Tải bản đầy đủ - 68 (trang)
CHƯƠNG 3. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 68trang

Khóa luận tốt nghiệp 2014

cứuethyl

cloroacetatC4H7ClO2guaiacol

C7H8O2

natri methoxid

CH3ONa

natri ethoxidC2H5ONapiperazin

C4H10N2

aceton

dicloromethan

dioxan

ethanol

ethyl acetat

methanol

natri cacbonat

natri hydroxid

n-hexan

terahydrofuranC3H6O

CH2Cl2

C4H8O2

C2H6O

C4H8O2

CH4O

Na2CO3

NaOH

C6H14

C4H8OĐối tượng – Phương pháp nghiênĐiểm chảy: -25,6 oC. Điểm sôi: 117,9 oC

Tỷ trọng: 1,1812

Xuất xứ: Mỹ, tinh khiết 99,99%

Chất lỏng, không hòa tan được trong

nước, tan được trong alcohol, ether

122,55 Điểm chảy: -26 oC. Điểm sôi: 144-146 oC

Tỷ trọng: 1,1498

Xuất xứ: Trung Quốc, tinh khiết 99,99%

Chất lỏng không màu, hồng khi tiếp xúc

không khí và ánh sáng. Tan trong nước,

glycerol, rượu, cloroform, ether, dầu, acid

124,14

acetic băng

Điểm sôi: 204-206 oC. Tỷ trọng: ~ 1,112

Xuất xứ: Mỹ, tinh khiết 99,99%

Bột màu trắng, chảy. Nhạy cảm với không

khí và độ ẩm, bị phân hủy bởi nước. Hòa

54, 02

tan trong methanol, ethanol

Xuất xứ: Merck, tinh khiết 99,99%

Bột màu trắng hoặc hơi vàng

68,05 Xuất xứ: Merck, tinh khiết 99,99%

Vị mặn, hòa tan tự do trong nước,

glycerol, glycol, không tan trong ether.

pKa : 4,19

86,14

pH của dd 10% : 10,8-11,8

Điểm chảy: 106 oC. Điểm sôi: 146 oC

Xuất xứ: Mỹ, tinh khiết 99,99%

58,08 Xuất xứ: Trung Quốc

84,93 Xuất xứ: Trung Quốc

88,10 Xuất xứ: Trung Quốc

46,07 Xuất xứ: Trung Quốc

88,10 Xuất xứ: Trung Quốc

32.04 Xuất xứ: Trung Quốc

105,99 Xuất xứ: Trung Quốc

40,00 Xuất xứ: Trung Quốc

86,17 Xuất xứ: Trung Quốc

72,11 Xuất xứ: Trung Quốc4.2.24. Dụng cụ và thiết bị

Dụng cụ

Bình cầu hai cổ: 100 ml, 250 ml

24Khóa luận tốt nghiệp 2014

cứuĐối tượng – Phương pháp nghiênPipet khắc vạch: 1 ml, 2 ml, 5 ml

Bình lắng gạn: 50 ml, 100 ml

Becher: 50 ml, 100 ml, 250 ml

Erlen: 100 ml

Bình sắc ký, cột sắc ký, vảy inox, cá từ, chày cối, sinh hàn…

Thiết bị

Bếp khuấy từ gia nhiệt, bếp điện

Máy cô quay STUART

Tủ sấy, tủ sấy chân không, tủ lạnh, cân kĩ thuật, cân phân tích

Máy đo IR FTIR 8201 PC

Máy đo MS Shimadzu

Máy đo NMR Bruker 500 Mhz1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.2.25. Phương pháp tổng hợp

Như đã nêu ở phần tổng quan, có rất nhiều các phương pháp tổng hợp ranolazin,

nhưng với điều kiện về trang thiết bị, hóa chất và dung môi hiện có, chúng tôi tiến

hành nghiên cứu quy trình tổng hợp ranolazin theo sơ đồ sau:25Khóa luận tốt nghiệp 2014

cứuĐối tượng – Phương pháp nghiênSơ đồ 3.1.1.1.2.1 Quy trình tổng hợp theo điều kiện phòng thí nghiệm

1.5.1.1.Tổng hợp 1-(2-methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropan (RO-1) bằngphản ứng Williamson [9], [10], [23], [24], [25]

