Tải bản đầy đủ - 144 (trang)
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Tải bản đầy đủ - 144trang

ỏn tt nghip34Thit k TCTC Cụng trỡnh Phiờng LcDung tớch ng vi MNC106m34,494Din tớch mt h ng vi MNDBTKm20,833Din tớch mt h ng vi MNCKm20,397p chớnhTuyn 1Kt cu pp t lừi chng

thmCao trỡnh nh pm584,10Chiu di pm248,5Chiu cao p (ch sõu nht)m56,00Chiu rng nh pm6.00p ph

Kt cu p5p t lừi chng thmCao trỡnh nh pm584,10Chiu di pm76,0Chiu cao p (ch sõu nht)m37,50Chiu rng nh pm6.00Trn x l

Hỡnh thc trnTrn t doCao trỡnh ngng trnm580,70Chiu rng trnm3khoang x 8,0Chiu rng trnm24Lu lng x max vi p = 0,2%m3/s160,098Lu lng x max vi p = 1,0%m3/s126,741Hỡnh thc tiờu nng

6Mi phunCng ly nc

Hỡnh thc kt cuSVTH: Nguyn Vn Th_53CT1ng thộp bc bờ tụngTrang 4GVHD:PGS.TS Nguyn Trng Tỏn tt nghipThit k TCTC Cụng trỡnh Phiờng LcCao trỡnh ngng cngm562,00Kớch thc cng (ng kớnh D)m1,00m3/s1,53m118,0Lu lng thit k Qtk

Tng chiu di cng

Hỡnh thc iu tit

7Van cụn h lung qun lý kt hp thi cụng

Kt cu mt ng8Bờ tụng AsphaltChiu rng ngm6,00Chiu di ngkm1,11Tng chiu di kờnhkm11,503Cao trỡnh u kờnhm561,90Lu lng thit k u kờnhm3/s1,53Mc nc u kờnh thit km563,30Kờnh tiKớch thc kờnh thay i dn theo chiu di1.4. iu kin t nhiờn khu vc xõy dng cụng trỡnh

1.4.1. iu kin a hỡnh

Lu vc HCN Phiờng Lc 2 nm trong vựng cú a hỡnh chia ct mnh, dc

lũng sụng v dc lu vc tng i ln. ng phõn lu phớa thng ngun lu

vc i qua cỏc nh nỳi cao trờn 900m, phớa h lu l cỏc nh nỳi ch cao vo khong

500 - 600m. Mt li sụng vo khong 0,8 km/km 2. Trờn lu vc sui Phiờng Lỳc

hin nay, cõy rng ó b khai thỏc ba bói, thm thc vt b suy thoỏi nghiờm trng

lm cho kh nng iu tit lu vc b nh hng rừ rt.

1.4.2. iu kin khớ hu, thu vn v c trng dũng chy

a. iu kin khớ huSVTH: Nguyn Vn Th_53CT1Trang 5GVHD:PGS.TS Nguyn Trng Tỏn tt nghipThit k TCTC Cụng trỡnh Phiờng LcH cha nc Phiờng Lc 2 thuc khu vc Tõy Bc Vit Nam, õy chu nh

hng trc tip ca khớ hu nhit i giú mựa vựng nỳi cao, cú mựa ụng giỏ lnh v

mựa hố núng bc, khụ hanh. Trong nm cú hai mựa rừ rt. Mựa ụng t thỏng XII n

thỏng II, nhit cỏc thỏng ny thng thp, thp nht o c l -0.4 0C (ti Tam

ng). Mựa nng núng t thỏng V n thỏng IX luụn duy trỡ nn nhit cao, nhit

cao nht o c ti Tam ng l 34.50C. Cỏc thỏng cũn li l thi k chuyn tip

gia cỏc mựa trong nm.

b. Thy vn

Quỏ trỡnh l thit k cụng trỡnh

Cn c lu lng nh l ca d ỏn, cn c tỡnh hỡnh ti liu l thc o ti cỏc

lu vc nh trong vựng, la chn quỏ trỡnh l thc o ngy 22-7-1977 ca trm thy

vn Sa P, cú Qmax = 100 m3/s lm mụ hỡnh tớnh l thit k, l kim tra cho d ỏn

HCN Phiờng Lc. Quỏ trỡnh l thit k, l kim tra ghi bng sau:

