Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
7-TÍNH TOÁN VÁN KHUÔN LÕI THANG MÁY

7-TÍNH TOÁN VÁN KHUÔN LÕI THANG MÁY

Tải bản đầy đủ - 412trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-201730

0x

15

0000

x13

30013003000650650400

9009001300

900550 55065065080000

x13

300550 550VKDTVKDT152030

0x

15

003000TP VIỆT TRÌMặt bằng tổ hợp ván khuôn và xà gồ, cột chống thang bộ

2.7-TÍNH TOÁN VÁN KHUÔN LÕI THANG MÁY

Ván khuôn lõi dùng loại ván khuôn gỗ, dùng các xà gồ tiết diện 100x100mm nẹp ngang

ván khuôn lõi. Dùng các xà gồ gỗ 100x100 để nẹp đứng sau đó dùng bu lông và các tấm

thép đệm cố định khoảng cách giữa ván thành trong và ván thành ngoài.

Dùng cột chống thép đa năng có thể điều chỉnh cao độ, tháo lắp dễ dàng và các dây căng

có tăng đơ để chống giữ ổn định cho lõi.SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 267ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌTổ hợp ván khuôn lõi thang máy

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp đứng v¸n khu«n lâi:200Ván khuôn lõi dùng loại ván khuôn gỗ được tổ hợp từ các tấm có chiều dài từ 1,5-2,5m,

rộng 30cm. Tấm ván khuôn đặt nằm ngang ta đặt các thanh xà gồ đứng với khoảng cách

khoảng cách l=70cm như đã tính ở phần ván khuôn cột.650

650

3000

650

650

61500685042.7.1-TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ngang:

Tải trọng phân bố đều lên ván khuôn lõi lấy như với ván khuôn cột

⇒ Tải trọng ngang tác dụng lên ván khuôn là:SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 26815005200+18.90300 300 300 300 300 300 300 300 300 300+22.50ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ= 1750 + 600 = 2350(Kg/m2)

= 2275 + 780 = 3055 (Kg/m2)

Vậy tải trọng phân bố đều lên nẹp ngang

= 3055x0,7=2138,5 (kG/m)

= 2350x0,7= 1645 (kG/m)

2.7.2-Tính khoảng cách giữa các nẹp đứng

Các nẹp đứng tính toán phải thỏa mãn điều kiện bền và điều kiện biến dạng;

Đặc trưng hình học của tiết diện nẹp ngangKhoảng cách giữa các nẹp chọn theo điều kiện bền như sauKhoảng cách giữa các nẹp chọn theo điều kiện biến dạng như sauSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 269TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌVậy khoảng cách giữa các nẹp đứng phải thỏa mãnmin ( 72 ; 124 )Ta bố trí khoảng cách các nẹp đứng là 65 cmCHƯƠNG III

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG THI CÔNG VÀ KLLĐ PHẦN THÔ.

3.1-KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNGSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 270ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 271TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 272TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 273TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 274TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 275TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 276TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 277TTTMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7-TÍNH TOÁN VÁN KHUÔN LÕI THANG MÁY

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×