Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
Tquay là thời gian cho tháp quay với góc qua lớn nhất trong trường hợp thi công bất lợi nhất, góc quay max là 120o, ta có: Tquay = 0.6 phút

Tquay là thời gian cho tháp quay với góc qua lớn nhất trong trường hợp thi công bất lợi nhất, góc quay max là 120o, ta có: Tquay = 0.6 phút

Tải bản đầy đủ - 412trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSức nâng của cần trục : Q = 2.65 - 10(T)

Bán kính của đối trọng : Rđt = 11.9 (m)

Chiều cao của đối trọng : hđt = 7.2 (m)

Kích thước chân đế : 3.8 x 3.8 (m)

Vận tốc nâng hạ : vnâng,hạ = 60 (m/ph) = 1 (m/s)

Vận tốc quay tháp : vquay = 0.6 (v/ph)

Vận tốc xe con : vxecon = 27.5 (m/ph) = 0.458 (m/s).

4.3.1.2- Xác định năng suất của cần trục tháp

Năng suất vận chuyển vữa bê tông:

Trong đó :V – Thể tíc thùng đổ bê tông.

k tt – hệ số sử dụng tải trọng. ktt = 0.9

k tg – hệ số dử dụng thời gian. ktg = 0.85

n ck – Số chu kỳ thực hiện được trong 1giờ

- Thời gian 1 chu kỳ làm việc

T1 - là thời gian nâng vật từ mặt đất lên tầng cao nhất với khoảng cách an toàn để hạ vật,

khoảng cách nâng là(m), ta có:T2 là thời gian hạ vật xuông sàn tầng trên cùng, khoảng cách hạ là 3.5m, ta có:Tquay là thời gian cho tháp quay với góc qua lớn nhất trong trường hợp thi công bất lợi

nhất, góc quay max là 120o, ta có: Tquay = 0.6 phút

Txe thời gian di chuyển của xe con trên cần trục tháp. Txe = 24,5/27.5 = 0,89 phút

Thời gian buộc và tháo vật Tbuộc+ Ttháo= 2 phút

SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 299ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌNăng suất của cần trục 1 ca là:

hay

Qbt=117,5 (T/ca)> Qyc=52 (T/ca)

Năng suất của cần trục thỏa mãn yêu cầu

4.3.2-Máy bơm bê tông - Bơm ô tôSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 300ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 301TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌChiều cao lớn nhất cần bơm: Hyc = 34,2m => Ltương ứng =36m (thỏa mãn)

Ở vị trí xa cần bơm: Lyc= 33,9m => Htương ứng =36m (thỏa mãn)

Dựa vào biểu đồ tính năng của máy bơm ta chọn máy bơm ô tô JJRZ50 – 5.16HP

có thông số:SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 302Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tquay là thời gian cho tháp quay với góc qua lớn nhất trong trường hợp thi công bất lợi nhất, góc quay max là 120o, ta có: Tquay = 0.6 phút

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×