Tải bản đầy đủ - 210 (trang)
e. Tnh ti cỏc lp cu thang.

e. Tnh ti cỏc lp cu thang.

Tải bản đầy đủ - 210trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD & CNTrong đó :ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57: là chiều cao tường

: là chiều cao tầng đang xét.: là chiều cao sàn.o Tường dưới dầm :Trong đó :: là chiều cao tường

: là chiều cao tầng đang xét.: là chiều cao dầm.

- Ngoài ra khi tính tải trọng tường, ta công thêm 2 lớp trát có chiều dày tổng cộng là

3cm. Một cách gần đúng, tải trọng tường được nhân với hệ số 0.7 ( 0.7 là hệ số kể đến

trên tường có cửa). Tầng 2 :

•Tường 220 :T

TCác lớpDộ dày

(m)Cao

(m)Trọng lượng

riêng

(daN/m3)NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9Hệ

số

cửaTT tiêu

chuẩnHệ số TT tính

vượt

toán

tải

(daN/m)

Page 34TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD & CN1 Tường 220

2 Vữa trát

Tổng cộng

•Tường 110 :0.220

2x0.0153.75

3.75T

TDộ dày

(m)Cao

(m)Các lớp1 Tường 110

0.110

2 Vữa trát

2x0.015

Tổng cộng

 Các tầng điển hình:

•Tường 220 :

T

TCác lớp1800

20000.7

0.71053.36

159.61.1

1.31158.70

207.48

1366.18Trọng lượng Hệ số TT tiêu Hệ số TT tính

riêng

cửa

chuẩn vượt

toán

3

(daN/m )

tải

(daN/m)

3.75

1800

0.7

526.68

1.1

579.35

3.75

2000

0.7

159.6

1.3

207.48

786.831 Tường 220

2 Vữa trát

Tổng cộng

•Tường 110 :0.220

2x0.015Trọng lượng

riêng

(daN/m3)

3.35

1800

3.35

2000T

TDộ dày

(m)Cao

(m)Các lớpDộ dày

(m)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57Cao

(m)Hệ

số

cửa

0.7

0.7TT tiêu

chuẩn

942.48

142.8Hệ số TT tính

vượt

toán

tải

(daN/m)

1.1

1036.73

1.3

185.64

1222.37Trọng lượng Hệ số TT tiêu Hệ số TT tính

riêng

cửa

chuẩn vượt

toán

3

(daN/m )

tải

(daN/m)

3.35

1800

0.7

471.24

1.1

518.36

3.35

2000

0.7

142.8

1.3

185.64

704.001 Tường 110

0.110

2 Vữa trát

2x0.015

Tổng cộng

 Tầng mái:

• Tường bao bảo vệ cao 0.75m:

T

TCác lớp1 Tường 110

2 Vữa trát

Tổng cộngT

TDộ dày

(m)

0.220

2x0.015Cao

(m)Trọng lượng Hệ số

TT

riêng

cửa

tiêu

(daN/m3)

chuẩn

0.75

1800

0.7

207.9

0.75

2000

0.7

31.5

239.4Hệ số

vượt

tải

1.1

1.3TT tính

toán

(daN/m)

228.69

40.95

269.64Tường 220 gần vách cao 2.05m:

Các lớpDộ dày

(m)Cao

(m)Trọng lượng Hệ số TT tiêu Hệ số TT tính

riêng

cửa

chuẩn vượt

toán

3

(daN/m )

tải

(daN/m)NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9Page 35TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD & CN1 Tường 220

2 Vữa trát

Tổng cộngT

T0.220

2x0.0152.05

2.05ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K571800

20000.7

0.7568.26

86.1

654.361.1

1.3625.09

111.93

737.02Tường 110 gần vách cao 2.05m:

Các lớp1 Tường 110

2 Vữa trát

Tổng cộngDộ dày

(m)

0.110

2x0.015Cao

(m)Trọng lượng Hệ số TT tiêu Hệ số TT tính

riêng

cửa

chuẩn vượt

toán

3

(daN/m )

tải

(daN/m)

2.05

1800

0.7

284.13

1.1

312.54

2.05

2000

0.7

86.1

1.3

111.93

370.23

424.47 Cos +39.550m ( đáy bể nước )T

TTên cấu

kiệnĐộ dày Dài . rộng

(m)

(m)Trọng lượng

riêng

(daN/m3)

2500

2500

2500

2500TT tiêu Hệ số

chuẩn vượt

tải

1 Thành dài

0.220 2x7.4x1.5

12210

1.1

2 Thành ngắn 0.220

2x4x1.5

6600

1.1

3 Đáy

0.250

7.4x4

18500

1.1

4 Nắp

0.120

7.4x4

8880

1.1

Tổng

46190

Tải trọng phân bố tương đương trên nắp vách thanh máy và thang bộ:TT tính

toán

(daN/m)

