Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
1-PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

1-PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 412trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌCHƯƠNG IV

THIẾT KẾ BIỆN PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG CỘT, DẦM SÀN

4.1-PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

Do khối lượng các công tác không thể hoàn thành được trong một ngày do yêu cầu về tổ

chức, về công nghệ cũng như về an toàn lao động. Chính vì vậy ta cần chia công trình

thành nhiều phân đợt, phân đoạn để có thể đảm bảo tổ chức hợp lý, an toàn lao động,

đồng thời đạt năng suất cao.

a. Phân đợt thi công

Công trình được chia thành các đợt thi công. Mỗi tầng là một đợt thi công.

b. Phân đoạn thi công

Nguyên tắc phân chia công trình thành các phân đoạn thi công theo phương pháp dây

chuyền:

-Số phân đoạn (m) trên một tầng phải đảm bảo để các tổ đội thi công liên tục, không

chồng chéo.

-Khối lượng công việc giữa các phân đoạn không được chênh lệch quá 25% để có thể

xem khối lượng công việc của các phân đoạn là như nhau bằng cách tăng năng suất lao

động.

-Khối lượng mỗi công việc ở từng phân đoạn phải đảm bảo cho một tổ đội, máy thi công

và cung ứng vật liệu hợp lý nhất. Theo kinh nghiệm thì với phương pháp thi công nhà

khung bê tông cốt thép toàn khối, để thỏa mãn điều kiện này thì diện tích mỗi phân khu

nằm trong khoảng 100÷200 m2 .

-Chọn phân đoạn phải phù hợp với công nghệ, kiến trúc, kết cấu và ý đồ tổ chức sản xuất.

-Công nghệ: phải đảm bảo công việc làm đạt chất lượng, khối lượng thi công phải gọn

nhẹ dễ thực hiện, phù hợp với năng lực sản xuất định triển khai.

-Kiến trúc: đảm bảo được thẩm mỹ, liên tục của đường nét, ranh giới rõ ràng.

-Kết cấu: đảm bảo những phần thi công xong kết cấu ổn định, nếu dừng không ảnh

hưởng đến khả năng chịu lực.SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 284ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ-Tổ chức:sản xuất đảm bảo khối lượng công việc vừa với năng lực sản xuất và thời hạn

thi công công trình.

c. Mạch ngừng trong thi công bê tông toàn khối

Trong thi công bê tông toàn khối, một trong những yếu tố quan trọng là phải thi công liên

tục. Nhưng không phải lúc nào ta cũng đổ bê tông liên tục được

- Khi vì lí do kĩ thuật (kết cấu không cho phép đổ liên tục), hay vì lí do tổ chức ( không

đủ điều kiện tổ chức đổ liên tục) người ta phải đổ bê tông có mạch ngừng (đổ lớp sau khi

lớp trước đã đông cứng). Thời gian ngừng giữa hai lớp rải ảnh hưởng đến chất lượng kết

cấu tại điểm dừng, thời gian ngừng tốt nhất là khoảng từ 20-24h. Vị trí của mạch ngừng

phải để ở nơi có lực cắt nhỏ, những nơi tiết diện thay đổi, ranh giới giữa những kết cấu

nằm ngang và thẳng đứng.SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 285ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017ABCDTP VIỆT TRÌ20000

85003000850088D3

D1D1C1C1S1

D784005D7D7D4D7

D4D9S1

C1C1S1S1S8

C1C1C1

7D17D18400C1D3

S2S2

D8D4D8D8

D4S9S24C187008700D8S2

C1C1

6D16D1C1

D3S3D5S5D5D5D5S6S6D560006000D5S10

C1C1

55C1

D3D2D1S4D6S11D6D6C14C14C1S752600V164006400352600S7

D6D3D5S3D5S5D5D1D5S6D5S660006000D2D5S1033C1

D3C1C1D4D8D8

D4S9S2D3C1C1S8S184002D12D1D7D9D7D7D7

D4

S1S1

C1D1C1

1C11D1C1

S1D4C187008700D8S21C1S2S2

D8C1D18400D12D3

850030008500ABCD20000MẶT BẰNG PHÂN KHU THI CÔNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 286ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ4.2-LẬP BẢNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THI CÔNG TỪNG PHÂN ĐOẠN

4.2.1-Thống kê công tác bê tông cho các phân khu tầng 2SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 287ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 288TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 289TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ4.2.2-Thống kê công tác cốt thép cho các phân khu tầng 2SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 290TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 291TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 292TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ4.2.3-Thống kê công tác ván khuôn cho các phân khu tầng 2SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 293ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 294TTTMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1-PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×