Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
PHẦN I: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY

PHẦN I: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY

Tải bản đầy đủ - 24trang

-Ở Việt Nam lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh thông tin là vệ tinh

VINASAT-1 phóng ngày 19/4/2008

1.2. cấu trúc và nguyên lý.Muốn thiết lập một mạng lưới thông tin vệ tinh, điều đầu tiên phải phóng lên quỹ

đạo một vệ tinh có khả năng thu phát song vô tuyến điện đồng thời phải thiết lập

các trạm mặt đất để phát và thu tín hiệu thông qua vệ tinh

Hệ thống thông tin vệ tinh hoạt động dựa vào khả năng thu phát song vô tuyến của

vệ tinh. Vệ tinh là trạm trung chuyển của tín hiệu thông tin bằng cách thu và phát

sóng thông tin từ các trạm mặt đất. Tùy vào loại vệ tinh mà tín hiệu sau khi nhận

có thể được biến đổi và khuếch đại trước khi truyền về các trạm nhận thông tin

( Vệ tinh tích cực )

1.3. phân loại.

Dựa vào quỹ đạo của vệ tinh mà phân vệ tinh thành 2 loại:

--Vệ tinh quỹ đạo thấp: vệ tinh di chuyển liên tục so với mặt đất chu kỳ quay

quanh trái đất khác với chu kỳ quay của trái đất. được ứng dụng trong khoa

học quân sự, khí tượng thủy văn, thông tin di động. Có các yếu tố sau:

+ phủ song các vùng có vĩ độ cao > 81,3 độ

+ góc ngẩng lớn giảm tạp âm do mặt đất gây ra

+ mỗi trạm phải có ít nhất hai anten và anten phải có cơ cấu điều chỉnh chum

tia

+ cần nhiều vệ tinh để đảm bảo tín hiệu liên tục

+ tổn hao đường truyền nhỏ, trễ truyền lan nhỏ

Vệ tinh địa tĩnh: vệ tinh có chu kỳ quay quanh trái đất là 24h nên gần như

đứng yên so với bề mặt trái đất:

+ hiệu ứng Dopler rất nhỏ do đó việc điều chỉnh anten là ít cần thiết

+ vệ tinh ít di chuyển nên tín hiệu liên tục 24h

3+ vùng phủ sóng lớn có thể lên tới 42,,2%. Hệ thống 3 quả vệ tinh có thể

phủ sóng toàn cầu

+ quỹ đạo địa tĩnh là tài nguyên có giới hạn

+ thời gian trễ lớn

+ tính bảo mật kém

+ Suy hao công suất lớn

1.4. các hệ thống thông tin quốc tế.

INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organization):

-Là một tổ chức quốc tế cung cấp dịch vụ thông tin toàn cầu mở cừa cho mọi quốc

gia

-Intelsat chia thế giới làm 3 khu vực phủ song tới tất cả các vùng

-Intelsat cung cấp các dịch vụ công cộng đến các trạm mặt đất tiêu chuẩn

INMARSAT (International Marine Satellite Organization):

-Là một tổ chức thông tin vệ tinh quốc tế mới được thành lập năm 1979 để khai

thác quản lý tốt các dịch vụ thông tin hàng hải trên thế giới.

1.5. các hệ thống thông tin khu vực.

Do nhu cầu thông tin của các nước ngày càng tăng, Các quốc gia Châu Á cũng như

các nước xung quanh Việt Nam có các vệ tinh thông tin địa tĩnh sau( Intelsat1, VF7, VA);

Chinasat1,2: Trung Quốc

Asiasat1: tổ chức vệ tinh Châu Á

Thaicom1, IPSTAR-1 : Thái lan

Việt Nam có Vinasat-1,2, F-1, VNREDSAT-14PHẦN II: KIẾN TRÚC VẬT LÝ VÀ

CẤU TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN

DI ĐỘNG

2. Cấu trúc hệ thống thông tin vệ tinh.

2.1. Đoạn vũ trụ:

Bao gồm vệ tinh và tất cả các phương tiện trên mặt đất dùng để điều khiển và giám

sát vệ tinh. Gồm có các trạm TT&C (tracking-bám, Telemetry-đo xa, command-chỉ

huy) cùng với trung tâm điều khiển vệ tinh.

sóng vô tuyến do các trạm mặt đất phát đi sẽ được vệ tinh thu nhận. đây gọi là

tuyến lên (uplink). vệ tinh sẽ phát tín hiệu xuống các trạm thu dưới đất. Đây gọi là

tuyến xuống (downlink). Chất lượng của một đường thông tin vô tuyến (radio link)

được quy định theo tỷ số sóng mang trên tạp âm của nó.

một yếu tố quan trọng là chất lượng của tuyến tổng thể, từ trạm này tới trạm khác,

và nó được quyết định bởi chất lượng của tuyến lên cùng với chất lượng tuyến

xuống. Chất lượng của tuyến tổn sẽ quyết định các tín hiệu được phân phát tới

khách hàng đầu cuối tùy thuộc vào kiểu điều chế và mã hóa được sử dụng.

vệ tinh hình thành 1 điểm quá giang bắt buộc cho một nhóm các tuyến nối đồng

thời, mà nó được xem là điểm nút của một mạng. truy nhập vệ tinh và truy nhập

5một bố phát đáp vệ tinh do nhiều công ty thực hiện, hàm ý việc sử dụng các kỹ

thuật đặc biệt gọi là các kỹ thuật đa truy nhập. Phương thức hoạt động của các kỹ

thuật này là khác nhau giữa một vệ tinh chỉ có một chùm( vệ tinh chùm đơn) và

một vệ tinh có nhiều chùm ( vệ tinh đa chùm )vệ tinh bao gồm phần tải chính(payload) và phần thân (bệ-platform).

phần tải gồm các antne phát và thu tất cả các thiết bị điện tử để trợ giúp cho việc

truyền dẫn các sóng mạng.

phần thân gồm tất cả các hệ thống con cho phép phần tải chính hoạt động.Chúng

bao gồm:

-cấu trúc

-cấp nguồn điện

-điều khiển nhiệt độ

-điều khiển thiết bị bay vào quỹ đạo

-thiết bị đẩy

-thiết bị bám, đo xa và chỉ huy (TT&C)

khuếch đại các sóng mang nhận được để phát lại trên tuyến xuống.

công suất sóng tại phần đầu vào máy thu vệ tinh từ 100pW->1nW

công suất sóng tại đầu ra vào máy thu vệ tinh từ 100->130dB

Thay đổi tần số sóng mang để tránh đưa trở lại một phần công suất phát vào máy

thu. Khả năng loại bỏ các bộ lọc đầu vào tại tần sống tuyến xuống sẽ được kết hợp

với các bộ tăng ích anten thấp giữa đầu ra và phát và đầu vào thu bảo đảm độ phân

cách cỡ 150dB.

Để hoàn thành chức năng của mình, vệ tinh có thể hoạt động như một bộ chuyển

tiếp đơn giản. việc thay đổi tần số đạt được nhờ một bộ đổi tần. đó là trường hợp

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×