Tải bản đầy đủ - 144 (trang)
Căn cứ theo các cao trình khống chế đã chỉ ra trong phần tính toán dẫn dòng, ta có:

Căn cứ theo các cao trình khống chế đã chỉ ra trong phần tính toán dẫn dòng, ta có:

Tải bản đầy đủ - 144trang

Đồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lức

mc 4'IImc 4

IV

II

IIV

IIISVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 81GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng LứcV3.2.2. Tính khối lượng đắp đập của từng giai đoạn.

Phương pháp tính: chia đập thành nhiều lớp đất nhỏ có bề dày h i,i+1 bằng các mặt

cắt mặt cắt nằm ngang, các mặt cắt đó có diện tích là Fi.Diện tích trung bình giữa hai mặt cắt đó: Ftb=Fi + Fi +1

2(m2)Khối lượng đắp giữa hai mặt cắt: Vi = Ftb.hi,i+1 (m3)

Trong đó:

Fi- Diện tích mặt cắt thứ i (m2). Fi = Li.Bi

Fi+1- Diện tích mặt cắt thứ i+1 (m2)

hi,i+1- Bề dày lớp đất giữa hai mặt cắt i và i+1.

Li+1Bi+1

hi,i+1BiLiSơ đồ kích thước mặt cắt tính khối lượng đắp đập

Khối lượng đắp đập đợt 1(bờ trái)TTCao

trìnhB (m)L

(m)Diện

tích

(m2)1529,1500SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Diện

tích

trung

bình

(m2)Trang 82Chiề

u dày

(m)Khối

lượng

(m3)Khối

lượng

cộng dồn

(m3)GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lức0

234567891011121314531,

0

533,

0

535,

0

537,

0

539,

0

541.

0

543,

0

545,

0

547,

0

549,

0

551,

0

553,

0

555,

021,00134182,22233,2264,5284.12268,1219,2

6

26,8

5

29,3

8

32,3

4

32,9

1

33.4

8

35,8

3252,13 36,6236,1321520118717337,7

5

38,8

2

39,8

9

40,9

6

39,5

5202,432,00404,86404,862001,382,004002,764407,624475,762,008951,5213359,146447,662,0012895,3226254,468123,22,0016246,442500,869108,522,0018217,0460717,99559,542,0019119,0879836,989417,352,0018834,798671,689070,942,0018141,88116813,568630,112,0017260,22134073,788182,12,0016364,2150437,987838,712,0015677,42166115,47250,842,0014501,67180617,07404,863597,95353,627541,698704,79512,349606,749227,968913,918346,38017,897659,526842,15SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 83GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng LứcTổng khối lượng đắp đợt I (V1)180617,07Biểu đồ quan hệ F~Z đợt IBiểu đồ quan hệ V~Z đợt 1

Khối lượng đắp đập đợt 2(bờ trái)

Chiề Khối

u dày lượng

(m)

(m3)Khối

lượng

cộng dồn

(m3)5271,8572,0010543,7110543,714997,3812,009994,76220538,474829,7352,009659,4730197,944875,622,009751,2439949,184716,1412,009432,28149381,464366,7212,008733,44158114,9T

TCao

trìnhB (m)L

(m)Diện tích

Diện

trung

tích (m2)

bình (m2)1555,0146,2

936,5

55346,9234567557,0559,0561,0563,0565,0567,0137,8

1124,0

1122,5

8120,1

7109,1

798,1737,7

138,6

939,6

640,6

941,6

142,65196,81

54797,94

74861,52

34889,71

74542,56

44190,87

7SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 84GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lức989569,0571,010 573,011575,012 577,013 579,014 581,015 583,016584,1

081,571,561,551,541,531,521,511,56,043,5

644,445,3

446,6

551,6

757,1

462,6

268,0

969,0

53870,5092,007741,01765855,923362,372,006724,7472580,662981,5052,005963,0178543,672595,4432,005190,88583734,562273,392,004546,7888281,341972,1082,003944,21592225,551573,122,003146,2495371,791064,6832,002129,36597501,16598,66751,1658,53498159,693550,143174,62788,412402,47

52144,30

51799,911346,33783,035414,3Tổng khối lượng đắp đợt II (V2)SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 8598159,69GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng LứcBiểu đồ quan hệ F~Z đợt IIBiểu đồ quan hệ V~Z đợt II

Khối lượng đắp đập đợt III (bờ phải)

TTCao

trình1529,0 152345678910B (m) L (m)531,0 44,730Diện tích Chiều

Khối lượng

Diện tích

Khối lượng

trung

bình

dày

cộng dồn

(m2)

(m3)

2

(m )

(m)

(m3)

0

820,1246 2,001640,2491640,2493627,625 2,007255,2518895,56618,278 2,0013236,5622132,069147,982,0018295,9640428,0211860,962,0023721,9264149,9414721,54 2,0029443,0893593,0216393,26 2,0032786,51126379,516339,71 2,0032679,41159058,916184,26 2,0032368,51191427,536,67 1640,249533,0 133,12 42,18 5615,002535,0 180,52 42,22 7621,554537,0 210,79 50,64 10674,41539,0 239,854,41 13047,52541,0 282,39 58,06 16395,56543,0 266,13 61,59 16390,95545,0 250,13 65,12 16288,47547,0 234,13 68,68 16080,05SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 86GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lức15827,3