Phương trình tổng hợp 1-(2-methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropan (RO-1) sau đây:Phản ứng Williamson là phản ứng tổng hợp ether từ một alcol và một dẫn xuất

halogen dưới môi trường kiềm. Các tác nhân base thường sử dụng như NaOH,

K2CO3,… Phản ứng này rất thuận lợi để điều chế ether đối xứng cũng như bất đối

xứng.26Khóa luận tốt nghiệp 2014

cứuĐối tượng – Phương pháp nghiênPhản ứng Williamson là phản ứng thế của ion alkoxid vào dẫn xuất halogen hay

sulfonic. Khi cho dẫn xuất halogen tác dụng với natri alcolat hoặc phenolat thu

được ether.Cơ chế phản ứng của guaiacol với epiclorohydrin

Phản ứng Williamson của 2-methoxyphenol với epiclorohydrin diễn ra trong môi

trường kiềm. Gốc hydro của nhóm hydroxy rất linh động, vì vậy dưới môi trường

kiềm tạo thành dạng alkoxid trung gian. Tại đây phản ứng chia làm hai hướng:

-Hướng 1: alkoxid trao đổi gốc clo của epiclorohydrin tạo thành 1-(2--methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropan và muối natri clorid.

Hướng 2: oxy của vòng epoxy sẽ hút điện tử của nhóm -CH 2- và mở vòng

epoxy, liên kết với 2-methoxyphenol. Sau đó đóng vòng nội phân tử và tạo

thành 1-(2-methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropan.Sơ đồ 3.1.1.1.2.2 Cơ chế phản ứng của guaiacol với epiclorohydrin

1.5.1.2. Tổng hợp 1-[3-(2-methoxyphenoxy)-2-hydroxypropyl] piperazin

(RO-2) [28]

27Khóa luận tốt nghiệp 2014

cứuĐối tượng – Phương pháp nghiênPhương trình phản ứng tổng hợp RO-2 sau đây:Cơ chế phản ứng của RO-1 với piperazinSơ đồ 3.1.1.1.2.3 Cơ chế phản ứng của RO-1 với piperazin

1-(2-methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropan có vòng epoxy rất linh động. Oxy của

vòng epoxy dễ dàng nhận điện tử của nhóm –CH2- để mở vòng diễn ra phản ứng thế

ái nhân (SN2) hình thành 1-[3-(2-methoxyphenoxy)-2-hydroxypropyl]piperazin.

1.5.1.3. Tổnghợpethylmethoxyphenoxy)propyl)piperazin-1-yl)acetat (RO-3)

Phương trình phản ứng tổng hợp RO-3 như sau:Cơ chế phản ứng của RO-2 với ethyl cloroacetat282-(4-(2-hydroxy-3-(2-Khóa luận tốt nghiệp 2014

cứuĐối tượng – Phương pháp nghiênSơ đồ 3.1.1.1.2.4 Cơ chế phản ứng của RO-2 với ethyl cloroacetat

Nhóm amin của 1-(2-methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropan dễ dàng cho điện tử nhóm

–CH2- và đẩy nhóm cloro ra khỏi ethyl chloroacetat bằng phản ứng thế ái nhân

(SN2) để hình thành ethyl 2-(4-(2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl)piperazin1-yl)acetat.

1.5.1.4. Tổng hợp ranolazin

Phương trình phản ứng tổng hợp ranolazin như sau:Cơ chế phản ứng

Dưới tác dụng của các tác nhân kiềm, nhóm HCOO∙ được hình thành sẽ tác dụng

với nhóm ester để hình thành dạng trung gian, sau đó sẽ trải qua nhiều giai đoạn để

kết hợp với nhóm amin hình thành nên hợp chất amid

trình bày dưới đây:29[14]. Cơ chế phản ứng đượcKhóa luận tốt nghiệp 2014

cứuĐối tượng – Phương pháp nghiênSơ đồ 3.1.1.1.2.5 Cơ chế phản ứng amid hóa ester4.2.26. Phương pháp tinh chế sản phẩm [1]

Mục đích

Sắc ký cột nhằm mục đích phân lập nhiều hợp chất tinh khiết với khối lượng lớn từ

một hỗn hợp nhiều thành phần.

