Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
5-TÍNH TOÁN MÓNG TRỤC A

5-TÍNH TOÁN MÓNG TRỤC A

Tải bản đầy đủ - 412trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌChọn

- Lực tác dụng tại đế đài:

Ntc = N0tc + Gđtc = 367,16 + 3x3,5x2,5x1,1 = 396,04 Tcn=cọc .(hệ số)300300Chọn n = 9 cọc và được bố trí như hình vẽ:450300012003003001200650300145014503003500Đối với móng công trình XDDD&CN khoảng cách từ mép đài đến hàng trục ngoài cùng

được quy định a≥ 10cm. Lấy a = 150 mm

- Khoảng cách giữa các cọc từ (3 – 6).D

- Tải trọng tính với tổ hợp tiêu chuẩn tại đáy đài là:

Ntc=396,04T, Mtc = 14,07T.m

SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 184ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌPmax= 45,62 T, Pmin = 42,39T.

-Phản lực tính toán của cọc tại đáy đài:

Ntt = 422,23 T, M0tt = 16,18 Tm.Ta có bảng số liệu tải trọng ở đầu cọc:

CọcXi (m)Pi (T)1

2

3

4

5

6

7

8

9-1,45

-1,45

-1,45

0

0

0

1,45

1,45

1,4545,05

45,05

45,05

46,91

46,91

46,91

48,77

48,77

48,77Kiểm tra tải trọng tác dụng lên các cọc:

Pmax + Gc = 45,62 + 2,5x0,3x0,3x17,5x1,1 = 49,95T < [Pn] = 53,8 T

Tất cả cóc cọc đều chịu nén với P < [Pn]

Vậy tất cả các cọc đều đủ khả năng chịu lực và bố trí như trên là hợp lý.

5.5.4. Kiểm tra cọc trong giai đoạn thi công

- Khi vận chuyển cọc: tải trọng phân bố q =

SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 185ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌTrong đó: n = 1,5 là hệ sô độngChọn a sao choM1M1a+

M1aBiểu đồ momen cọc khi vận chuyển- Trương hơp treo cọc lên giá búa:

M2

+

M2bBiểu đồ momen cọc khi cẩu lắp

Chọn b sao choTa thấy M2>M1 nên dùng M2 để tính toán

Lấy lớp bảo vệ a = 4 cmSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 186ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌDùng thép cọc làcó A = 4cm2Cọc đủ khả năng chịu lực khi vận chuyển cẩu lắp

- Tính toán thép làm móc cẩu:

Lực kéo ở móc cẩu Fk = ql/2 = 6,0x0,34/4 = 0,51 TChọn thép móc cẩucó A =2,01 cm2300100120011005.5.5- Kiểm tra cường độ trên tiết diện nghiêng – điều kiện đâm thủng

- Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình tháp:42450300012008251C2=8255975

C1=975812006503003

3006

1450SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.579

14503500Trang 1877300ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌĐiều kiện: Pđt Pcđt

Trong đó:

Pđt – Lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi của đáy tháp đâm

thủng:

Pđt = P01 + P02 + P03 + P04 + P06+ P07+ P08 + P09

= 3x(45,05 + 48,77)+2x46,91= 375,28 T

cđtP- Lực chống đâm thủng: Pcđt = [Các hệ sốđược xác định như sau:Pcđt = [2,26x(0,45 + 0,825) + 2,5x(0,65 + 0,975)].1,1.105 = 802,03T

Pđt < Pcđt chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng.

- Kiểm tra cương độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắtSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 188ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-201710012001100TP VIỆT TRÌ14725845030001200300975

C1=97512006503003

3006

14509

14503003500Q = P07 + P08 + P09 = 3x48,77= 146,31 T – Tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện

nghiêng.

b – bề rộng của đài; – hệ số không thứ nguyên lấy như sau

C = 0.975m > 0,5hc = 0,325Thỏa mãn điều kiện chọc thủng theo tiết diện nghiêng.SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 189ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ1472584503000120030010012001100-Tính toán đâm thủng của cọc ở góc1200650

C2300369

C130014501450b2b13003500P = 48,77T lực đâm thủng ở gócbtb – giá trị trung bình của chu vi phía trên và phía dưới của tháp đâm thủng

btb = 2[b1+ b2 + 0,5(C1+C2)] = 2[0,45+0,45+0,5(0,975+0,825)] = 3,6mP = 48,77T <Thỏa mãn điều kiện chọc thủng cọc ở góc.

SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 190ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ2.4. Tính cốt thép đài chịu uốn

Đài tuyệt đối cứng, coi đài là bản conson ngàm tại mép cột.

P7+P8+P9147P1+P4+P7975r2IIII245030001200300I58

r130012006503112569

I30014501450

3500Momen tại mép cột theo mặt cắt I- I

MI = r1(P7 + P8+ P9)= 1,125x3x48,77= 164,6Tm

SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 191300ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌCốt thép yêu cầu ( chỉ đặt cốt đơn)Đặt 1920a150 As = 59,7 cm2.

Momen tại mép cột theo mặt cắt II- II:

MII = r2(P1 + P4+ P7) = 0,975x(45,05+46,91+48,77) = 137,2 Tm

Cốt thép yêu cầu ( chỉ đặt cốt đơn)Đặt 2318a150 As = 56cm2.SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 192ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017300300TP VIỆT TRÌ3000450Ø20a150650300120032001200300Ø18a150

30014501450

3500

37002.5. Kiểm tra tổng thể móng cọcSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 193300ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌGiả thiết coi móng cọc là một khối móng quy ước như hình vẽ.

NNαα

NquHm1100Hm100100

1100Mαα

NquMq uLmBma. Kiểm tra áp lực dưới đáy móng

- Điều kiện kiểm tra:

Pqư Rđ

Pmaxqư 1,2Rđ

+ Chiều cao khối móng quy ước tính từ mặt đài đến mũi cọc Hm = 20,2m

+ Góc mởvới+ Chiều dài của đáy khối móng quy ước:

SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 194Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5-TÍNH TOÁN MÓNG TRỤC A

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×