Tải bản đầy đủ - 169 (trang)
b. Lượng chênh lệch phản hồi ở hai báo Dân trí và VietNamNet

b. Lượng chênh lệch phản hồi ở hai báo Dân trí và VietNamNet

Tải bản đầy đủ - 169trang

111ST

TChủ đềDân trí

Số

Tỉ lệ

bài

(%)VietNamNet

Số

Tỉ lệ

bài

(%)Tổng

bàitrường trên Facebook

Tổng

26 25,74 11

12,94

36

Bảng 3.2: Thống kê lượng bài lấy nguồn từ báo khácTổng tỉ

lệ

(%)

19,35Nhìn vào bảng thống kê trên có thể thấy báo Dân trí đã lấy nguồn từ các báo khác

số lượng 25 bài/101 (chiếm tỉ lệ 25,74 %), VietNamNet 11 bài/85 (chiếm tỉ lệ 12,94%).

Cụ thể, Dân trí đã lấy nguồn từ 12 báo khác là: VietNamNet, Dân Việt, Pháp

luật TP.HCM, Tiền phong, Lao động, Đại Đoàn Kết, Báo điện tử ĐCSVN, Người

Lao Động, VOV, VTV, Giáo dục & thời đại, An ninh thủ đô. Còn VietNamNet đã

lấy nguồn từ 8 báo khác là: Đại Đoàn Kết, Tiền phong, VOV, Người Đô Thị, Pháp

luật TP HCM, VTV, Tri thức trẻ, Dân Việt.

Mỗi nguồn VietNamNet lấy một bài, không lặp lại nguồn báo đó. Ngược lại,

Dân trí có những nguồn thường xuyên lấy lại, có thể với số lượng nhiều (ví dụ:

VietNamNet). Trong tổng số 26 bài có nguồn từ báo khác, Dân trí có 8 bài lấy

nguồn từ VietNamNet (chiếm tỉ lệ 30,76%). Trong 11 bài có nguồn từ báo khác,

VietNamNet lại không lấy nguồn từ Dân trí bài nào.

Về mặt nội dung, những bài báo được lựa chọn để lấy lại nguồn thường là

những bài đưa ra những vấn đề có tính chất then chốt, bước ngoặt cho toàn tuyến

bài; hay những bài có điểm nhấn thông tin thu hút được người đọc mà báo bạn đã

khai thác được. Ví dụ: Bài báo của VietNamNet Thạc sĩ, thủ khoa xuất sắc trượt

công chức do chưa tâm huyết (VNN 26/04/2015, PL3) được Dân trí lấy lại. Từ bài

báo lấy lại này, Dân trí đã triển khai thêm được nhiều nội dung thông tin đồng thời

có nhiều phản hồi tương tác từ phía độc giả và các nhân vật được phỏng vấn có liên

quan tới bài báo này. Rõ ràng, Dân trí đã tìm được một bài “đinh” để biến nó thành

bài “nhấn” cho tuyến bài của mình; từ đó tiếp tục khai thác thông tin.

Hầu hết các bài lấy lại trên đều không thay đổi gì về mặt nội dung, câu chữ.

Duy chỉ có một trường hợp, Dân trí thay đổi tiêu đề một chút so với tiêu đề gốc của

VietNamNet:

(54) Hỡi các giáo sư, xin hãy bình tĩnh (VNN 25/11/2015, PL16)112

Môn Lịch sử: Các giáo sư hãy bình tĩnh! (DT 25/11/2015, PL14)

Tiêu đề sau của Dân trí đã đưa thêm tên vấn đề đang bàn luận (về môn Lịch

sử), mức độ kêu gọi có phần nhẹ nhàng hơn tiêu đề gốc.

