Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
Chiều cao công trình lớn hơn 40m, phải tính thành phần gió động. Nhưng do yêu cầu của đồ án nên thành phần gió động được bỏ qua, ở đây ta chỉ quan tâm tới thành phần gió tĩnh.

Chiều cao công trình lớn hơn 40m, phải tính thành phần gió động. Nhưng do yêu cầu của đồ án nên thành phần gió động được bỏ qua, ở đây ta chỉ quan tâm tới thành phần gió tĩnh.

Tải bản đầy đủ - 412trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌBảng thành phần gió tĩnh tác dụng vào khungTải trọng gió trên mái quy về lực tập trung đặt ở đầu cột

Tầng tum

Sđ tr = 1,2 0,83 1,22 0,8 (3+3,2) 1,6 = 9,65 KN

Sh tr = 1,2 0,83 1,22 0,6 (3+3,2) 1,6 = 7,23 KN

Tầng mái

Sđ tr= 1,2 0,83 1,25 0,8 (3+3,2) 0,9 = 5,56 KN

Sh ph= 1,2 0,83 1,25 0,6 (3 0,9+3,2 3) = 9,19 KN

Sđ ph= 1,2 0,83 1,25 0,8 (3 0,9+3,2 3) = 12,25 KN

Sh tr= 1,2 0,83 1,25 0,6 (3+3,2) 0,9 = 4,17 KNSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 142ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 143ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ4,636,1845009,195,568,9711,558,6611,249,697,276,8245010259,073600

36007,96450010,6236008,43360011,9636009,212,2736009,4312,5836009,6545258000

ASVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 1443250

B2500

C57506225

DĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSơ đồ gió trái tác dụng vào khungSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 145ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ4,174,636,18450012,258,9711,968,6611,5511,248,4310,627,279,693600

45006,836007,96360012,2736009,2360012,5836009,4336007,23245010259,0745258000

ASVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 1463250

B2500

C57506225

DĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSơ đồ gió phải tác dụng vào khung

4.6-TÍNH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH NỘI LỰC

4.6.1-Sơ đồ tính toán:

-Sơ đồ tính của công trình là sơ đồ khung phẳng ngàm tại mặt đài móng.-Tiết diện cột và dầm lấy đúng như kích thước sơ bộ-Trục dầm lấy gần đúng nằm ngang ở mức sàn.- Trục cột giữa trùng trục nhà ở vị trí các cột để đảm bảo tính chính xác so với mô

hình chia tải.

- Chiều dài tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách các trục cột tương ứng, chiều

dài tính toán các phần tử cột các tầng trên lấy bằng khoảng cách các sàn.

4.6.2-Tải trọng.

- Tải trọng tính toán để xác định nội lực bao gồm: tĩnh tải bản thân, hoạt tải sử

dụng, tải trọng gió.

-Tĩnh tải được chất theo sơ đồ làm việc thực tế của công trình.-Hoạt tải chất cách tầng cách nhịp.- Tải trọng gió bao gồm thành phần gió tĩnh theo phương X gồm gió trái và gió

phải.

Vậy ta có các trường hợp hợp tải khi đưa vào tính toán như sau:

+ Trường hợp tải 1: Tĩnh tải .

+ Trường hợp tải 2: Hoạt tải sử dụng.

+ Trường hợp tải 3: Gió X trái (dương).

+ Trường hợp tải 4: Gió X phải (âm).SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 147ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ4.6.3- Phương pháp tính và biểu đồ nội lực

+ Dùng chương trình SAP2000 để giải nội lực. Kết quả tính toán nội lực xem trong

bảng (chỉ lấy ra kết quả nội lực cần dùng trong tính toán).SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 148ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ6120301918172765716

3626

4655615

3525

4545514

3424

4435413

3323

4325312

3222

425241621014525118000

A213250

B25005750CSơ đồ phần tử dầm và cộtSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 149360047373600758360048360038283600859360049450039291025960360050316225

D245040450051ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ4.6.4-Tổ hợp nội lực

-Nội lực được tổ hợp với các loại tổ hợp sau: Tổ hợp cơ bản I, Tổ hợp cơ bản II.

+ Tổ hợp cơ bản I : gồm nội lực do tĩnh tải với nội lực do một hoạt tải bất lợi

nhất.

+ Tổ hợp cơ bản II: gồm nội lực do tĩnh tải cộng với nội lực do các loại hoạt tải

gây ra, trong đó nội lực do hoạt tải được nhân với hệ số tổ hợp, lấy bằng 0,9.-Việc tổ hợp sẽ được tiến hành với những tiết diện nguy hiểm nhất đó là:

+ Với phần tử cột là tiết diện chân cột và tiết diện đỉnh cột.

+ Với tiết diện dầm là tiết diện 2 bên mép dầm, tiết diện chính giữa dầm (có

thêm tiết diện khác nếu có nội lực lớn như tiết diện có tải trọng tập trung). Tại

mỗi tiết diện phải chọn được tổ hợp có cặp nội lực nguy hiểm như sau :Đối với cột :

Mmax và Ntư.

Mmin và Ntư.

Nmax và Mtư.

Đối với dầm : Mmax, Mmin và Qmax.

Bảng tổ hợp nội lực được tổng hợp ở phụ lục 1SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 150ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ4.7-TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 5

4.7.1-Tính toán cốt thép dầm

+ Dầm tính toán thuộc cấu kiện chịu uốn, là cấu kiện cơ bản thường

gặp trong thực tế, nội lực xuất hiện trong cấu kiện chịu uốn gồm

mômen M và lực cắt Q.

+ Thí nghiệm một dầm đơn giản chịu tải trọng tăng dần :+Khi tải trọng còn nhỏ : Dầm chưa nứt+Khi tải trọng đủ lớn : Xuất hiện những khe nứt thẳng góc với

trục dầm tại chỗ có M lớn và những khe nứt nghiêng với trục

dầm tại chổ có Q lớn (gần gối tựa).Như vậy dầm chịu uốn có thể bị phá hoại tại tiết diện có khe nứt

thẳng góc hoặc tại tiết diện có khe nứt nghiêng. Đó chính là các tiết

diện cần phải tính toán.

Lý thuyết tính toán

Sử dụng mômen M để tính toán thép dọc chịu lực trong tiết diện

dầm. Cốt thép đặt trong dầm có hai trường hợp :

+ Cốt đơn : Trong cấu kiện chỉ có cốt thép chịu kéo

toán) còn cốt thép chịu nénSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 151đặt theo cấu tạo.(theo tínhĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ+ Cốt kép : Khi có cả cốt thép chịu kéovà cốt thép chịu nén(theo tính toán).-M=M3 : Mômen tính toán được lấy từ M3 xuất ra từ SAP-x : Chiều cao miền bê tông chịu nén-a : Khoảng cách từ mép bê tông chịu kéo đến trọng tâm nhóm cốt

thép chịu kéo-: Chiều cao có ích của tiết diện-: Cường độ chịu kéo tính toán của cốt thép-: Cường độ chịu nén tính toán của cốt thép-: Cường độ chịu nén tính toán của bê tông-: Hệ số điều kiện làm việc của bê tôngSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 152Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chiều cao công trình lớn hơn 40m, phải tính thành phần gió động. Nhưng do yêu cầu của đồ án nên thành phần gió động được bỏ qua, ở đây ta chỉ quan tâm tới thành phần gió tĩnh.

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×