Nguyên tắc

Một mẫu thử được nạp lên trên đầu cột chứa chất hấp phụ (thường là silicagel,

nhôm oxit). Cột chứa chất hấp phụ này đóng vai trò là một pha tĩnh. Một dung môi

30Khóa luận tốt nghiệp 2014

cứuĐối tượng – Phương pháp nghiênkhai triển (pha động) di chuyển dọc theo cột sẽ làm di chuyển các cấu tử của mẫu

thử, do các cấu tử này có độ phân cực khác nhau nên ái lực của chúng đối với pha

tĩnh cũng khác nhau, vì vậy chúng sẽ bị dung môi giải hấp và bị đẩy đi với các vận

tốc khác nhau, tạo thành các băng có vị trí khác nhau, ra khỏi cột tại các thời điểm

khác nhau.

Chuẩn bị sắc ký cột

Mẫu thử: có thể là dạng bột khô nhưng tốt nhất là ở dạng dung dịch đậm đặc trong

một dung môi không quá phân cực so với hệ dung môi sắp dùng để khai triển cột.

Lượng chất hấp phụ: thường gấp 30-60 lần lượng mẫu sẽ dùng.

Loại chất hấp phụ: thay đổi theo độ phân cực của các chất cần phân lập.

Cỡ hạt của chất hấp phụ: tùy trường hợp có thể chọn cỡ hạt thô (63-200 µm), vừa

(40-63 µm) hay mịn (15-40 µm).

Cột sắc ký: thường dùng cột thủy tinh trung tính, trong suốt, thành tương đối dày,

nên có nút mài kín, khóa tốt.

Nhồi cột: phương pháp hỗn dịch hoặc phương pháp bột khô.

Dung môi khai triển: dò tìm hệ dung môi bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

(SKLM) trên cùng chủng loại pha tĩnh. Hệ dung môi chỉ nên tối đa 2 thành phần.

Thực hiện sắc ký cột

-Nhồi cột

Ổn định cột

Nạp mẫu

Phương pháp nạp mẫu dạng bột khô hoặc nạp mẫu dạng dung dịch

Nạp dung môi khai triển

Bảo vệ mặt cột

Khai triển cột

Theo dõi cột, thu phân đoạn4.2.27. Phương pháp kiểm nghiệm bằng sắc ký lớp mỏng [1]31Khóa luận tốt nghiệp 2014

cứuĐối tượng – Phương pháp nghiênMột dung dịch mẫu thử được chấm trên một lớp mỏng chất hấp phụ (thường là

silica gel) tráng trên nền phẳng đóng vai trò pha tĩnh. Một dung môi khai triển (pha

động) di chuyển dọc theo bản mỏng sẽ làm di chuyển các cấu tử của mẫu thử theo

một vận tốc khác nhau tạo ra một sắc ký đồ nhiều vết có Rf khác nhau. Một số lưu ý

khi kiểm nghiệm bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng:

-Lớp mỏng phân tích: thường dùng bản tráng sẵn silica gel F254 (Merck).

Lớp mỏng chế hóa (lớp dày): dùng để tách một lượng nhỏ đơn chất (hàng-chục mg) từ một hỗn hợp đơn giản (chỉ gồm một vài cấu tử).

Dung môi khai triển SKLM: theo nguyên tắc để SKLM nhóm hợp chất kém

phân cực thì sẽ dùng hệ dung môi kém phân cực, để SKLM nhóm hợp chất-phân cực thì sẽ dùng hệ dung môi phân cực.

Quan sát và hiện màu sắc đồ: UV 254 nm, các thuốc thử hiện màu.4.2.28. Phương pháp xác định cấu trúc

Quang phổ hấp thu hồng ngoại (IR) [5]

Phổ hấp thu IR là tập hợp các vạch phổ biểu diễn sự phụ thuộc độ truyền qua T%

vào số sóng υ: T = .

Phân vùng phổ IR

Vùng nhóm chức: có số sóng từ 4000-1300 cm -1 chứa các vân hấp thu của hầu hết

các dao động co giãn của các nhóm chức: -OH, >NH, -C=O, >C=N-, >C=C<.