Hiện tượng lấy nguồn lại báo khác này nảy sinh nhiều điều thú vị về lượng

phản hồi của bài được lấy lại ở hai báo khác nhau.

b2. Sự chênh lệch phản hồi ở các bài báo trích dẫn của hai báo Dân trí và

VietNamNet

Chúng tôi tiến hành khảo sát lượng phản hồi của các bài báo trích dẫn (trên

hai tờ báo Dân trí và VietNamNet). Kết quả, chênh lệch phản hồi xảy ra ở một số

bài Dân trí lấy nguồn lại từ VietNamNet. Cùng nội dung bài viết, ở báo gốc

(VietNamNet) thì lượng phản hồi ít (thậm chí không có) nhưng ở báo lấy lại (Dân

trí) thì lượng phản hồi nhiều (thậm chí nhiều hơn rất nhiều). Ví dụ được thể hiện

qua bảng thống kê so sánh sau:

STT

1

2

3

4

5Tên bàiDân trí

(báo lấy lại)VietNamNet

(báo gốc)Thạc sĩ, thủ khoa xuất sắc trải lòng thi

109

77

trượt công chức (PL1, PL3)

Thạc sĩ, thủ khoa xuất sắc trượt công chức

106

9

do chưa tâm huyết (PL1, PL3)

Thi công chức: Thủ khoa, thạc sĩ “xịn”

42

18

trượt còn dài dài (PL1, PL3)

“Sẽ chẳng ai thiệt thòi nếu có nhiều giáo

12

0

sư” (PL6, PL9)

Môn Lịch sử: Các giáo sư hãy bình tĩnh!

(DT, PL14)

18

0

Hỡi các giáo sư, xin hãy bình tĩnh (VNN,

PL16)

Bảng 3.3: So sánh lượng phản hồi giữa bài báo gốc và bài báo lấy lại (1)

Cũng có trường hợp ngược lại, ở báo gốc (VietNamNet) thì lượng phản hồinhiều nhưng ở báo lấy lại (Dân trí) thì lượng phản hồi ít hơn rất nhiều (trường hợp

này xuất hiện ít hơn):

STT1Tên bài

“Không thể giới thiệu một ông bí thư tỉnh

uỷ là giáo sư” (PL6, PL9)Dân tríVietNamNet(báo lấy lại)(báo gốc)111271132Du học sinh: Đi đi, đừng về (PL20, PL22)7913Tại sao nhân tài ngại trở về? (PL20, PL22)176Bảng 3.4: So sánh lượng phản hồi giữa bài báo gốc và bài báo lấy lại (2)

Những ví dụ trên cho thấy, cho dù diễn ngôn báo chí (yếu tố nội dung) là yếu

tố quyết định sự phản hồi của độc giả thì đôi khi lượng phản hồi của độc giả không

nhất thiết phụ thuộc vào nội dung bài viết. Ở những trường hợp này, có thể tạm thời

lý giải trên các góc độ như: lượng độc giả phản hồi quen thuộc của từng báo, các

dấu hiệu hình thức bài báo (do từng báo tạo ra) hấp dẫn lượng độc giả khác nhau, bộ

lọc phản hồi ở các báo...

3.1.2. Các loại diễn ngôn phản hồi

Phản hồi có nội dung đa chiều. Có phản hồi tích cực và phản hồi tiêu cực.

Phản hồi tích cực không nhất thiết phải là phản hồi nêu ý kiến đồng tình mà có thể

là phản hồi phản đối nội dung bài báo nhưng thái độ của người tham gia phản hồi là

thiện chí, giúp thông tin được hoàn thiện, chính xác và có định hướng xã hội. Phản

hồi tiêu cực là những phản hồi phá ngang, không có tính chất xây dựng thông tin.

3.1.2.1. Phản hồi tích cực

Có nhiều phản hồi hay, tích cực. Dễ dàng có thể thấy, dưới mỗi tin tức, bài

báo được quan tâm là hàng trăm bình luận, kèm theo đó là hàng trăm độc giả bấm

nút “like” các bình luận đó.