Bng 1.2. Bng Quỏ trỡnh l thit k, l kim tra ca H Phiờng LcTTThi onQi,MHT = 30(m3/s)Qi,KTQi,TK(m3/s)(m3/s)Tuyn 1Tuyn 2Tuyn 1Tuyn 2(tuyn

thng lu)(tuyn h

lu)(tuyn

thng lu)(tuyn h

lu)13044,2101103828326044,4102103838339044,51021038383412044,71021048384515044,81031048384618072,41661681351357210100229232186187824091,0208211169170927082,01881901531531030070,71621641321321133059,41361381101111236049,21131149292SVTH: Nguyn Vn Th_53CT1Trang 6GVHD:PGS.TS Nguyn Trng Tỏn tt nghipThit k TCTC Cụng trỡnh Phiờng Lc1339039,0899073731442045,010310484841545051,011711895951648052,212012197981751053,51231241001001854043,3991008181Bng 1.3. Dũng chy ln nht cỏc thỏng v thi on mựa khụ v Qmax mựa l ti

HCN Phiờng Lc

n v: m3/s

ThỏngThỏng

1Thỏng

2Thỏn

g3Thỏn

g4Thỏng

5Thỏng

11Thỏn

g 12Thỏn

g 11

ữ4Thỏn

g 11

ữ5Thỏng

12 ữ 4Thỏn

g 12

ữ5Mự

a lQmax,10%2,936,856,3319,5230,949,544,7416,6931,7814,2831,8084,9Bng 1.4. Cỏc giỏ tr lu lng mc nc

Z(m)534535540545550555560565H(m)03555555Q(m3/s)05,86116,90548,803437,114946,98SVTH: Nguyn Vn Th_53CT1Trang 71248,41 2217,27GVHD:PGS.TS Nguyn Trng Tỏn tt nghipThit k TCTC Cụng trỡnh Phiờng Lc 2Bng 1.5. Cỏc giỏ tr quan h F = f(Z) v W = f(Z)

Z(m)538540542544546548550552554556558560F(106 m2)00,0290,0440,0640,0770,1050,1480,1670,1890,2240,2460,310W(106 m3)00,01930,07250.17980,3208 0,50270,75491.06961,42491,83752,30812,8637Z(m)562564566568570572574576578580582584586F(106

m2)0,3470,3820,4320,4710,5100,5600,6080,6830,7470,8120,8720.9310.990W(106

m3) 3,52114,250

25,063

25,965

16,945

38,015

19,183

210,474

111,903813,461

615,144

316,96

918,8683SVTH: Nguyn Vn Th_53CT1Trang 8GVHD:PGS.TS Nguyn Trng Tỏn tt nghipThit k TCTC Cụng trỡnh Phiờng Lc1.4.3. iu kin a cht, a cht thu vn

Ngun nc trong khu vc ch yu tn ti hai loi chớnh l ngun nc mt v

ngun nc ngm.

- Nc mt

Nc mt tn ti ch yu trong h thng sụng sui, ngun cung cp l nc

ma, mt phn l nc ngm nờn lu lng dũng chy cú s chờnh lch rừ rt gia

mựa khụ v mựa ma.

- Nc ngm

Trong khu vc nghiờn cu nc c cha trong cỏc lp t ỏ v khỏ phong

phỳ trong cỏc lp cui si, ngun cung cp ch yu l nc mt. Ngoi ra nc cũn

tn ti trong cỏc khe nt ca ỏ gc, nhỡn chung lng nc ny nghốo nn, khụng

ph bin.

1.4.4. iu kin dõn sinh, kinh t khu vc

Tng din tớch t nhiờn ca huyn Tõn Uyờn l 903,20km 2 trong ú t nụnglõm nghip: 285,193km2 v cú dõn s nm 2011 l 48 213 ngi, mt 53

ngi/km2. Nhỡn chung mt dõn s trong ton vựng rt thp v phõn b khụng u,

ni tp trung ụng dõn nht l th trn Tõn Uyờn vi 9 553 ngi mt 135 ngi/

km2.

S ngi trong tui lao ng: 28 280 ngi, trong ú:

- Nụng nghip: 22 624 ngi chim 80%.

- Phi nụng nghip: 5 656 ngi chim 20%.

