Tải bản đầy đủ - 168 (trang)
* Nội dung 1: Đánh giá giá trị của nồng độ PCT tại T0 và độ thanh thải PCT so với giá trị lactat, điểm APACHE II và SOFA trong tiên lượng tử vong.

* Nội dung 1: Đánh giá giá trị của nồng độ PCT tại T0 và độ thanh thải PCT so với giá trị lactat, điểm APACHE II và SOFA trong tiên lượng tử vong.

Tải bản đầy đủ - 168trang

44+ Độ thanh thải CRP (CRPc) và lactat (lactatc) tại các thời điểm T2 và

T7 cũng được tính tương tự PCTc.

- So sánh diện tích dưới đường cong (AUC) trong tiên lượng tử vong

của nồng độ và độ thanh thải PCT với điểm APACHE II, SOFA và lactat.

- Dựa vào điểm cắt tối ưu của độ thanh thải PCT để tính nguy cơ tử

vong OR và sác xuất sống sót giữa các bệnh nhân có độ thanh thải dưới điểm

cắt với bệnh nhân có độ thanh thải trên điểm cắt.

* Nội dung 2: Đánh giá giá trị của nồng độ PCT tại T0 và độ thanh thải PCT

so với giá trị lactat, điểm APACHE II và SOFA trong tiên lượng biến chứng.

- Phân tích đường cong ROC trong tiên lượng biến chứng của nồng độ

PCT, CRP và lactat tại thời điểm T0.

- Phân tích đường cong ROC trong tiên lượng biến chứng của PCTc,

CRPc và lactatc tại thời điểm T2 (sau 48 giờ).

- Phân tích đường cong ROC trong tiên lượng biến chứng của PCTc,

CRPc và lactatc tại thời điểm T7 (sau 7 ngày).

* Nội dung 3. Phân tích hồi quy đơn biến và đa biến trong tiên lượng tử vong

và biến chứng sau phẫu thuật

- Phân tích hồi quy đơn biến và đa biến để xác định yếu tố nguy cơ độc

lập trong tiên lượng tử vong.

- Phân tích hồi quy đơn biến và đa biến để xác định yếu tố nguy cơ độc

lập trong tiên lượng biến chứng sau phẫu thuật.452.2.6. Phương tiện nghiên cứu

- Monitoring đa chức năng của hãng Hewlett Packard, cho phép theo dõi

các chức năng sống: điện tim, huyết áp động mạch (không xâm lấn và xâm

lấn), nhịp thở, độ bão hòa oxy theo mạch đập (SpO2).

- Các phương tiện hồi sức huyết động: catheter ngoại biên, catheter trung

tâm B. Braun, dịch truyền, thuốc cần thiết

- Các phương tiện hồi sức hô hấp: cung cấp oxy như sonde mũi, mặt nạ

oxy; máy thở hiệu Newport với nhiều phương thức thở mới.

- Bơm tiêm điện và máy truyền dịch hiệu Terumo.

- Máy lọc máu liên tục.

- X-quang tim phổi tại giường.

- Các xét nghiệm huyết học được thực hiện trên máy xét nghiệm huyết

học đa thông số của Trung tâm Huyết học truyền máu.

- Xét nghiệm sinh hóa, PCT, CRP và lactat được thực hiện trên máy sinh

hóa miễn dịch COBAS 6000 của Roche tại khoa Hóa sinh bệnh viện Trung

Ương Huế.

- Máy cấy máu Bactec 9050 và BacT Alert tại khoa vi sinh bệnh viện

Trung Ương Huế.

- Các bảng điểm APACHE II và SOFA in sẵn để tra cứu.46Hình 2.1. Máy xét nghiệm sinh hóa - miễn dịch COBAS 6000Hình 2.2. Máy cấy máu Bactec 9050 và BacT Alert47* Các thang điểm APACHE II và SOFA dùng trong nghiên c ứu

Bảng 2.2. Thang điểm SOFA

Điểm

Hô hấp

PaO2/FiO20

> 4001

≤ 400234≤ 300≤ 200≤ 100Đông máu

Tiểu cầu (x> 150≤ 150≤ 100≤ 50≤ 20< 2020 - 3233 – 101102 – 204> 204103/mL)

Gan

Bilirubin

(µmol/l)

Tim mạch

Tụt HAKhôngHATB <tụt HA 70mmgDopamin > 5Dopamin > 15Dopamin ≤hoặchoặc5 hoặcAdre ≤ 0,1Adre > 0,1DobutaminhoặchoặcNora ≤ 0,1Nora > 0,1Thần kinh

Điểm1513 - 1410 – 126–9<6300 - 440> 440hoặchoặc<500mL/ngà<200mL/ngàyyGlasgow

Thận

Creatinine

(µmol/l)

hoặc lượng

nước tiểu< 110110 - 170171 – 29948Bảng 2.3. Thang điểm APACHE II

Điểm

Nhiệt đô

(0 C)

HATB4

≥ 413

39 –21

38,50

361

342

323

304

-38,9-35,9-33,9

50-31,929,940,9

130110-38,4

70(mmHg)

TS tim160

-159

140-129

110-109

70-69

5540(ck/ph)

TS thơ180-179

35--139-109

12 –-69-54(ck/ph)

PaO2

(mmHg)

pH

Na≥ 50500

≥ 7,72549-34350 -200 -4993491024

<-1120061707,67,5> 70

7,3-7,69-7,59≤ 49

≤ 39

≤56 -9

55< 55-60

7,257,15<-7,59-7,32-7,247,15+160155150130120111180-179-159-154-149-129-119110≥76 -6,95,53,5--5,95,4n17613252,8<(µmol/L310-299-167-12352,8(mmol/L

)

K+

(mmol/L

)

Creatini3 -3,42,5< 2,5-2,9)

Ht (%)≥ 605046 –30 -20-59,949,945,9-29,920153--39,9-19,914,9< 20Bạch

cầ u

(x≥ 40109/L)

Glasgow

(điểm)

Tuổi

(năm)< 44: 045-54: 21-2,91310-15-1255-64: 37-9

65-74: 5<14-63

>75: 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Nội dung 1: Đánh giá giá trị của nồng độ PCT tại T0 và độ thanh thải PCT so với giá trị lactat, điểm APACHE II và SOFA trong tiên lượng tử vong.

Tải bản đầy đủ ngay(168 tr)

×