Bàn về những bình luận của độc giả dưới các tin, bài trên báo điện tử, một

nhà báo đã phải thốt lên: “Nhiều lúc đọc comment ở dưới bài còn hay và thú vị hơn

cả bài viết”. Một vị quan chức đã nhận xét về hiệu quả khi các dự thảo văn bản cần

lấy ý kiến nhân dân được đưa lên báo chí: “Chúng tôi lấy ý kiến rộng rãi người dân

về dự thảo, đăng tải công khai trên Cổng thông tin của bộ nhưng mãi không có ai

góp ý. Trong khi đó, chỉ đăng một phần nội dung dự thảo lên báo điện tử, trong một114

buổi sáng đã nhận được hàng nghìn ý kiến đóng góp của người dân”. Thông tin từ

những bình luận do độc giả đem lại có thể là gợi ý cho tòa soạn triển khai các đề tài

tiếp theo. Nhà báo Hà Thành (biên tập viên một tờ báo điện tử ở Hà Nội) cho hay:

“Trong số hàng nghìn độc giả, có không ít người có kiến thức chuyên sâu về vấn đề

nêu trong bài viết, hoặc cả những người dân sinh sống ở nơi bài viết đề cập đến. Đối

với những vấn đề nóng được phản ánh trên báo, những bình luận, phản hồi của họ

rất có giá trị, có thể gợi mở để thực hiện các bài viết tiếp theo” (nguồn Dân Việt).

Dưới đây là một số ví dụ về phản hồi tích cực. Độc giả thể hiện quan điểm,

đưa những ý kiến nhận xét đối với thông tin bài báo đưa ra:

(55) Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bài viết. Từ rất lâu rồi, sát hạch công

chức và thi tuyển công chức chỉ dựa chính vào nội dung các văn bản luật cụ thể và

đề thi cũng chỉ xoay quanh các văn bản đó, đôi khi câu hỏi tương ứng với một vài

điều luật cụ thể và phải nhớ một cách hết sức là máy móc, không có nhiều tính tư

duy ở đó…. (Nguyễn Hồng Sơn) (Sát hạch công chức không phải kiểm tra bài học

sinh DT 25/04/2015, PL1)

(56) “Ngày xưa, những người thi đậu trạng nguyên được vua trực tiếp gặp nhưng bây

giờ nhiều ông vua con lắm, nhiều ông trời con lắm.” Cháu rất tâm đắc với những

phát biểu, đánh giá của Luật sư nhưng những người có trách nhiệm họ vẫn “mũ ni

che tai” thôi... đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. (Nguyễn

Minh Tưởng) (Thi công chức: Cửa vào hé rất nhỏ! DT 08/05/2015, PL2)

(57) Tôi đồng ý với ý kiến của tác giả bài viết. Thi công chức mà như thi vấn đáp (học

thuộc lòng) thì TRƯỢT LÀ ĐƯƠNG NHIÊN. Tôi cứ tưởng, khi tuyển vào BỘ

PHẬN NÀO - NGÀNH NÀO VIỆC ĐẦU TIÊN LÀ THI CHUYÊN MÔN (thi cả lí

thuyết và thực hành); một khi chuyên môn TỐT - TỐT đúng nghĩa thì thái độ phục

vụ ắt sẽ TỐT THEO. Theo tôi, thi tuyển công chức như Hà Nội vừa qua, thủ khoa

lọai giỏi, tiến sĩ, học hàm học vị nước ngoài thì làm sao ĐỖ được - “TRƯỢT LÀ

ĐÚNG”. TIẾC THAY CŨNG MỘT “KIẾP HỌC”! BUỒN THAY CHO VIỆC SỬ115

DỤNG HIỀN TÀI CỦA THỦ ĐÔ (Lê Thị Hồng) (Sát hạch công chức không phải

kiểm tra bài học sinh DT 25/04/2015, PL1)

Nhiều độc giả phản biện lại báo với thái độ thiện chí xây dựng thông tin:

(58) Bài viết của tác giả mới chỉ nhìn nhận vấn đề theo 1 chiều nên chưa mang tính

khách quan. Cần phải khẳng định rằng, đề thi công chức ra như vậy là để thử thách

thí sinh về tư duy quản lý, mà cụ thể ở đây là quản lý nhà nước. Vì đã thi công chức

và chấp nhận làm công chức là thiếu tư duy quản lý nhà nước thì rõ ràng chưa thể

là công chức rồi. Yếu tố chuyên môn quan trọng, rất quan trọng nhưng nếu không

biết quản lý thì sẽ phá nhiều hơn là xây. Trong bài thi công chức rõ ràng có 2 phần:

phần quản lý nhà nước và phần chuyên môn. Và theo tôi hiểu, phần chuyên môn là

đề vừa kín vừa mở, vận dụng pháp luật để áp dụng cho thực tiễn sáng tạo. Đề thi

như vậy về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu tuyển chọn, nhưng cũng cần cải tiến

theo từng năm cho phù hợp hơn với sự phát triển của kinh tế, xã hội. (Hoàng Thanh

Sơn) (Sát hạch công chức không phải kiểm tra bài học sinh DT 25/04/2015, PL1)

Một số độc giả chỉ ra những điểm sai, chưa hợp lí của bài báo:

(59) Tại sao Sở nội vụ Hà Nội không để “các em ấy” vào vòng cuối rồi cho trượt, để

người đời không đàm tiếu (Trần Minh Hậu)

@Trần Minh Hậu: Trên thực tế, báo này viết sai. Chỉ tiêu chỉ có 1 mà có tới

3, 4 người dự tuyển dĩ nhiên phải có người bị đánh trượt rồi (Lâm Hà) (30 thạc sĩ,

thủ khoa xuất sắc nước ngoài trượt công chức VNN 23/04/2015, PL3)

(60) Hình như người viết chưa phân biệt được 3 khái niệm trợ giảng, giảng viên và

giảng viên chính nên viết linh tinh. (Liem) (Thi công chức: Thủ khoa, thạc sĩ “xịn”

trượt còn dài dài DT 29/04/2015, PL1)

Phản hồi tích cực là những phản hồi có giá trị đối với nhà báo và tòa soạn, nó giúp

thông tin được định hình đầy đủ và chính xác hơn.

3.1.2.2. Phản hồi tiêu cực

Bên cạnh những độc giả trung thành hay những bạn đọc có góp ý khách quan

với bài viết, có không ít những độc giả để lại những nhận xét, bình luận mang tính chất116

phiến diện, có ý công kích người khác hay thậm chí là đưa ra những thông tin mang

tính chất sai lệch. Có rất nhiều phản hồi theo tâm lý đám đông và xuất hiện nhiều “anh

hùng bàn phím”. Báo chí rất cần sự tương tác giữa các quan điểm khác biệt, cần sự

phản biện và thông tin đa chiều. Tuy vậy, tranh luận cần phải dựa trên nguyên tắc tôn

trọng người khác, sử dụng chứng cứ và lý lẽ nhằm tìm ra sự thật và chân lý.

Một số ví dụ về phản hồi tiêu cực:

(61) Trượt là đúng chứ có vấn đề gì đâu. Lý do là chỗ đó không phải chỗ phù hợp.

Giỏi thì chui đầu vào đó để làm gì, lẽ ra đừng chui vào thi để đỡ mang tiếng!!!

(Thạc Trung) (Sát hạch công chức không phải kiểm tra bài học sinh DT 25/04/2015,

PL1)

(62) Mọi người còn sống ở Việt Nam thì nên chấp nhận thôi đỡ đau đầu. (Người Việt) (Sát

hạch công chức không phải kiểm tra bài học sinh DT 25/04/2015, PL1)

Những phản hồi này không cung cấp thông tin cần thiết cho bài báo. Nó thể

hiện thái độ buông xuôi, không bàn luận và không muốn bàn luận về thông tin.

