Tải bản đầy đủ - 50 (trang)
Tổ chức thực hiện

Tổ chức thực hiện

Tải bản đầy đủ - 50trang

41khai kế hoạch kiểm tra nội bộ; phụ trách công tác Kiểm định chất lượng giáo

dục; triển khai các cuộc thi Sáng kiến kinh nghiệm, Khoa học kĩ thuật; triển

khai việc xây dựng ngân hàng câu hỏi.

3.1.3. Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất

Phụ trách quản lý cơ sở vật chất của các phòng bộ môn và các phòng

chức năng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị; phụ trách công tác bảo

vệ, công tác an ninh trường học, công tác xã hội hóa giáo dục, công tác

Khuyến học, Hội cựu giáo chức, Hội cựu HS, công tác Y tế học đường và

Chữ thập đỏ, công tác giáo dục Quốc phòng, công tác Hướng nghiệp và học

nghề của HS. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ

năng sống, các hoạt động về các vấn đề xã hội (công tác giáo dục môi trường;

phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; giáo dục an toàn giao thông…..); Tổ

chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho GV

3.1.4. Trách nhiệm của tổ chuyên môn

Xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ theo nhiệm vụ năm học. Triển

khai đầy đủ các kế hoạch của nhà trường tới tổ, nhóm chuyên môn. Tổ chức

các hoạt động học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GV

trong tổ. Có kế hoạch đào tạo, kèm cặp GV trẻ để nâng cao tay nghề.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn

xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học,

phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp

loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp GV trung học

và các quy định khác hiện hành.

Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với GV.423.1.5. Trách nhiệm của GV

Nắm vững chương trình và mục tiêu giáo dục. Tìm hiểu kỹ đối tượng

HS để có các biện pháp giáo dục phù hợp. Không ngừng học tập để nâng cao

trình độ nghiệp vụ, khả năng sử dụng máy vi tính, giao tiếp bằng tiếng Anh.

Thường xuyên cập nhật kiến thức về sự phát triển kinh tế, xã hội, xu thế của

thời đại, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chủ

trương đổi mới giáo dục.

3.2. Tiến độ thực hiện đề án

3.2.1. Thời gian cho toàn bộ đề án

Thời gian thực hiện đề án là 3 năm học, từ năm học 2016 – 2017 đến

hết năm học 2018 – 2019.

3.2.2. Thời gian thực hiện từng phần của đề án

Năm học 2016 – 2017: triển khai kế hoạch bồi dưỡng đại trà cho tất cả

giáo viên ở các bộ môn, đánh giá chất lượng giáo viên, lựa chọn tạo nguồn bồi

dưỡng cho đội ngũ giáo viên khả năng phát triển cho lộ trình bồi dưỡng năm

học tiếp theo. Lập quy hoạch về lộ trình đào tạo sau đại học và lộ trình bồi

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên cốt cán. Tổ chức các nhóm

giáo viên đi học tập kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn với các trường THPT

Trần Phú; THPT Yên Lạc. Cử 03 giáo viên đi đào tạo sau đại học.

Chú trọng sự đồng bộ giữa các bộ môn, ưu tiên bồi dưỡng cho đội ngũ

giáo viên giỏi của 8 môn văn hóa cơ bản có liên quan tới ôn luyện học sinh

giỏi và luyện thi đại học, quan tâm những bộ môn có đội ngũ giáo viên mũi

nhọn còn hạn chế như bộ môn Vật Lý, môn Ngoại ngữ. Quan tâm đào tạo bồi43dưỡng đội ngũ giáo viên mũi nhọn đảm bảo tính kế thừa và liên tục các năm

của các bộ môn.

Năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019: tập trung bồi dưỡng sâu hơn, có

sự ưu tiên cho đội ngũ giáo viên được lựa chọn là những giáo viên có triển

vọng phát triển, cử giáo viên tham gia dự thi giỏi cấp tỉnh. Tiếp tục tổ chức

cho giáo viên cốt cán các bộ môn đi học tập kinh nghiệm chuyên môn ở các

trường bạn. Tham mưu và đề xuất với các trường trên cùng địa bàn tổ chức

cụm Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

3.3. Kinh phí để thực hiện đề án

Kinh phí cho công tác bồi dưỡng giáo viên theo lộ trình hàng năm, trích

từ nguồn ngân sách chi thường xuyên tại đơn vị, theo quy chế chi tiêu nội bộ

hàng năm của nhà trường.