Vùng dấu vân tay: có số sóng 1300-910 cm -1 chứa các vân hấp thu của giao động

suy biến. Đặc trưng cho từng phân tử, thường dùng để nhận dạng toàn phân tử.

Vùng nhân thơm: có số sóng 910-650 cm -1 chứa các vân hấp thu của dao động biến

dạng ngoài mặt phẳng của liên kết C-H trong nhân thơm. Vùng này xác định xem

một chất có nhân thơm hay không.

Khối phổ (MS) [7]

Phương pháp khối phổ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nghiên cứu xác định cấu

trúc các chất vô cơ cũng như hữu cơ. Dựa trên khối phổ thu được có thể xây dựng32Khóa luận tốt nghiệp 2014

cứuĐối tượng – Phương pháp nghiênđược công thức phân tử hoặc chứng minh sự đúng đắn của công thức cấu tạo dự

kiến. Nguyên tắc chung của phương pháp khối phổ là đo lường tỉ lệ m/z (khối

lượng/số khối) của các ion ở dạng khí được hình thành từ những mẫu nghiên cứu từ

đó tạo phổ khối lượng.

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) [4]

Khi đặt một chất có số hạt nhân spin lẻ ( 1H, 13C…) vào một từ trường ngoài, các hạt

nhân sẽ sắp xếp theo hai hướng thuận chiều và ngược chiều với từ trường và đạt tới

tỉ lệ cân bằng với một tỉ lệ xác định giữa hai trạng thái. Nếu dùng một bức xạ có tần

số thích hợp chiếu lên chất đó, các spin sẽ hấp thu năng lượng và chuyển lên trạng

thái có mức năng lượng cao. Khi ngưng chiếu xạ các spin sẽ giải phóng năng lượng

và trở lại trạng thái cân bằng. Xác định năng lượng mà các hạt nhân cùng một loại

nguyên tố trong cùng một loại phân tử hấp thu hay giải phóng sẽ thu được phổ cộng

hưởng từ của chất đó.

Tần số cộng hưởng từ hạt nhân phụ thuộc vào tần số của máy. Từ trường càng cao,

dải tần số dùng để kích thích càng rộng, phép đo càng chính xác, độ nhạy càng cao.33Khóa luận tốt nghiệp 2014Kết quả và bàn luậnCHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

1.6. TỔNG HỢP 1-(2-METHOXYPHENOXY)-2,3-EPOXYPROPAN

(RO-1)

4.2.29. Khảo sát điều kiện phản ứng tổng hợp RO-1

Từ nguyên liệu ban đầu là guaiacol, tiến hành phản ứng với epiclorohydrin để tổng

hợp 1-(2-methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropan. Phương trình phản ứng như sau:4.2.30. Tiến hành

Cho 0,24 g (6 mmol) NaOH vào bình cầu 2 cổ 50 ml, hòa tan hoàn toàn NaOH bằng

10 ml nước cất. Thêm 0,62 g (5 mmol) guaiacol vào bình cầu và khuấy cho hòa tan

trong 15 phút. Cho từ từ 0,55 ml (7 mmol) vào bình cầu đang được khuấy ở nhiệt độ

phòng. Tiến hành đun hồi lưu hỗn hợp phản ứng trong vòng 3 giờ. Để nguội đến

nhiệt độ phòng, pha loãng hỗn hợp phản ứng với 50 ml diethyl ether và rửa lại với

(20 ml x 2 lần) nước cất, tách lấy phần hữu cơ bằng bình lắng gạn. Phần dung dịch

hữu cơ được làm khan với Na 2SO4 và bay hơi dung môi bằng máy cô quay áp suất

giảm ở 50 oC và áp suất 400 mmHg thu được chất lỏng đặc sánh. Chạy sắc ký cột

silicagel 60 với dung môi rửa giải là DCM.

Thu được 0,48 g sản phẩm RO-1, hiệu suất 53%.4.2.31. Kiểm nghiệm

1.6.1.1. Tính chất

Chất lỏng màu vàng nhạt, không tan trong ethanol, không tan trong nước. Tan tốt

trong ether, DCM, cloroform.

34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(68 tr)

×