Tóm lại, phản hồi chính là diễn ngôn của thể nhận, các độc giả đọc báo.

Lượng phản hồi ở các báo điện tử là rất nhiều, thể hiện khả năng tương tác lớn của

báo điện tử. Ở mỗi báo có một lượng phản hồi đặc trưng riêng. Phản hồi có nội dung

khá đa chiều (phản hồi tích cực và phản hồi tiêu cực) và độc giả đã chú ý cả những

dấu hiệu hình thức bên ngoài (tên phản hồi) khi xây dựng các nội dung phản hồi.

Hệ thống phản hồi trên sẽ được phân tích cụ thể hơn ở khía cạnh nội dung để

làm rõ những đặc điểm tương tác.

3.2. Đối tượng tương tác của thể nhận

Sự tương tác của thể nhận được thể hiện ở việc tương tác với hai đối tượng:

một là, tương tác trở lại với nhà báo (thể phát); hai là, tương tác với các độc giả

khác (các thể nhận khác). Các quá trình tương tác này đều được thực hiện thông qua

phản hồi.

3.2.1. Tương tác giữa thể nhận với thể phát

Đối tượng tương tác đầu tiên và nổi bật nhất của độc giả chính là nhà báo.

Thông qua phản hồi về bài báo, độc giả (chủ thể nhận) tương tác với người tạo lập

ra nó (nhà báo - chủ thể phát).117

Trong các phản hồi, trường hợp độc giả tương tác trực tiếp với nhà báo không

nhiều. Ví dụ:

(63) Bác Đăng Dương nói đến trách nhiệm công dân? Công dân trách nhiệm quá còn

gì: thuế, phí thu từ công dân, công dân còn phải đóng tiền trả án oan do quan gây

ra, công dân nuôi toàn bộ giới công chức. Còn trách nhiệm của công chức là gì

vậy? (Đặng Hưng) (DT, Nhân tài và trách nhiệm công dân, PL10).

Đăng Dương ở đây là tên nhà báo. Phản hồi này nhắc tới tên nhà báo, tên của

người mà độc giả tương tác trực tiếp.

Hầu hết độc giả tương tác với nhà báo - thể phát bằng cách bình luận về

những vấn đề mà nhà báo đã đưa ra và không nêu đích danh nhà báo. Các dẫn

chứng dưới đây thể hiện sự tương tác của độc giả với bài báo, qua đó thể hiện sự

tương tác của độc giả với nhà báo.

Ở chương 2, chúng tôi đã đề cập tới các thành phần cấu trúc thể hiện tính

tương tác của báo chí. Nổi bật là các thành phần: tiêu đề, sapô, cấu trúc (thể hiện

nội dung). Dưới đây, chúng tôi sẽ lần lượt phân tích sự tương tác trở lại của độc giả

với các yếu tố này. Riêng thành phần sapô sẽ được gộp chung cùng với nội dung.

Do đó, chúng tôi sẽ chỉ ra sự tương tác trở lại của thể nhận với thể phát thông qua

các yếu tố: tiêu đề bài báo và nội dung bài báo.

Cũng cần lưu ý rằng, khi đi vào phân tích các phản hồi, quan điểm của chúng

tôi là trích dẫn các phản hồi một cách khách quan, không bình luận tính đúng - sai,

khi trích dẫn trung thành với nội dung các phản hồi (các trường hợp sai lỗi chính tả

- không cố ý, sẽ được đính chính lại).

