Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
3 Đa truy nhập phân chia theo tần số.

3 Đa truy nhập phân chia theo tần số.

Tải bản đầy đủ - 24trang

3.3.1. FDM/FM/FDMA. (hình a)

-Các tín hiệu tương tự từ các thuê bao hoặc từ các mạng được tổ hợp lại để

hình thành một tín hiệu ghép kênh phân chia theo tần số(FDM).

-Tần số tín hiệu tương tự đã được ghép kênh này dùng để điều chế một sóng

mang đi tới vệ tinh trên một tần số riêng tại cùng thời điểm với các sóng

mang khác, từ các trạm khác trên tần số khác.

-định tuyến lưu lượng theo nguyên tắc “ mỗi sóng mang một trạm phát” do

vậy tín hiệu ghép kên FDM gồm tất cả các tần số của tín hiệu đi tới các trạm

khác.

3.3.2. TDM/PSK/FDMA. ( hình b)

-Các tín hiệu gốc từ thuê bao là các tín hiệu số được tống hợp lại để hình

thành một tín hiệu ghép kênh phân chia theo thời gian(TDM).

-Dòng nhị phân biệu thị tín hiệu được ghép kênh này sẽ điều chế một sóng

mang theo khóa dịch pha(PSK), sóng mang này truy cập vệ tinh tại tần số

riêng tại cùng thời điểm với các sóng mang khác, trên các tần số khác từ

trạm khác.

-tuyến lưu lượng được thực hiện theo nguyên tắc “mỗi sóng mang một trạm

phát”

3.3.3. SCPC/FDMA. ( Hình c )

-Mỗi tín hiệu băng tần gốc từ thuê bao điều chế trực tiếp một song mang

hoặc dưới dạng dưới dạng tượng tự hoặc dạng số tùy thuộc bản chất tín hiệu

đang xét (SCPC).

-Mỗi sóng mang truy nhập vệ tinh trên tần số riêng của nó tại cùng một thời

điểm như các sóng mang khác trên các tần số khác từ cùng một trạm hoặc từ

các trạm khác. Do đó, định tuyến thống tin theo nguyên tắc “mỗi sóng mang

một tuyến”.133.4. đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA).

- Là một hệ thóng các trạm thu mặt đất dùng chung một bộ phát đáp trên cơ

sở phân chia theo thời gian.

- Sử dụng sóng mang điều chế số. Hệ thống định ra một khung thời gian gọi

là khung TDMA, khung này được chia nhỏ thanh các khoảng tương ứng mỗi

trạm mặt đất.

- Mỗi trạm phát sóng theo khe thời gian của khung quy định

- Trạm thu mặt đất cần xác định đúng khe thời gian để lấy sóng mang tín

hiệu

3.5. Đa truy nhập phân chia theo mã ( CDMA ).

-Kĩ thuật CDMA đã được ứng dụng nhiều trong các hệ thống vệ tinh tầm

thấp.

-Sóng mang của trạm VSAT đầu cuối được nhân với một bộ mã riêng không

bị khôi phục ở các trạm đầu cuối khác và trải phổ trên toàn bộ băng tần dùng

chung.

-Tại đầu thu tín hiệu được khôi phục lại bằng cách nhân với bộ mã trải phổ

tương ứng, các tín hiệu kênh khác và nhiễu bọ trải phổ ra trên toàn bang và

mức ngưỡng thấp hơn tín hiệu mong muốn.143.5.1. truyền dẫn chuỗi bit trực tiếp.(DS-CDMA)

-Bản tin nhị phân m(t) được mã hóa và nhân với chuỗi nhị phân p(t) ( được

gọi là 1 chip). Sau đó tín hiệu hỗn hợp điều chế một sóng mang BPSK mà

tần số là như nhau cho tất cả các trạm.

-Tại máy thu, tín hiệu được giải điều chế bằng cách nhân tín hiệu thu được

với một bản sao của sóng mang này. Sau đó tín hiệu được đi qua bộ lọc

thông thấp để loại bỏ tần số cao. Thành phần tần số thấp được giữ lại nhân

với mã nội tại p(t) rồi đi qua bộ tích hợp để lọc tạp âm. Kết quả bản tin được

phục hồi.15PHẦN IV: KĨ THUẬT ĐA TRUY NHẬP

VỆ TINH (HỆ THỐNG INTELSAT)

3.1 cấu hình mạng của hệ thống TDMA của INTELSAT.

TDMA ở hệ thống INTELSAT được thực hiện chính giữa hay búp bán cầu

tây và đông, giữa hai búp vùng tây và vùng đông. Để thực hiện đồng bộ cụm

người ta đặt hai trạm chuẩn trong mỗi miền búp sóng phía đông và phía

tây.Vì vùng búp bán cầu chứa miền búp sóng vùng, nên các trạm chuẩn có

thể phát và thu các tín hiệu cho cả búp sóng vùng và búp sóng bán cầu.Cấu hình mạng TDMA của hệ thống INTELSAT V

Hai trạm chuẩn được đặt trong mỗi vùng búp sóng vùng (Zone beam). Một

trạm là trạm chuẩn sơ cấp và trạm kia là chuẩn thứ cấp. Một trong hai trạm

chuẩn sơ cấp trong các vùng đông và tây được gọi là trạm chuẩn sơ cấp chủ,

trạm này thực hiện các quy định trọng việc giám sát, điều khiển và quản lý

16mạng của hệ thống TDMA. Trạm chuẩn thứ cấp được sử dụng như bản sao

cho trạm chuẩn sơ cấp.

Các trạm chuẩn sơ cấp và thứ cấp phát các cụm chuẩn tương ứng. Vì vậy

một khung TDMA của mỗi bộ phát đáp vệ tinh chứa hai cụm chuận, một từ

trạm chuẩn sơ cấp và cụm kia từ trạm chuẩn thứ cấp.Mỗi búp sóng vùng đặt hai trạm chuẩnPhát các cụm chuẩn của trạm chuẩn sơ cấp và trạm chuẩn sơ cấp chủ17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đa truy nhập phân chia theo tần số.

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×