Tải bản đầy đủ - 132 (trang)
Tuyến bột lớp đáy

Tuyến bột lớp đáy

Tải bản đầy đủ - 132trang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀTT Hạng mụcĐơn vịSốXuất xứlượngThông số kỹ thuậtHình

thứcA. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.

Năng suất: 70 -80Tấn/ ngày

QuốcLỗ sàng 2.0 - 4.0mm

Diện tích mặt sàng: 0.8 - 1.2 m2100%Vật liệu: Inox chịu mài mòn56Thiết bị lọc cát cho bột giấy/ Lọc

cát trung bìnhSàng phân tách sơ xợiHệ thốngHệ thốngTrung01QuốcTrung01QuốcNăng suất: 300 - 350 tấn/ngày

Nồng độ làm việc: 2 - 5%

Mới

Áp suất l

Vật liệu: Chịu mài mònm việc: 0.25 - 0.3 Mpa 100%

Công suất động cơ: 90 - 110 kw

Năng suất:300 - 350 tấn/ngày

Diện tích mặt sàng: 1.8 - 2.5 m2

Lỗ sà

g: Ф 2,5 - 3,5 mmDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM

41Mới

100%CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀTT Hạng mụcĐơn vịSốXuất xứlượngThông số kỹ thuậtHình

thứcA. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.

Công suất động cơ: 90 - 160 kw

Năng suất: 80 - 120 tấn/ngày

Diện tích mặt sàng: 1.8 - 2.5 m2he sàng:

7Sàng áp lực/ Sàng tinh cấp 1BộTrung010.2 - 0.35 mmQuốcMới

100%Vật liệu: Ino

hịu mài mòn

Công suất: 22

Năng suất: 20 -40 Tấn/ ngày- 37 kw8Sàng áp lực/ Sàng tinh cấp 2BộTrung01QuốcKhe sàng: 0.2 - 0.35 mm

Diện tích mặt sàng: 0.8 - 1.2 m2

Vật liệu: I

ox chịu mài mònDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM

42Mới

100%CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀTT Hạng mụcĐơn vịSốXuất xứlượngThông số kỹ thuậtHình

thứcA. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.

Công suất :220 - 28

Năng suất : 15 ÷ 120 Tấn / ngàyKw

9Máy nghiền bột giấy dạng đĩaBộTrung02QuốcMới

Máy nghiền đĩ

Đĩa nghiền Ø 500 - 660mm dạng kép100%Nồng độ làm việc: 2% - 5%

Công suất động cơ: 75 - 90 kw

Năng suất:

Khe sàng: 0.2 - 0.350

- 120 tấn/ngày

10Sàng áp lực/ Sàng đầu xeoBộTrung03Diện tích mặt sàng: 1.2 - 1.8 m2mmQuốc100%

Vật liệu:

In

x chịu mài mònDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM

43MớiCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀTT Hạng mụcĐơn vịSốXuất xứlượngThông số kỹ thuậtHình

thứcA. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.11Thiết bị khuấy, trộn bột giấyBộTrung14QuốcCông suất động cơ: 15 - 30 Kw

Ф750 - 1100 mm

Tốc độ quay: 240 - 350 v/p

Động cơ, bi g

Vật liệu Inox, chịu i

trục, cánh khu

yMới

100%ài mòn tốtTT Hạng mụcĐơn vịSốXuất xứlượngThông số kỹ thuậtHình

thứcA. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.

Tuyến bột lớp mặt

1Nghiền bột giấy dạng Thủy lựcBộ02TrungCông suất động cơ: 200 - 300 KwNăngQuốcNăng suất: 80 - 120 tấn/ngàyDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM

44Mới

100%CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀTT Hạng mụcĐơn vịSốXuất xứlượngThông số kỹ thuậtHình

thứcA. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.

Thể tích: 15 - 20 m3/h

Lỗ sàng: Ф 10 -14mm

Vật liệu: Inox, chịu mài mòn

Năng suất: 80 - 120 tấn/ngày

2Thiết bị lọc cát cho bột giấySàng áp lực /Sàng thô cấp 1BộBộ01TrungNồng độ làm việc: 2 - 5%QuốcÁp suất làm việc: 0.25 - 0.3 Mpa013QuốcBộ100%Vật liệu: Chịu mài mòn

Công suất động cơ: 90 - 110 kw

TrungSàng áp lực/ Sàng thô cấp 2MớiNăng suất: 80 - 120 tấn/ngày

Diện tích mặt sàng: 1.8 - 2.5 m2

Lỗ sàng: Ф 2,5 - 3,5 mmMới

100%Vật liệu: Inox chịu mài mòn

Công suất: 22 - 37 kw01

Trung4QuốcNăng suất: 20 -40 Tấn/ ngày

Lỗ sàng 2.0 - 4.0mm

Diện tích mặt sàng: 0.8 - 1.2 m2

Vật liệu: Inox chịu mài mònDỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM

45Mới

100%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tuyến bột lớp đáy

Tải bản đầy đủ ngay(132 tr)

×