3.2.1.1. Tương tác với tiêu đề

Tiêu đề (như đã phân tích) là phần đầu tiên của văn bản báo chí tác động đến

người đọc. Vì thế, với những tiêu đề có điểm nhấn luôn tạo được sự tương tác

phản hồi nhiều của độc giả. Ví dụ:

(64) Tiêu đề: Thạc sĩ, thủ khoa xuất sắc trượt công chức do chưa tâm huyết (DT

26/04/2015, PL1)

Tiêu đề và từ “tâm huyết” trong tiêu đề trên đã nhận được rất nhiều phản hồi

từ độc giả:118

Hơ ơ... chưa tâm huyết hay chưa đủ tiền và đủ quyền... (Nguyễn Đăng Nhận)

Chưa tâm huyết hay là không muốn dùng thủ khoa? (LÊ HOÀNG)

Tại sao người giỏi lại chưa tâm huyết với nước nhà? Chúng ta cần xem lại

chính sách để thu hút người tài, thu phục họ để phục vụ cho công cuộc xây dựng và

phát triển đất nước. Có như vậy Việt Nam mới tiến nhanh được. (Nguyễn Hiền)

“Thạc sĩ, thủ khoa xuất sắc trượt công chức do chưa tâm huyết”. Nói

như vậy thì những công chức hiện nay đều có tâm. (Đặng Thanh Vũ)

Ai hiểu tâm huyết cụ thể là gì không (!?) Có khả năng thứ đó không được

dạy chính thức đâu, nhất là các trường nước ngoài??? (Dinh Tuan)

Có thể nói, từ “tâm huyết” trong tiêu đề đã trở thành từ khóa trong nhiều

phản hồi của độc giả. Phần lớn phản hồi của bài báo này đã tập trung hoặc xoay

quanh những vấn đề của từ khóa này.

Hoặc độc giả bình luận trực tiếp vào tiêu đề các bài viết như ví dụ:

(65) Tiêu đề: “Người sát hạch có đầu óc bình thường không ai đòi hỏi SV ra trường

thành thạo công việc” (DT 01/05/2015, PL1)

…Với tít bài báo đưa ra, tôi có câu hỏi sau: - Nếu ông có công ty, ông có

muốn nhận vào một người không có khả năng mà vẫn phải trả lương theo bậc lương

đại học hay ông muốn nhận một người có đầy đủ khả năng, có thể làm việc được

ngay lập tức? Dựa trên cơ sở nào mà ông dám nói “Người sát hạch có đầu óc bình

thường không ai đòi hỏi SV ra trường thành thạo công việc”? Hay bản thân

trường ông hoặc ngay chính ông khi xây dựng đề cương đã không làm được việc là

đào tạo một con người có khả năng làm được việc sau hơn 4 năm học Đại học?

(Trần Văn Thành)

Hay độc giả liên hệ tít và nội dung bài để đưa ra so sánh, bình luận:

(66) Tiêu đề: Thủ khoa từ chối công chức, làm công dân toàn cầu (VNN 24/04/2015,

PL3)

Giật tít rẻ tiền không liên quan tới nội dung! (Phong Ha)

Qua một số ví dụ trên có thể thấy, yếu tố tiêu đề luôn là yếu tố nhận được sự

quan tâm tương tác của độc giả.119

3.2.1.2. Tương tác với nội dung

Nội dung là phần quan trọng nhất của bài viết. Các tương tác ở phần này

luôn đa dạng. Có thể thấy một số hướng tương tác với nội dung nổi bật là:

a. Tương tác về nội dung toàn bài báo

Phản hồi của độc giả thể hiện quan điểm riêng (đồng tình hay phản đối ý

kiến của bài báo) đồng thời còn có những bình luận phân tích, thể hiện cảm xúc về

vấn đề đã nêu.

Rất nhiều ý kiến đồng tình, khen ngợi các bài báo. Ví dụ:

(67) Tôi đồng ý với ý kiến của tác giả bài viết. Thi công chức mà như thi vấn đáp (học

thuộc lòng) thì TRƯỢT LÀ ĐƯƠNG NHIÊN… TIẾC THAY CŨNG MỘT “KIẾP

HỌC”! BUỒN THAY CHO VIỆC SỬ DỤNG HIỀN TÀI CỦA THỦ ĐÔ. (Lê Thị

Hồng) (Sát hạch công chức không phải kiểm tra bài học sinh DT 25/04/2015, PL1)

(68) Cám ơn người viết đã phản ánh đúng một phần thực trạng tuyển "công chức"

của Việt Nam. (Đào Đình Hưng) (Tiến sĩ trượt vẫn phục, VN mới có “cú nhảy then

chốt” VNN 23/04/2015, PL4).