Nhõn lc lao ng ca huyn Tõn Uyờn ch yu l lao ng nụng nghip chim

80% trong tng s lao ng. S ngi trong tui lao ng ó qua o to chim t

l thp 6%, s lao ng cú chuyờn mụn, trỡnh cao rt ớt, ú l cn tr trong vic tip

nhn cỏc tin b khoa hc k thut, thỳc y phỏt trin kinh t-xó hi nhanh v bn

vng.

Huyn cú 9/10 xó, th trn thuc din c bit khú khn, t l h nghốo cao, tớnh

n ht nm 2011 s h nghốo 4 494 h chim 46,7%, h cn nghốo 1 186 h, chim

12,32%; nn kinh t im xut phỏt thp, sn xut hng húa chm phỏt trin v

khụng u gia cỏc vựng. Huyn Tõn Uyờn l mt huyn vựng cao, mt s phong tc

tp quỏn lc hu cũn tn ti. Trỡnh dõn trớ cha ng u. Vic tip thu ch trng,

ng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc cng nh vic ỏp dng cỏc

kin thc khoa hc k thut tin b vo sn xut cũn hn ch.

L mt huyn nghốo ca tnh Lai Chõu vi mc thu nhp bỡnh quõn trờn u

ngi 5,4 triu/ ngi/ nm, mc sng dõn c cũn thp, t l h nghốo cao.

Huyn cũn l ni di dõn tỏi nh c ca cỏc cụng trỡnh thy in nờn tỡnh hỡnh

dõn c cũn nhiu phc tp, nhiu ngi cũn tớnh li vo tr giỳp ca nh nc.SVTH: Nguyn Vn Th_53CT1Trang 9GVHD:PGS.TS Nguyn Trng Tỏn tt nghipThit k TCTC Cụng trỡnh Phiờng Lc1.5. iu kin giao thụng

Tuyn quc l 32 H Ni Than Uyờn Tõn Uyờn Lai Chõu i qua huyn

Tõn Uyờn 32 mi c nõng cp sa cha nờn rt thun li cho giao thụng t huyn

Tõn Uyờn i Lai Chõu, hay xuụi v Yờn Bỏi, H Ni.

ng liờn xó huyn l 132km, trong ú 81km ng nha, 46km ng ri

ỏ, 9km ng t. Cỏc tuyn ng t xó n cỏc thụn bn ch yu l ng t ri

ỏ si, v mựa ma i li khú khn, thng phi i b. ng cỏc thụn bn ng t

282km.

1.6. Ngun cung cp vt liu, in, nc

a.in

Tớnh n cui nm 2011, 10 xó v th trn trong huyn ó cú in s dng.

Trong ú cú 7 xó ó cú in li quc gia. 3 xó cũn li dựng cỏc ngun in khỏc. Khu

vc xõy dng cụng trỡnh hin nay ó cú in li n gn khu vc xõy dng cụng

trỡnh. thi cụng v qun lý vn hnh trm bin ỏp c u ni vo ng dõy

35KV hin cú khu vc, on ng dõy mi di 2km.

b. Vt liu

Căn cứ theo yêu cầu về vật liệu đất đắp đã tiến hành khảo

sát 5 mỏ vật liệu đất xây dựng (ký hiệu VL1A, VL1B, VL2A, VL2A &

VL3).

Bng 1.6. Khi lng vt liu dp p

Chi Chi

Diện

ều ều

Lớp tích

Tên

dày dày

khai khai

mỏ

bóc khai

thác thác

bỏ thác

(m2)

(m) (m)VL1

A

VL1

BLớp

4a

Lớp 5

Lớp

4a

Lớp 5165

000

245

0002.26

0.3

1.3

0.31.4

1.2SVTH: Nguyn Vn Th_53CT1Trữ l- Trữ lKhối ợng

ợng

lợng khai

khai

bóc thác

thác

bỏ (m3). (m3).

