Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
Cài đặt phần mềm BXP Client cho máy Client Xp.

Cài đặt phần mềm BXP Client cho máy Client Xp.

Tải bản đầy đủ - 111trang

Trong màn hình CMD của máy Client xp,chúng ta nhập lệnh:

Ping server (tên máy chủ là server)

Hoặc Ping 192.168.10.100 ( Địa chỉ IP của máy Server) Màn

hình xuất hiện các dòng lệnh:

Reply from 192.168.10.100…..

Như vậy mạng đã thông giữa máy chủ server và máy con client.(H.103)Chúng ta tiến hành cài đặt BXP cho máy con,thao tác tương tự như làm trên máy Server

nhưng đơn giản hơn .

Vào thư mục chứa file cài đặt của phần mềm BXP 3.0 , chạy file Setup.exe (H.104)Hình 104.Quá trình cài đặt được tiến hành…Các thao tác khá đơn giản và gần như tương tự như chúng ta cài đặt trên máy Chủ Server.

Màn hình Chào mừng xuất hiện,chúng ta click Next > để tiếp tục…(H.105)Hình 105.Tại cửa sổ Software License Agreement ,đây là các nội qui,điều khoản về quyền sử

dụng phần mềm. Yes > để tiếp tục.(H.106)Hình 106.Tại cửa sổ User Information ,nhập các thông số chi tiết yêu cầu

Name: họ tên – Company: Công ty

Next > để tiếp tục.. (H.107)Đến cửa sổ Choose Destination Location ,ta để mặc định hoặc chỉnh sửa nơi lưu trữ thư

mục cài đặt theo ý bạn. Next > .. để tiếp tục.(H.108) Hình 108.Quan trọng nhất trong cài đặt trên máy con Client chính là ở phần Setup Type ,vì chúng

ta đang cài BXP trên máy Con Client ,nên chúng ta click chọn 3- Client Next

>.. tiếp tục. (H.109)Hình 109.Đến cửa sổ Select Program Folder ,chúng ta để mặc định. Next > để tiếp tục…(H.110)

Hình 110.Đến phần Start Copying Files ,chúng ta click Next > đế bắt đầu tiến hành sao chép các

dữ liệu phần mềm.(H.111)Quá trình cài đặt diễn ra trong giây lát,chúng ta đợi đến 100% …(H.112)Hình 112.Quá trình cấu hình BXP vào hệ thống máy vẫn được tiến hành…(H.113)Hình 113.Sau 1 khoảng thời gian cài đặt,có xuất hiện thông báo ! Hardware Installation Đây

là thông báo máy nhận được 1 số phần cứng ảo liên quan đến phần mềm BXP .

Click Continue Anyway … Để tiếp tục. (H.114)Hình 114.Tiếp tục xuất hiện thông báo ! Hardware Installation ,chúng ta không cần quan tâm tới

thông báo này. Nhấn vào Continue Anyway để tiếp tục công việc cài đặt…(H.115)Hình 115.Xuất hiện bảng Found New Hardware Wizard .

Check  No, not this time

Next > để tiếp tục. (H.116)

Hình 116.Check vào  Install the software automatically ( Recommended)

Next > tiếp tục. (H.117)Quá trình dò tìm đĩa ảo BXP diễn ra trong giây lát.(H.118)Xuất hiện bảng thông báo ,tương tự như đã làm ở những bước trên.

Click vào Continue Anyway để tiếp tục.. (H.119)Hình 119.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cài đặt phần mềm BXP Client cho máy Client Xp.

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×