Dự kiến năm học 2016 – 2017,2017 – 2018; 2018 – 2019:

Kinh phí cho công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng).

Kinh phí cho công tác tổ chức học tập kinh nghiệm trường bạn:

90.000.000đ(chín mươi triệu đồng).

Kinh phí thưởng thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, thưởng giáo viên giỏi cấp

trường: 90.000.000đ.(chín mươi triệu đồng).

Kinh phí hỗ trợ 03 GV học xong thạc sĩ: 9.000.000đ(chín triệu đồng).

Kinh phí bồi dưỡng GV dạy tiếng Anh: 6.000.000đ(sáutriệu đồng).44Dự kiến kinh phí trong 03 năm học là 345.000.000đ (ba trăm bốn mươi

lăm triệu đồng).

4. Dự kiến hiệu quả của đề án

4.1. Ý nghĩa thực tiễn của đề án

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo là nhiệm vụ của toàn

Đảng, toàn dân ta. Đề án đổi mới giáo dục, đòi hỏi giáo viên phải nắm chắc

kiến thức, có phương pháp sư phạm khoa học, sáng tạo và phải luôn luôn học

hỏi trau dồi kiến thức, kinh nghiệm cũng như phương pháp dạy.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, trước hết, phải phát huy vai trò chủ động sáng

tạo của đội ngũ nhà giáo, các nhà quản lý giáo dục. Phát huy vai trò quyết

định của đội ngũ nhà giáo là cách thức, con đường để đổi mới căn bản, toàn

diện giáo dục, đào tạo của nước ta hiện nay.

Đề án đã chỉ rõ các giải pháp xây dựng đội ngũ GV không chỉ giỏi về

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu các vấn đề xã hội, sử dụng thành

thạo công nghệ thông tin và ngoại ngữ mà còn có đạo đức trong sáng, tâm

huyết với nghề. Đây là chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn của

nền giáo dục.

4.2. Đối tượng hưởng lợi của đề án

Mục tiêu chung của giáo dục phổ thông là giúp HS phát triển toàn diện về

đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực

cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt

Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị

cho HS tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc.

Do vậy, đối tượng hưởng lợi của đề án không ngoài ai khác chính là HS

của trường THPT Quang Hà. Rộng hơn nữa, là huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh45Phúc, bởi vì, những HS được trang bị kiến thức và kĩ năng đầy đủ khi bước

vào cuộc sống sẽ trở thành những công dân có ích, đem tài năng, trí tuệ và

tình cảm gắn bó với gia đình, quê hương sẽ thôi thúc họ đóng góp công sức

xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

4.3. Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện và tính khả thi của đề án

4.3.1. Thuận lợi

Nhà trường luôn nhận được sự lãnh đạo và quan tâm của các cấp, các

ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhất là sự lãnh đạo trực tiếp của Sở

GD&ĐT và sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị thiết bị dạy

học của UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, của phụ huynh, các thế

hệ HS và nhân dân.

Nhà trường gắn liền với mảnh đất anh hùng, có truyền thống hiếu học.

Nhà trường có nề nếp kỉ nghiêm túc, có truyền thống Dạy tốt - Học tốt. Tập

thể cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường là một tập thể đoàn kết,

thống nhất ý chí hành động, tâm huyết với nghề, hết lòng vì HS thân yêu. HS

tuyển vào trường thường xuyên có điểm tuyển sinh cao nhất tỉnh, có tố chất

thông minh, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Các tổ chức đoàn thể như Chi bộ Đảng,

Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn là tổ chức vững mạnh. Hội cha mẹ HS luôn

phối hợp với nhà trường trong mọi hoạt động. Cơ sở vật chất của nhà trường

ngày càng được trang bị đầy đủ theo tiêu chuẩn của cơ sở giáo dục chất lượng

cao. Do vậy, đề án có tính khả thi cao và đạt kết quả như mong muốn trong

điều kiện của trường THPT Quang Hà hiện nay và những năm tiếp theo.

4.3.2. Khó khăn

Những tiêu cực bên ngoài nhà trường hàng ngày tác động ảnh hưởng

đến HS. Nhiều GV trẻ kiến thức được đào tạo tốt nhưng kinh nghiệm còn hạn

chế trong công tác giảng dạy, giáo dục HS.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức thực hiện

Tải bản đầy đủ ngay(50 tr)

×