Tải bản đầy đủ - 77 (trang)
Hình 2.54: Thuộc tính của Button3

Hình 2.54: Thuộc tính của Button3

Tải bản đầy đủ - 77trang

Hình 2.56: Thêm ComboBox2Hình 2.57: Thêm ComboBox3Hình 2.58: Thêm ComboBox4Hình 2.59: Thêm ComboBox5Hình 2.60: Thêm ComboBox6Hình 2.61: Tạo cho các comboBox có cùng chiều rộng

Chú ý: Riêng với ComboBox thì các bạn phải kéo sao cho chiều cao

của điều khiển phải đủ lớn để chứa các dữ liệu nằm trong nó sau này nếu

không thì bạn sẽ chẳng thấy nó hiển thị gì hoặc là sẽ thấy có thanh cuộn.

Tốt nhất là kéo dài thoải mái đi.

Để điều chỉnh chiều cao của các ComboBox như sau:

Di chuột đến ComboBox để con trỏ chuột nằm trên nút xổ xuống của

điều khiển sau đó kích chuột trái 1 lần. Khi đó bạn sẽ có thể co dãn chiều

cao của ComboBox thoải máiHình 2.62: Co dãn chiều dài của ComboBox

Tiếp theo, thiết lập các tham số cho các ComboBoxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.54: Thuộc tính của Button3

Tải bản đầy đủ ngay(77 tr)

×