Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
Phần III: CÁC KĨ THUẬT ĐA TRUY NHẬP

Phần III: CÁC KĨ THUẬT ĐA TRUY NHẬP

Tải bản đầy đủ - 24trang

3.1. định tuyến lưu lượng

- Vấn đề: căn cứ vào một như cầu lưu lượng trong 1 mạng N trạm, lưu lượng

này được định tuyến như thế nào?

-Để làm việc này nhất thiết phải thiết lập một dung lượng chuyển tải thôn tin

thích hợp giữa mỗi cặp trạm. Có 2 giải pháp sau:-thiết lập mỗi sóng mang một tuyến-thiết lập mỗi sóng mang một trạm phátĐịnh tuyến lưu lượng:

a.

b.mỗi sóng mang một tuyếnMỗi sóng mang một trạm phátSo sánh:

Phương pháp “ mỗi sóng mang một tuyến”:

-nhiều sóng mang

-sóng mang dung lượng nhỏ

-trạm thu nhận được lưu lượng dự định cho nó,không phải tách lưu lượng ra

khỏi lưu lượng tổng từ sóng mang

Thực tế thì giải pháp “mỗi sóng mang một trạm phát” được sử dụng nhiều vì

số lượng sóng mang ít.

93.2. Nguyên tắc đa truy nhập:

Vấn đề đa truy nhập xuất hiện khi một số sóng mang được trạm chuyển tiếp

trên vệ tinh sử lý đông thời, trạm này là một điểm nút của mạng.

Xem xét khía canh:

-Đa truy nhập tới một kênh cụ thể của bộ chuyển tiếp (repeater)

3.2.1. Đa truy nhập tới một kênh cụ thể của bộ chuyển tiếp.

Vấn đề: Mỗi kênh ( mỗi bộ đáp phát) khuếch đại một sóng mang mà phổ của

sóng mang này rơi vào dải thông của nó vào thởi điểm kênh này đang trong

trạng thái hoạt động. Các sóng mang chiếm tài nguyên mà mỗi kênh cung

cấp ( thể hiện bằng 1 hình chữ nhật trên mặt bằng thời gian/tần số) cùng 1

lúc và gây nhiễu cho nhau. Để tránh điều này thì các máy thu của trạm mặt

đất phải có khả năng phân biệt giữa các sóng mang thu được.

Nếu phổ của sóng mang chiếm một dải con khác nhau thì máy thu có thể

phân biệt giữa các sóng mang với một bộ lọc. Đây là nguyên lý đa truy

nhập phân chia theo tần số (FDMA)Như một hàm vị trí thời gian trong các năng lượng của sóng mang, một số

sóng mang được máy thu theo thứ tự thời gian có thể được phân biệt theo

kiểu chọn cửa thời gian ngay cả khi chiếm cùng một băng tần. Đây là

nguyên lý đa truy nhập nhờ phân chia theo thời gian(TDMA).10Bằng việc thêm một “chữ ký” mà máy thu biết rõ và là đặc trưng cho mỗi

sóng mang. Điều này đảm bảo nhận dạng song mang ngay cả khi tất cả

chiếm đồng thời một băng tần. Kĩ thuật này là kĩ thuật đa truy nhập phân

chia theo mã (CDMA).Kết hợp 3 kiểu đa truy nhập cơ bản thành các kiểu đa truy nhập hỗn hợp,

tổng hợp này được xem như tiêu biểu cho đa truy nhập tới một bộ chuyển

tiếp vệ tinh.113.3 Đa truy nhập phân chia theo tần số.

Tổng quát:

Dải thông của bộ chuyển tiếp được chia thành các dải con, mỗi dải con được

phân bố cho các sóng mang do một trạm mặt đất phát đi.Với kiểu truy nhập này các trạm mặt đất phát đi liên tục và các kênh sẽ phát

đi đồng thời một sóng mang tại các tần số khác nhau. Máy thu tuyến dưới

chon lọc sóng mang cần thiết với tần số phù hợp. Bộ khuếch đại trung tần

đảm bảo việc loc này.

Tùy vào các kĩ thuật ghép kên và điều chế ta có một số cơ chế truyền dẫn123.3.1. FDM/FM/FDMA. (hình a)

-Các tín hiệu tương tự từ các thuê bao hoặc từ các mạng được tổ hợp lại để

hình thành một tín hiệu ghép kênh phân chia theo tần số(FDM).

-Tần số tín hiệu tương tự đã được ghép kênh này dùng để điều chế một sóng

mang đi tới vệ tinh trên một tần số riêng tại cùng thời điểm với các sóng

mang khác, từ các trạm khác trên tần số khác.

-định tuyến lưu lượng theo nguyên tắc “ mỗi sóng mang một trạm phát” do

vậy tín hiệu ghép kên FDM gồm tất cả các tần số của tín hiệu đi tới các trạm

khác.

3.3.2. TDM/PSK/FDMA. ( hình b)

-Các tín hiệu gốc từ thuê bao là các tín hiệu số được tống hợp lại để hình

thành một tín hiệu ghép kênh phân chia theo thời gian(TDM).

