tiếng ồn chủ yếu được gây ra bởi khu nghiền bột, máy xeo, bơm chân không ,

máy cắt cuộn lại, hệ thống vận chuyển nội bộ, chân ống khói nồi hơi, tại các bộ phận

khác sự phát sinh tiếng ồn là không đáng kể. đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy chuẩn

kỹ thuật quốc gia: QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn;

4.1.2.3. Tác động của nước thải sản xuất

- Nguồn nước thải phát sinh:

Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy là xeo dài 3 lưới, hệ thống phụ trợ đảm

bảo sử dụng nguồn nước tuần hoàn một cách tối đa nên nước thải ra có hàm lượng

TSS, COD, BOD ở mức thấp và ổn định.

Nước thải của nhà máy sau khi qua công đoạn xử lý đạt giới hạn cho phép của

QCTĐHN 05:2014/BTNMT cột B1 khoảng: 8 -10 m3/ Tấn sản phẩm, với công suất

nhà máy: 25,000 Tấn/ năm tương đương: 83 Tấn sản phẩm/ ngày đêm. Như vậy lượng

nước thải ra môi trường sau xử lý đảm bảo GHCP khoảng: 700 m3/ ngày đêm. Nguồn

nước thải được thải ra chủ yếu từ hệ thống rửa, hệ thống máy xeo giấy, hệ thống máy

cô đặc và một phần nước thải của quá trình vệ sinh công nghiệp. Trong nước thải

không chứa nước mưa, lượng nước mưa sẽ được gom theo hệ thống mương thải riêng.

Trong nước thải có chứa các chất lơ lửng huyền phù, COD và BOD ở mức trung bình

sẽ được xử lý trước khi thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn QCTĐHN 05:2014/BTNMT

cột B1

- Dự báo tác động ảnh hưởng:

Để giảm thiểu tác động ảnh hưởng này, dự án dự kiến đầu tư hệ thống xử lý

nước thải cả nội vi và ngoại vi nhằm tiết kiệm lượng nước sạch và giảm thiểu tải lượng

thải thải ra môi trường. Với công nghệ xử lý tuyển nổi (nội vi) nước và bột giấy sẽDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

70CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

được thu hồi quay lại dòng sản xuất chính. Nước không sử dụng hết sẽ được gom vào

bể chứa sau đó bơm sang hệ thống chứa nước thải (ngoại vi) của nhà máy.

Nước thải ra hệ thống chung của cụm công nghiệp hoặc ra sông hồ sẽ đạt tiêu chất cấp

QCTĐHN 05:2014/BTNMT cột B1 do vậy sẽ không gây ảnh hưởng đến môi trường

xung quanh.4.2. Giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường

Để giảm tối đa chất ô nhiễm, bảo vệ môi trường, khi xác định phương án kỹ

thuật công nghệ đã cố gắng giảm thiểu tối đa lượng chất ô nhiễm và chất thải sản sinh

trong quá trình sản xuất, đồng thời tiến hành xử lý và lợi dụng tổng hợp “3 chất thải”

(nước thải, khí thải, bã thải) sinh ra trong quá trình sản xuất đảm bảo phù hợp với tiêu

chuẩn xả thải cho phép.

Bảng 4.1: Các biện pháp tiết kiệm năng lượng đồng thời giảm ô nhiễm môii

trường

STT1Hạng

mục

KiểmVấn đề cần quanĐối sách

tâm

Khi hệ số không Làm kín hệ thống lòHiệu quả

Tiết giảm điện. Tiếtsoát hệ số khí thừa cao, làm Kết nối PLC cho quạt giảmnhiênliệu.không khí tăng nhiệt độ khói hút, quạt đẩy của lò, Giảmthiểuảnhthừalò, Tuy nhiên nều để tự động điều chỉnh hưởng tới môi trường

như giảm quá sẽ lưu lượng không khí

làm quá trình cháy đốtKiểm

soátkhông hoàn toàn

Nếu xả đáy ít sẽ Lắp hệ thống xả đáy Tiết kiệm nước. Tiết

lưu làm tăng lượng tạp tự động, điều chỉnh kiệmnănglượng,lượng xả chất trong ba lông lượng xả đáy cho phù hóa chất xử lý nước

2đáyhơi, ông sinh hơihợp.cấp. Tiết kiệm NhiênNếu xả đáy nhiều Lắp bơm theo áp suất liệu đốt

làm tiêu hao nước, hơi

3Thutổn thất nhiệt,

Xử lý nước cấp lò

hồi Nước ngưng có tác Làm kín, bảo ôn hệ Tiết kiệm Nhiên liệuvà tái sử dụng gia nhiệt cho thống thu hồi nước đốt. Giảm lưu lượng

dụngnước cấp lò,ngưngxả đáy,DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

71CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀSTTHạngVấn đề cần quanmục

nướcĐối sách

Hiệu quả

tâm

Giảm thiểu lượng Bố trí khúc tuyến sấy Giảm lượng cáu cậnngưngtạp chấtphù hợp để lượng bám trong các ông

nước ngưng trong lô sinh hơi, trong ống

sấy được thoát ra, khói, giảm thiểu khả

tránh tạo màng cách năng gây ô nhiễmnhiệt trong lô sấy

môi trường

Cáu cận sẽ tạo Lắp đặt hệ thống đo và Tiết kiệm Nhiên liệuKiểmsoát cách màng cách nhiệt, xử lý nước cấp lò tự đốt. Giảm thiểu ảnh

4nhiệtlò gây cản trở khả độnghơihưởng tới môi trườngnăng truyền nhiệt, Sử dụng tối đa nước

tăng nhiệt độ khói ngưngĐịnh kí tẩy cáu cận lò

Nguồn nhiên liệu Kiểm soát phối trộn Hiệu quả về kinh tế.Kiểmsoát phối hữa cơ, nghèo nhiệt đúng tỷ lệ hàm lượng Giảm

trộnvới trị hàm lượng bụi ítnhiênliệuhữathiểuảnhcơ hưởng tới môi trườngcác nhiên Tận dụng nguồn ( rác, ni long, mùn

5liệuđốt rác thải từ nhà máynhưphếcưa, trấu..)thải nông

nghiệp,

lâm

nghiệp

4.2.1. Xử lý chất thải rắn.

- Chất thải công nghiệp và sinh hoạt: gồm rác thải như nylon, dây buộc, băng

keo, bọt xốp, cao su, mảnh nhựa, đinh gim,… từ quá trình xử lý tạp chất thải ra từ nhà

máy. Sẽ được tập kết và phân loại.

- Với các đinh gim, sắt vụn thì thu gom rồi đem bán gây quỹ. Còn rác thải tạp

chất nhẹ (nylong, băng keo, xốp, cao su, nhựa….) sẽ được tập trung vào khu tập trung

rác thải, sau đó thuê chở đến khu vực xử lý để tái sử dụng.DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

72CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

4.2.2. Nước thải

Nước thải phát sinh trong quá trình Xeo giấy sẽ được sử dụng như sau:

- Nước trắng dưới lưới kết hợp với nước phun rửa chăn lưới phần lớn sẽ được tái

sử dụng, tuần hoàn trong hệ thống. Phần thừa sẽ được đưa ra ngoài hệ thống xử lý

nước.- Phần chi phí xử lý môi trường sẽ được tính vào chi phí sản xuất

(Chi tiết xem phụ lục hệ thống xử lý nước thải..)

4.2.3. Phòng chống các sự cố cháy nổ

+ Tuân thủ triệt để các quy định chung về phòng chống cháy nổ và phòng cháy

chữa cháy.

+ Lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin báo động.

+ Nối đất các máy móc dùng điện để chống điện rò và chống tích điện từ.

+ Lắp đặt hệ thống nước cứu hoả tự động, trang bị các bình cứu cho các kho

nguyên liệu và kho sản phẩm...

+ Áp dụng các giải pháp quản lý và nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên ngành

cho đội ngũ công nhân vận hành.

Cụ thể:

- Nhà máy bố trí riêng biệt khu vực dễ cháy (nguyên nhiên liệu, kho thành

phẩm) tách rời khỏi bộ phận sản xuất, do đó giảm thiểu hẳn khả năng cháy nổ, và khả

năng nguy cơ lan rộng.

- Theo tính chất sản xuất của Nhà máy, lấy chữa cháy bằng nước là chính.

- Phân xưởng lớn nhất của Dự án là phân xưởng xeo, chọn lượng nước cứu hỏa

trong phòng là 10 lít/s, ngoài phòng là 40 lít/s, cộng = 50 lít/s (180 m3/h). Thời gian

cháy liên tục tính trong 02 giờ, dự trữ nước cho cứu hỏa = 500 m 3 (tại bể nước trong

của nhà máy).

- Đường ống dẫn nước cứu hỏa thiết kế chung mạng với hệ thống đường ống

sản xuất.

- Ngoài hệ thống nước áp lực sẵn có dùng chung với sản xuất, để đảm bảo an

toàn tối đa, trong dự án này, có trang bị hai bơm cứu hỏa chạy xăng đề phòng khi mất

nước ở mạng đường ống.

- Tại các điểm không được phép dùng nước cứu hỏa như nhà biến thế, phòng

điều khiểu... sẽ trang bị bình bọt chữa cháy.

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

73CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

4.2.4. Vệ sinh an toàn lao động –An toàn lao động (ATLĐ)

+ Tuân thủ triệt để các điều khoản về vệ sinh ATLĐ.

+ Thiết lập chương trình kiểm tra việc thi hành ATLĐ tại các khu vực sản xuất.