Song cũng nhiều độc giả phản biện lại báo, phản đối ý kiến:

(69) Vớ vẩn thật, báo đưa vậy mà cũng chấp nhận được, chỉ tiêu đưa ra 1, trong khi

có tới 3, 4 người dự tuyển, thế làm sao mà đạt được. (Lâm Hà) (30 thạc sĩ, thủ khoa

xuất sắc nước ngoài trượt công chức VNN 23/04/2015, PL3)

Đặc biệt, độc giả cung cấp những trường hợp thực tế của bản thân hoặc

bản thân mình biết để củng cố thêm vấn đề mà bài báo đã đưa ra:

(70) Tôi từng dự thi viên chức tại Ban quản lý dự án hạ tầng TN ở Lạc Long Quân.

Trong tất cả các thí sinh tham gia chỉ có duy nhất tôi là người ngoài, còn một em

nữa nhưng mà có người quen trong đó. Các câu hỏi sát hạch trong nội bộ đều biết

hết và đã học thuộc lòng. Ở một vị trí có 2 ứng viên, trong đó có tôi và đương nhiên

tôi tạch vì phỏng vấn mặc dù các tiêu chuẩn tính điểm khác tôi đều tốt hơn! Mất

thời gian và tiền bạc nhưng được an ủi là họ đã gọi điện thoại hẹn cho lần tuyển

dụng sau nếu có sẽ thông báo. Vì đọc báo Hà Nội thấy thông tin mới nhảy vô,

không bao giờ tự mình vào những nơi như thế nữa nếu không có chỉ đường dẫn lối.

Đúng là đất có thổ công, sông có hà bá! (Phản hồi này đặc biệt cũng xuất hiện120

trong một bài báo khác của VietNamNet Thạc sĩ, thủ khoa xuất sắc trải lòng thi

trượt công chức, VNN 24/04/2015 PL3)

(71) 10 năm trước, tôi đọc thông báo tuyển công chức tại công ty nước sạch tỉnh nhà.

Có hơn 10 thí sinh dự thi, bài viết và bài phỏng vấn của tôi khá tốt. Có điều 1 bạn

thí sinh tham dự (cháu ông to, ở tỉnh khác về thi) bị nhỡ xe đến tận chiều mới có

mặt dự thi. Tôi không biết bạn này có làm bài thi viết và phỏng vấn không, nhưng

chỉ biết sau đấy các bạn có mặt đúng giờ thì trượt, còn duy nhất bạn này thì đỗ. Và

từ đấy, tôi không nộp hồ sơ thi vào công chức lần nào nữa. (Tam Trang) (Những vụ

thi công chức, viên chức “tai tiếng” DT 25/04/2015, PL1)

Các bình luận trên rõ ràng đã đưa những bằng chứng sống minh chứng thêm

cho những vụ thi công chức “tai tiếng” mà tiêu đề và bài viết đã đưa ra.

Thú vị hơn, độc giả còn phản hồi trả lời cho nội dung bài viết:

(72) Bài báo: Trò chuyện với phụ huynh chia sẻ về đoạn văn 0 điểm (VNN

20/11/2015, PL19)

Bài báo là cuộc trò chuyện của nhà báo với phụ huynh học sinh đã chia sẻ về

đoạn văn 0 điểm của con. Cụ thể đoạn văn đó như sau:

Đề bài: Viết một đoạn văn cảm nhận về mùa yêu thích.