-Dòng nhị phân biệu thị tín hiệu được ghép kênh này sẽ điều chế một sóng

mang theo khóa dịch pha(PSK), sóng mang này truy cập vệ tinh tại tần số

riêng tại cùng thời điểm với các sóng mang khác, trên các tần số khác từ

trạm khác.

-tuyến lưu lượng được thực hiện theo nguyên tắc “mỗi sóng mang một trạm

phát”

3.3.3. SCPC/FDMA. ( Hình c )

-Mỗi tín hiệu băng tần gốc từ thuê bao điều chế trực tiếp một song mang

hoặc dưới dạng dưới dạng tượng tự hoặc dạng số tùy thuộc bản chất tín hiệu

đang xét (SCPC).

-Mỗi sóng mang truy nhập vệ tinh trên tần số riêng của nó tại cùng một thời

điểm như các sóng mang khác trên các tần số khác từ cùng một trạm hoặc từ

các trạm khác. Do đó, định tuyến thống tin theo nguyên tắc “mỗi sóng mang

một tuyến”.133.4. đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA).

- Là một hệ thóng các trạm thu mặt đất dùng chung một bộ phát đáp trên cơ

sở phân chia theo thời gian.

- Sử dụng sóng mang điều chế số. Hệ thống định ra một khung thời gian gọi

là khung TDMA, khung này được chia nhỏ thanh các khoảng tương ứng mỗi

trạm mặt đất.

- Mỗi trạm phát sóng theo khe thời gian của khung quy định

- Trạm thu mặt đất cần xác định đúng khe thời gian để lấy sóng mang tín

hiệu

3.5. Đa truy nhập phân chia theo mã ( CDMA ).

-Kĩ thuật CDMA đã được ứng dụng nhiều trong các hệ thống vệ tinh tầm

thấp.

-Sóng mang của trạm VSAT đầu cuối được nhân với một bộ mã riêng không

bị khôi phục ở các trạm đầu cuối khác và trải phổ trên toàn bộ băng tần dùng

chung.

-Tại đầu thu tín hiệu được khôi phục lại bằng cách nhân với bộ mã trải phổ

tương ứng, các tín hiệu kênh khác và nhiễu bọ trải phổ ra trên toàn bang và

mức ngưỡng thấp hơn tín hiệu mong muốn.143.5.1. truyền dẫn chuỗi bit trực tiếp.(DS-CDMA)

-Bản tin nhị phân m(t) được mã hóa và nhân với chuỗi nhị phân p(t) ( được

gọi là 1 chip). Sau đó tín hiệu hỗn hợp điều chế một sóng mang BPSK mà

tần số là như nhau cho tất cả các trạm.

-Tại máy thu, tín hiệu được giải điều chế bằng cách nhân tín hiệu thu được

với một bản sao của sóng mang này. Sau đó tín hiệu được đi qua bộ lọc

thông thấp để loại bỏ tần số cao. Thành phần tần số thấp được giữ lại nhân

với mã nội tại p(t) rồi đi qua bộ tích hợp để lọc tạp âm. Kết quả bản tin được

phục hồi.15PHẦN IV: KĨ THUẬT ĐA TRUY NHẬP

VỆ TINH (HỆ THỐNG INTELSAT)

3.1 cấu hình mạng của hệ thống TDMA của INTELSAT.

TDMA ở hệ thống INTELSAT được thực hiện chính giữa hay búp bán cầu

tây và đông, giữa hai búp vùng tây và vùng đông. Để thực hiện đồng bộ cụm

người ta đặt hai trạm chuẩn trong mỗi miền búp sóng phía đông và phía

tây.Vì vùng búp bán cầu chứa miền búp sóng vùng, nên các trạm chuẩn có

thể phát và thu các tín hiệu cho cả búp sóng vùng và búp sóng bán cầu.Cấu hình mạng TDMA của hệ thống INTELSAT V

Hai trạm chuẩn được đặt trong mỗi vùng búp sóng vùng (Zone beam). Một

trạm là trạm chuẩn sơ cấp và trạm kia là chuẩn thứ cấp. Một trong hai trạm

chuẩn sơ cấp trong các vùng đông và tây được gọi là trạm chuẩn sơ cấp chủ,

trạm này thực hiện các quy định trọng việc giám sát, điều khiển và quản lý

16mạng của hệ thống TDMA. Trạm chuẩn thứ cấp được sử dụng như bản sao

cho trạm chuẩn sơ cấp.

Các trạm chuẩn sơ cấp và thứ cấp phát các cụm chuẩn tương ứng. Vì vậy

một khung TDMA của mỗi bộ phát đáp vệ tinh chứa hai cụm chuận, một từ

trạm chuẩn sơ cấp và cụm kia từ trạm chuẩn thứ cấp.Mỗi búp sóng vùng đặt hai trạm chuẩnPhát các cụm chuẩn của trạm chuẩn sơ cấp và trạm chuẩn sơ cấp chủ17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần III: CÁC KĨ THUẬT ĐA TRUY NHẬP

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×