111213141516549,0 213551,0 201553,0 1872,0031654,61223082,115533,82 0,0031067,64254149,715308,82 2,0030617,64284767,315587,33 2,0031174,6731594215774,59 2,0031549,18347491,214997,55 1,0014997,55362488,7573,12 15574,5677,08 15493,0880,88 15124,56555,0 189,74 84,59 16050,11557,0 17355889,59 15499,07154,74 92,84 14366,06Tổng khối lượng đắp đợt III (V3)362488,75Biểu đồ quan hệ F~Z đợt IIIBiểu đồ quan hệ V~Z đợt IIIKhối lượng đắp đập đợt IV (bờ phải)T

TCao

trìnhB (m)L (m)Diện

tích

Diện

trung

tích (m2)

bình

(m2)1558,0154,792,8414366,0SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 87Chiều

dày

(m)Khối

lượng

(m3)Khối

lượng

cộng dồn

(m3)GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lức423456789560,0562,0564,0566,0568,0570,0572,0574,0136,6

7125,6

7114,6

7103,6

792,6776,566,556,5696,23101,1

2105,3

1109,7

9115,2

1120,6

1126,6

8129,0SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT113758,9

12,0027517,8227517.8212929,7

52,0025859,553377.3212391,8

22,002478,6578160,9711728,9

12,0023457,83101618,811029,2

22,0022058,44123677,29951,58

82,0019903,18143580,48825,44

32,0017650,89161231,37857,77

32,0015715,55176946,813151,7

512707,7

512075,911381,9

310676,5

19226,66

58424,227291,32Trang 88GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpThiết kế TCTC Công trình Phiêng Lức510 576,011 578,012 580,013 582,014 584,015584,1

046,536,526,516,56,56,05127,4

66609,10

80,0013218,22190165,15288,67

82,0010577,36200742,44012,75

32,008025,505208767,92737,82

82,005475,655214243,61463,83

82,002927,675217171,3795,310,1079,531217250,85926,894650,46

5127,4

1127,3

63375,042100,61

5127,3

1127,2

4827,06127,2

6763,56Tổng khối lượng đắp đợt IV (V4)217250,8Biểu đồ quan hệ F~Z đợt IVBiểu đồ quan hệ V~Z đợt IV

Khối lượng đắp đập đợt V (phần đập phụ)SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1Trang 89GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệpCao

TT

trình

1B (m)547,0 6Thiết kế TCTC Công trình Phiêng LứcL (m)Diện tích Chiều

Khối lượng

Diện tích

Khối lượng

trung bình dày

cộng dồn

(m2)

(m3)

2

(m )

(m)

(m3)00

164,1032549,0 21,5515,23456789101112551,0 45,43553,0 93,53555,0 108,120,5124,2227,08557,0 145,86 29,48559,0 133,51 31,95561,0 129,21 34,62563,0 118,41 38,35565,0 107,44 44,46567,0 96,44569,0 79,9352,3776,622,00571,0 69,9383,23SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1328,2071259.976 1588,183931,7693

1598,533 2,003197.0664785,2492596,322 2,005192.6459977,8933613,652,007227,30117205,194282,799 2,008565,59725770,794369,447 2,008738,89534509,694507,137 2,009014,27443523,964658,903 2,009317,80652841,774913,673 2,009827,34562669,115587,411174,873843,9111944,5185788,422265,2972927,3484299,9534265,6454473,254541,0244776,7825050,563

2,006124,237

5972,255 2,0013328,207328,2065

629,98832,005820,274Trang 90GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưĐồ án tốt nghiệp14151617181920573,0 59,93575,0 49,93577,0 39,93579,0 29,93581,0 19,93583,0 9,93584,1

6,0

0Thiết kế TCTC Công trình Phiêng Lức99,465890,456 2,0011780,9197569,335550,216 2,0011100,43108669,84698,366 2,009396,732118066,53777,462 2,007554,924125621,42781,715 2,005563,43131184,81715,315 2,003430,629134615,5960,0831 1,101056,091135671,65960,638102,94 5139,794106,61 4256,937110,19 3297,987113,67 2265,443117,34 1165,186125.83 754,98Tổng khối lượng đắp đợt V (V5)135671,6Biểu đồ quan hệ F~Z đợt VBiểu đồ quan hệ V~Z đợt V

Tổng khối lượng đất đắp của toàn bộ đập:

5∑V

V=SVTH: Nguyễn Văn Thế_53CT1i =1i= 994.187,91 (m3)Trang 91GVHD:PGS.TS Nguyễn Trọng TưTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Căn cứ theo các cao trình khống chế đã chỉ ra trong phần tính toán dẫn dòng, ta có:

Tải bản đầy đủ ngay(144 tr)

×