(m3

cấp

cấp

)

B&C1

C2

49

500

73

500372

900226

000214

500130

000343

000210

000294180Trang 10Tổng

Trữ l- Cự ly Cự ly

ợng đến đến

khai PA TL PA HL

thác

(m)

(m)

(m3)943

400

1 027

00010001100300300GVHD:PGS.TS Nguyn Trng Tỏn tt nghipThit k TCTC Cụng trỡnh Phiờng Lc000

Lớp

VL2 4a1 100

A

000

Lớp 5VL2

BVL3Lớp

4a

Lớp 5

Lớp

4a

Lớp 51.98

0.3

1.5830

0000.48110

00033

0.3

2.17 000

5

0.5200

0000.3

1.5000198

000

158

000

52 800 26 400

239

250119

625

100

00060

000300

000356

000500438

075500400

000300110011

50300Bng 1.7. Ch tiờu cỏc lp t lm vt liu xõy dng

Tên

Chỉ tiêu4a4a15- Sét (%)27,034,516,7- Bụi (%)3125,012,6- Cát (%)33,539,519,0- Sỏi (%)8,51,032,4lớp+ Thành phần hạt (%)- Cuội (%)19,3+ Giới hạn Atterberg (%)

- Giới hạn chảy WT53,259,554,0- Giới hạn lăn WP35,740,336,3- Chỉ số dẻo WN17,519,217,7+ Độ ẩm thiên nhiên We (%)34,037,325,2+ Dung trọng ớt gw (T/m3)1,741,661,76+ Độ đặc BSVTH: Nguyn Vn Th_53CT1Trang 11GVHD:PGS.TS Nguyn Trng Tỏn tt nghipThit k TCTC Cụng trỡnh Phiờng Lc+ Dung trọng khô gc T/m3)1,301,211,412,732,752,7527,830,4281,471,401,4627-3030-3315-171,431,361,73Trung bình0,250,270,26Trạng thái I0,230,250,2475.0x10-65.0x10-66.0x10-4+ Tỷ trọngD+ Độ ẩm đầm Proctor Wop (%)

+ Dung trọnggcmax (T/m3)+ Độ ẩm chế bị Wcb (%)

+ Dung trọng chế bị

(T/m3)gc cb+ Lực dính c (KG/cm2)+ Hệ số thấm trong phòng K

(cm/s)1.7. iu kin cung cp vt t, thit b, nhõn lc

Vị trí công trình đầu mối nằm cách trục đờng quốc lộ 32

khoảng hơn 1km và trung tâm huyện Tân Uyên khoảng 3km km

nên rất thuận lợi cho việc cung cấp vật t, thiết bị và nguyên vật liệu.

Hiện tại đờng từ trung tâm huyện vào đến vị trí công trình đầu

mối đã đợc sửa chữa nâng cấp trải nhựa hơn 2km, đoạn đờng còn

lại từ quốc lộ 32 vào khu đầu mối dài khoảng gần 1km sẽ đợc xây

dựng mới khi dự án triển khai thi công.

1.8. Thi gian thi cụng c phờ duyt

Thi gian thi cụng: 3 nm

1.9. Nhng khú khn v thun li trong quỏ trỡnh thi cụng

a. Cỏc iu kin thun li:

Dự án đợc đầu t sẽ đáp ứng yêu cầu cấp thiết của nhân dân

vùng dự án. Vì vậy sẽ đợc sự ủng hộ cao của nhân dân và chính

quyền địa phơng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án.

Vùng dự án có nguồn vật liệu đất đắp thuận lợi cho việc xây

dựng công trình dùng vật liệu địa phơng nh đập đất.

Huyện Tân Uyên nằm trên tuyến đờng quốc lộ 32, Hà nội - Lai

Châu, từ đờng quốc lộ 32 vào công trình khoảng 2km. Nên khi thiSVTH: Nguyn Vn Th_53CT1Trang 12GVHD:PGS.TS Nguyn Trng Tỏn tt nghipThit k TCTC Cụng trỡnh Phiờng Lccông công trình, vận chuyển vật liệu và phục vụ đời sống ngời lao

động cả khi thi công và sau khi vận hành là thuận lợi.

b. Cỏc khú khn:

Do ảnh hởng của điều kiện thời tiết khu vực núi cao nên thời

gian thuận lợi để phục vụ công tác thi công là không nhiều do các

tháng mùa ma, lợng ma lớn.

Vùng dự án là miền núi, địa hình sông suối cũng nh địa

hình chung rất dốc, vì vậy việc lựa chọn đợc vị trí xây dựng hồ

chứa rất khó khăn, suất đầu t lớn, hiệu quả kinh tế vì thế sẽ không

cao nh nhiều khu vực khác.