13431

7260

20350

9768

50809daN/m2

1.1.6. Sơ đồ tĩnh tải.

 Sơ đồ tĩnh tải sàn tầng 2:NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9Page 36TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD & CN

12

8890ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57

3900042780546700090008890700090008890B2620C201808780D320087803900A

889090004278013245656TĨNH TẢI PHÂN BỐ ĐỀU TRÊN SÀN12

88903

9000427804700090008890700090008890B2620C201808780D1790320087803900A

8890900042780123456TĨNH TẢI TƯỜNG PHÂN BỐ TRÊN SÀN

NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9Page 37TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD & CNĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57 Sơ đồ tĩnh tải sàn tầng điển hình:

132

8890900088909000427805467000900088907000900088908780B2620C201808780DA42780123456TĨNH TẢI PHÂN BỐ ĐỀU TRÊN SÀNNGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9Page 38TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD & CN132

8890ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57427809000546700090008890700090008890265038508780B2620C201808780D3500A

8890900042780123456TĨNH TẢI TƯỜNG PHÂN BỐ TRÊN SÀN

 Tầng mái:NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9Page 39TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD & CN

1ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57

32

8890900088909000427804567000900088907000900088908780B2620C201808780DA4278013245656TĨNH TẢI PHÂN BỐ ĐỀU TRÊN SÀN132

88909000889090004278047000900088907000900088908780B2620C201808780DA42780123456TĨNH TẢI TƯỜNG PHÂN BỐ TRÊN SÀN

NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9Page 40TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD & CNĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K571.1.2. Hoạt tải:

 Hoạt tải phân bố đều trên sàn xác định theo bảng 3 TCVN 2737 – 1995 số liệu nhưsau: Ptt = n.P0

Trong đó: n là hệ số vượt tải lấy như sau: n = 1,3 với P0 < 200 daN/m2

n = 1,2 với P 0 ≥ 200 daN/m2

BẢNG TÍNH TOÁN HOẠT TẢI

Tải trọng

STTLoại phòngtiêu chuẩn

2(daN/m )

200Hệ sốTải tính toánvượt tải(daN/m2)1.22401Văn phòng2Sảnh, hành lang, cầu thang3001.23603Hội trường, siêu thị4001.24804Phòng khách, phòng ăn, bếp, phòng ngủ.1501.31955Nhà vệ sinh căn hộ1501.31956Nhà vệ sinh khu văn phòng2001.22407Ban công, lô gia2001.22408Mái bằng không sử dụng751.397.59Phòng kỹ thuật (động cơ,quạt máy…)7501.2900 Hoạt tải phòng kỹ thuật thang máy:

Tra Catalogue theo địa chỉ: http://www.tne.vn/catalogPtc=R1+2.R2=5450+2.4300=14050 daN

NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9Page 41TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD & CNĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57Ptt= n.Ptc=1,1.14050=15455 daN

 Tải trọng do thang máy:Tải trọng tại phòng kĩ thuật thang máy:

qtt=900+3036=3936 daN/m2

 Hoạt tải nước tác dụng lên đỉnh thang máy:

ST

T

1Chiều caoTrọng lượngTải trọngcột nướcriêngtiêu chuẩnLoại tải3(m)

1.5Tải nước2(daN/m )

1000(daN/m )

1500Hệ sốTải tính toánvượt tải(daN/m2)1.218001.1.2.1. Sơ đồ hoạt tải:

 Sơ đồ hoạt tải sàn tầng 2:

132

8890900088909000427804567000900088907000900088908780B2620C201808780DA42780123456 Sơ đồ hoạt tải sàn tầng điển hình:NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9Page 42TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD & CN

1ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57

32

8890900088909000427804567000900088907000900088908780B2620C201808780DA42780123546 Sơ đồ hoạt tải sàn mái:

1238890900088909000427805467000900088907000900088908780B2620C201808780DA42780123NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9456Page 43TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG DD & CNĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K57 Sơ đồ hoạt tải đỉnh lõi thang máy và thang bộ ( Cos+39.55m):

1238890900088909000427804567000900088907000900088908780B2620C201808780DA42780123456− Tải trọng ngang.

 Tải trọng gió:

Tải trọng gió được xác định theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-95. Công trình

có chiều cao lớn (H=41.05m >40.00m) nên phải tính gió động và động đất nhưng

trong phạm vi đồ án tốt nghiệp được phép bỏ qua tính toán như công trình có H<40m,

do đó công trình không phải tính toán thành phần gió động.

Áp lực gió phân bố tại độ cao z xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2737 -1995:

W = n . W0 . k . C (daN/m)

-Quy đổi áp lực gió phân bố tác dụng lên sàn:Trong đó: q: là áp lực gió phân bố trên mét dài khung.

NGUYỄN ĐỨC THẮNG _ MSSV:853.57_LỚP 57XD9Page 44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

e. Tnh ti cỏc lp cu thang.

Tải bản đầy đủ ngay(210 tr)

×