Tải bản đầy đủ - 73 (trang)
MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG XUNG DÙNG OPAMP

MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG XUNG DÙNG OPAMP

Tải bản đầy đủ - 73trang

2. Mạch vi phânTa có iR = iCV − − Vo

d (Vi − V− )

= C.

R

dtdVi

→ V0 (t ) = − RC

dt(Mạch vi phân)

35CHƯƠNG 3: MẠCH XÉN

Mạch xén là mạch cắt bỏ 1 phần của tín hiệu ngõ vào mà không làm méo dạng phần tín

hiệu còn lại. Mạch chỉnh lưu bán kỳ là 1 dạng mạch xén đơn giản nhất vì chỉ sử dụng 1 diode và

1 điện trở

Có 2 loại mạch xén: xén nối tiếp và song song

Mạch xén nối tiếp là Diode trong mạch mắc nối tiếp với tải, còn mạch xén song song thì

Diode mắc song song với tải

Điều kiện để Diode thường dẫn: VD ≥ Vɤ

Điều kiện để Diode lý tưởng dẫn: VD ≥ 036MẠCH XÉN NỐI TIẾP

Cho mạch như hình vẽ:K2:VD + R.IR = ViGiả sử IR ~ 0VD = Vi+ Diode dẫn: VD ≥ 0 → Vi ≥ 0 → Vo = Vi

+ Diode không dẫn: VD ≤ 0 → Vi ≤ 0 → Vo = 037MẠCH XÉN NỐI TIẾP38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG XUNG DÙNG OPAMP

Tải bản đầy đủ ngay(73 tr)

×