CHNG 2. THIT K DN DềNG THI CễNG

2.1.Mc ớch, nhim v v cỏc nhõn t nh hng ti dn dũng thi cụng2.1.1. Mc ớch, v nhim v

Tuyn p ca cụng trỡnh H cha nc Phiờng Lc 2 cú nhim v ngn ton b

lũng sui Nm Lỳc to h cha. Trong giai on thi cụng tuyn cụng trỡnh bao gm

cụng tỏc dn dũng.

Dn dũng thi cụng cú cỏc mc ớch v nhim v sau:

* Mc ớch:

- Lm khụ h múng, m bo thi cụng múng cụn trỡnh c khụ rỏo.

- Dn nc t thng lu v h lu m bo nhu cu dung nc h lu.

* Nhim v:

- Chn tn sut thit k (P%) v lu lng dn dũng thi cụng.

- Chn phng ỏn dn dũng thi cụng cho tng thi on.

- Toỏn thy lc cho phng ỏn dn dũng.

- Tin hnh p ờ quai bao quanh h múng, tiờu nc, no vột h múng, x lý

nn v xõy dng cụng trỡnh.

- Dn nc t thng lu v h lu qua cỏc cụng trinh dn dũng ó c xõy

dng.

2.1.2. Cỏc yu t nh hng

2.1.2.1. Khớ hu thy vn

quyt nh phng ỏn dn dũng thi cụng cn da vo c trng thy vn ca

lu vc sui nh lu lng, lu tc, mc nc Theo ti liu thy vn v cụng trỡnh

SVTH: Nguyn Vn Th_53CT1Trang 13GVHD:PGS.TS Nguyn Trng Tỏn tt nghipThit k TCTC Cụng trỡnh Phiờng LcH Phiờng Lc thuc khu vc Tõy Bc Vit Nam cho thy trong nm cú 2 mựa: mựa

khụ hn t thỏng XI n thỏng IV nm sau v mựa ma t thỏng V n thỏng X. Trong

ú lng ma t thỏng V n thỏng X chim gn n 80% tng lng ma nm.

2.1.2.2. a hỡnh

Cu to a hỡnh ca lũng sụng v hai bờn b ti khu vc cụng trỡnh u mi

thy li nh hng trc tip n cụng tỏc ngn dũng v dn dũng.

Vựng d ỏn l min nỳi, a hỡnh sụng sui rt dc, nờn cú th chn cụng vic o cng

dn dũng.

2.1.2.3. Li dng dũng chy tng hp

Cp nc ti cho 700ha t nụng nghip.

m bo cung cp nc sinh hot v chn nuụi cho Th trỏn Tõn Uyờn.

2.1.2.4. Kinh t

m bo tit kim chi phớ thi cụng cụng trỡnh n mc ti a.

Tn dng c nguyờn liu a phng n mc cú th

2.1.2.5. Nng lc thi cụng

Khu vc d kin s dng t p u cú a hỡnh nỳi tng i dc, cn m

ng vo khai thỏc. õy l iu kin bt li khai thỏc t p.

Trong khi ly t p p nhiu v trớ ca cỏc m cú th gp cỏc ỏ tng cha

phong hoỏ ht cú th gõy khú khn trong quỏ trỡnh thi cụng, vỡ vy cn cú bin phỏp

thi cụng phự hp.

hn ch din tớch khai thỏc, trong quỏ trỡnh thi cụng ly t nờn tn dng o

vi sõu ti a cú th v cn tn dng cỏc t o múng p v trn lm vt liu

p p.

y nhanh tin thi cụng v gim giỏ thnh cụng trỡnh bin phỏp thi cụng

ch yu bng c gii

2.1.3. Nhng nguyờn tc chn phng ỏn dn dũng

- Thi gian thi cụng ng nht.

- Chi phớ dn dũng v giỏ thnh cụng trỡnh r nht.

- Thi cụng thun li, an ton, cht lng cao.

- Bo m ti a yờu cu li dng tng hp dũng chy.

2.1.4. Cỏc bc la chn phng ỏn dn dũng

- Tp hp v nghiờn cu cỏc ti kiu c bn.

SVTH: Nguyn Vn Th_53CT1Trang 14GVHD:PGS.TS Nguyn Trng TTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Tải bản đầy đủ ngay(144 tr)

×