Tải bản đầy đủ - 73 (trang)
MẠCH SO SÁNH VƠI ĐIỆN ÁP 0V

MẠCH SO SÁNH VƠI ĐIỆN ÁP 0V

Tải bản đầy đủ - 73trang

57MẠCH DAO ĐỘNG ĐA

HÀIđể tạo các dao

Trong kỹ thuật xung,động

không sin, người ta thường dùng các bộ dao động

tích thoát

Dao động tích thoát là các dao động rời rạc,

nó chỉ chứa phần tử tích lũy năng lượng (tụ điện)

Bộ dao động tích thoát thường được sử dụng

để tạo các xung vuông có độ rộng khác nhau, làm

việc ở chế độ tự dao động hay kích thích ngoài

Dao động đa hài là 1 dạng mạch dao động tích

thoát

58MẠCH DAO ĐỘNG ĐA

HÀI

- Mạch dao động đa hài bất ổn

(Opamp, Transistor, IC555)

- Mạch dao động đa hài đơn ổn

(Opamp, Transistor, IC555)

- Mạch dao động đa hài lưỡng ổn

(Opamp, Transistor, IC555)

59MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT ỔN

-Là mạch không có trạng thái ổn định – đa

hài tự dao động

-Ngõ ra luân phiên thay đổi theo 2 trạng thái

mức cao và mức thấp với chu kỳ T và biên độ

V do chính mạch quyết định60MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI ĐƠN ỔN

-Là mạch có 1 trạng thái ổn định ở mức cao

hoặc thấp, còn gọi là mạch đa hài 1 trạng thái

bền hay đa hài đợi

-Khi có xung kích thì mạch mới đổi trạng

thái, sau 1 khoảng thời gian T thì mạch sẽ trở

về trạng thái ổn định

-Thời gian tồn tại trạng thái bất ổn và biên

độ ra do mạch đơn ổn quyết định

61MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI ĐƠN ỔN62MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI

LƯỠNG ỔN

-Mạch đa hài 2 trạng thái ổn định không đối

xứng (Trigger Schmitt): là mạch sửa dạng xung

thành xung vuông

-Mạch đa hài 2 trạng thái ổn định đối xứng

(Flip Flop): đây là phần tử quan trọng trong kỹ

thuật số: FF RS, FF JK, FF T, FF D63MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT

ỔN DÙNG OPAMP

Ta có:64MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT

ỔN DÙNG OPAMP

- Giả sử khi cấp điện thì

điện áp ngõ raTụ C sẽ được nạp điện

Điện áp trên tụ sẽ tăng cho đến khi

Thì ngõ ra đảo trạng thái65MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT

ỔN DÙNG OPAMP

Và điện áp

Tụ C sẽ xả điện

Điện áp trên tụ sẽ giảm dần

cho đến khi:

Thì ngõ ra đảo trạng thái

Và điện ápQuá trình lặp lại66MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT

ỔN DÙNG OPAMPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MẠCH SO SÁNH VƠI ĐIỆN ÁP 0V

Tải bản đầy đủ ngay(73 tr)

×