Tải bản đầy đủ - 160 (trang)
Lịch sử nghiên cứu Phong cách học

Lịch sử nghiên cứu Phong cách học

Tải bản đầy đủ - 160trang

Tuy nhiên, các nghiên cứu ban đầu về phong cách học có từ thời

cổ đại. Thuật hùng biện và thi pháp cổ đại, được coi là những

tiền đề của phong cách học, nghiên cứu phong cách như một mô

hình biểu đạt cụ thể, những phương tiện “trang trí” cho tư duy. Các nhà hùng biện hay nhà thơ đã được xem như các bậc thầy trong việc áp dụng

những thủ pháp nghệ thuật trong sử dụng ngôn từ, sử dụng mô hình câu và thủ pháp

phong cách đặc trưng để đạt được mục đích biểu đạt cụ thể. Sau thời kỳ cổ đại, các phương pháp tiếp cận mang tính quy phạm được áp dụng

vào nghiên cứu phong cách học.

Năm 1909, nhà ngôn ngữ học Thụy Sĩ Charles Bally cho xuất bản công trình

“Traité de stylistique française” (Phong cách học tiếng Pháp), bác bỏ các

phương pháp quy phạm trong nghiên cứu phong cách và phát triển thành bộ

môn Phong cách học hiện đại.

Theo Ch. Bally, đối tượng của Phong cách học là tất cả mọi thứ cảm xúc và

biểu cảm trong ngôn ngữ và trong lời nói. Với vai trò là một phân môn ngôn ngữ riêng biệt, Phong cách học bắt đầu

định hình chỉ trong những năm 20-30 của thế kỷ XX.ĐỊNH NGHĨA

Trong ngôn ngữ học hiện đại, thuật ngữ Phong cách học được dùng theo

nhiều nghĩa khác nhau. 

Nhìn chung, Phong cách học được định nghĩa là một ngành của ngôn ngữ

học nghiên cứu những nguyên tắc và hiệu quả của việc lựa chọn và sử dụng

các yếu tố ngôn ngữ khác nhau để diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc trong các

tình huống giao tiếp khác nhau (Арнольд, 1990: 7).2. Đối tượng và các vấn đề cơ bản của Phong cách họcVới tư cách là một quy luật ngôn ngữ, Phong cách học nghiên cứu ngôn ngữ

tự nhiên.Phong cách học không nghiên cứu một đơn vị hoặc một cấp độ ngôn ngữ cụ

thể, vì nó bao trùm tất cả các cấp độ ngôn ngữ và nghiên cứu các đơn vị

ngôn ngữ từ quan điểm chức năng. 

Phong cách học lại được chia thành nhiều phân ngành riêng biệt, mỗi phân ngành

nghiên cứu một cấp độ và có đối tượng nghiên cứu khác nhau.

Từ đây chúng ta có ngữ âm học phong cách, hình thái học phong cách, từ vựng học

phong cách và cú pháp học phong cách. PCH chủ yếu quan tâm đến tiềm năng biểu

cảm của các đơn vị ngôn ngữ ở một mức độ tương ứng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch sử nghiên cứu Phong cách học

Tải bản đầy đủ ngay(160 tr)

×