Mở đầu học sinh viết: “Một buổi sáng thức giấc, bạn chợt thấy những cơn

gió se lạnh len lỏi qua từng góc phố, từng hàng cây, mơn man trên da mặt, xua đi

cái nóng oi ả của mùa hè. Đó là bước chuyển mình dịu dàng, tinh tế của mùa thu mùa tôi yêu thích nhất...”

Đoạn văn mở đầu được cô giáo ghi bên lề 0 điểm, không kèm lời phê.

Trong bài báo, phụ huynh chia sẻ: “Thực tình, khi nhận bài thi của con, tôi

có nhiều phân vân là có nhất thiết câu mở đoạn phải vào thẳng được vấn đề không;

mở đoạn bắt buộc phải chỉ là 1 câu hay có thể 2 - 3 câu…

Nếu cháu viết theo lối quy nạp, đưa ra toàn bộ các thông tin rồi kết đoạn

bằng câu “Mùa thu là mùa tôi yêu thích nhất” thì có được không? Hay cứ nhất

thiết phải nói rõ ngay từ đầu.”

Trả lời những băn khoăn của vị phụ huynh này, một độc giả đã bình luận:121

Thưa chị, ngay ở câu 2, không phải ở câu kết, con chị đã viết “Đó là bước chuyển

mình ... mùa mà tôi yêu thích nhất", tức là con chị đã không phải viết theo cách quy

nạp. Vậy thì câu đầu mở đoạn là 0 điểm chị nhé. (Vo Viet Lap).

Ở đây, phản hồi của độc giả đã trả lời cho chính các câu hỏi trong bài. Nghĩa

là độc giả đã tham gia vào quá trình hoàn thiện thông tin cho bài báo.

Phổ biến nhất là độc giả tìm ra mâu thuẫn trong nội dung bài báo đưa ra. Cụ

thể là:

(73) Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định: “Việc sát hạch là minh bạch, khách

quan. Nếu ứng viên thấy điểm bài viết không đúng với kết quả bài làm của mình thì

làm đơn, Sở Nội vụ sẵn sàng kiểm tra lại”. NHƯNG: Theo quy định thí sinh không

thể khiếu nại, phúc khảo. Sao lại có quy định vô lý vậy... (Sở Nội vụ Hà Nội: Sẵn

sàng kiểm tra lại bài thi nếu ứng viên làm đơn DT 05/05/2015, PL1-2)

(74) “Ngày xưa, những người thi đậu trạng nguyên được vua trực tiếp gặp nhưng bây

giờ nhiều ông vua con lắm, nhiều ông trời con lắm”. Đọc thấy đúng quá, hay quá,

tâm đắc quá!!! (Thành Nam)

Rất tinh ý, có khi độc giả chỉ phản hồi với một dấu hiệu nhỏ trong bài báo:

(75) Ôi trời. Cái bài viết giấu tên kia đã thấy là người viết tự nặn ra rồi. Thật là hết

chỗ nói. (Dương) (Chia sẻ của thạc sĩ giỏi nước ngoài trượt công chức Hà Nội

(VNN 04/05/2015, PL3). Trong bài viết, nhân vật chia sẻ anh T. - Chưa muốn tiết lộ

tên tuổi và nơi công tác, một thạc sĩ tốt nghiệp loại giỏi ở nước ngoài trải lòng với

VietNamNet về kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức của Hà Nội mà anh vừa

trải qua với kết quả “không đạt”.

Như vậy, độc giả có khá nhiều cách để tương tác với các nội dung bài báo đưa ra.

b. Tương tác về một phần nội dung bài báo

Cũng có khi, độc giả chỉ tương tác với một phần nội dung bài báo đưa ra:

(76) “Kiến thức về công vụ, công chức gồm: Khái niệm cán bộ, công chức và phân

định cán bộ với công chức; Nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức; Đạo đức,

văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; Những việc công chức không đượcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Lượng chênh lệch phản hồi ở hai báo Dân trí và VietNamNet

Tải bản đầy đủ ngay(169 tr)

×