+ Định kỳ kiểm tra sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên.

+ Áp dụng các giải pháp quản lý.

+ Xây dưng ban ATVS LĐ trong công ty phổ biến giáo dục tuyên truyền ý thức

chấp hành các quy định ATLĐ cho toàn thể CBCNV trong công ty và kiểm tra giám

sát việc thực hiện chế độ vận hành đúng các quy trình vận hành cũng như các quy định

về trang bị bảo hộ lao động.DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

74CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀCHƯƠNG V. XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ,

NGUỒN VỐN, KHẢ NĂNG HOÀN VỐN VÀ TRẢ LÃI VAY

5.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍNH TOÁN

Chi phí thiết bị của dự án: Tham khảo các bản chào hàng mới nhất của các hãng

danh tiếng với truyền thống và kinh nghiệm trong sản xuất thiết bị ngành giấy, thiết bị

nồi hơi, thiết bị điện các dự án đã và đang thực hiện có quy môi tương tự.

Định mức sản xuất các sản phẩm giấy bao bì, bao gói tại một số Công ty sản

xuất giấy bao bì công nghiệp trong nước.

Căn cứ vào giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất giấy của các

Công ty cung cấp vật tư, hóa chất ngành giấy trong nước.

Cơ sở tính toán tài chính kinh tế dựa trên báo cáo tài chính của Công ty trách

nhiệm hữu hạn GIẤY HƯNG HÀ và trên cơ sở đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao

bì, bao gói công xuất 100.000 tấn/năm.5.2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH

5.2.1. Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư dự án đầu tư bao gồm:

+ Chi phí xây dựng

+ Chi phí thiết bị

+ Chi phí thuê đất

+ Chi phí quản lý dự án

+ Chi phí tư vấn

+ Chi phí lãi vay

+ Chi phí lắp đặt chạy thử

+ Chi phí khác

+ Chi phí dự phòng: GXD

: GTB

: GĐ

: GDA

: GTV

: GLV

: GLĐCT

: GK

: GDPChi tiết tính toán các chi phí xem chi tiết trong tổng mức đầu tư trong phụ lục – 2:

Phân tích tài chính kèm theo dự án.5.2.2. Cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn trong tổng mức đầu tư được chỉ ra trong bảng 5.1

Bảng 5.1: Cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

75CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

Đơn vị: VNĐ

Stt

1

2Các chi phí

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bịGiá trị trước thuế

61.000.000.000

170.000.000.000

30.000.000.000Giá trị sau thuế

67.100.000.000

187.000.000.000

33.000.000.0003Chi phí thuê đất4Chi phí quản lý dự án6.000.000.0006.600.000.0005Chi phí tư vấn4.000.000.0004.400.000.0006

7

8

9Chi phí khác

Chi phí lãi vay

Chi phí lắp đặt chạy thử

Chi phí dự phòng

Tổng cộng

Làm tròn2.000.000.000

8.000.000.000

6.000.000.000

13.000.000.000

300.000.000.000

300.000.000.0002.200.000.000

8.800.000.000

6.600.000.000

14.300.000.000

330.000.000.000

330.000.000.000Tổng mức đầu tư xây dựng toàn bộ dự án là:

+ Trước thuế:300.000.000.000.+ Sau thuế:330.000.000.000.Đơn vị tiền tệ sử dụng trong tính toán tài chính của dự án là đồng tiền Việt

Nam. Khi cần thiết chuyển đổi sang đồng USD thì dự kiến quy đổi theo tỷ giá bình

quân liên Ngân hàng nhà nước tại thời điểm ký hợp đồng.5.2.3 Nguồn vốn và khả năng thu xếp vốn

Cơ cấu nguồn vốn trước thuế cụ thể như sau:

a. Vốn vay: 210.000.000.000 đồng tương ứng 70 % tổng mức đầu tư,

+ Vay ngân hàng thương mại trong nước, thời gian vay 10 năm, thời gian ân

hạn 2 năm, lãi suất 9 %, số tiền vay dự kiến: 210.000.000.0000 đồng, tương ứng 70%

tổng mức đầu tư

b. Vốn tự có: 90.000.000.000 đồng tương ứng 30% tổng mức đầu tư.

+ Nguồn vốn này là vốn tự có của Công ty trách nhiệm hữu hạn GIẤY HƯNG

HÀ, vốn đóng góp các cổ đông.5.2.4. Khả năng hoàn trả vốn và lãi vay

+ Thời gian hoàn vốn: 7 năm (Bao gồm cả thời gian thi công).

+ IRR sau thuế TNDN: 26.62%

+ Nguồn trả nợ: Nguồn trả nợ được trích từ khấu hao TSCĐ và lợi nhuận sau

thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án.

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT

100.000 TẤN/ NĂM

76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×