Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
Đổ BT thang bộ

Đổ BT thang bộ

Tải bản đầy đủ - 412trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN



TTTM



& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ



- Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốt pha đà giáo cần được tính

toán theo cường độ bê tông đã đạt loại kết cấu và các đặc trưng về tải trọng để tránh các

vết nứt và các hư hỏng khác đối với kết

- Việc chât toàn bộ tải trọng lên các kết cấu đã tháo dỡ cốt pha đà giáo chỉ được

thực hiện khi bê tông đã đạt cường độ thiết kế.



CHƯƠNG VI

TÍNH TOÁN THÔNG SỐ TỔ CHỨC PHẦN THÂN

6.1.QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG :





























Trắc đạc

Định vị

Buộc cốt thép cột

Lắp dựng ván khuôn cột

Đổ bê tông cột

Tháo dỡ ván khuôn cột

Lăp dựng ván khuôn dầm sàn

Đặt cốt thép dầm sàn

Đổ bê tông dầm sàn

Lắp VK thang bộ

Buộc cốt thép thang bộ

Đổ BT thang bộ

Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn, thang bộ



SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 331



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ







Ba công tác chính cho thi công bê tông là : Ván khuôn; Cốt thép và Bêtông.



6.2.TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ TỔ CHỨC PHẦN THÔ



SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 332



TTTM



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ



SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 333



TTTM



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ



SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 334



TTTM



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ



6.3.TỔNG HỢP CÁC CÔNG VIỆC PHẦN THÔ



SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 335



TTTM



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ



SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 336



TTTM



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN



TTTM



& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ



CHƯƠNG VII

TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THIỆN

7.1-CÔNG TÁC XÂY

Nhà có kết cấu chịu lực, tường chỉ có nhiệm vụ bao che, và chia phòng.

+



Tường bao che xây dày 220:



+



Tường 110 xây bao gồm các tường ngăn.



Công tác xây tường được tiến hành sau khi tháo ván khuôn chịu lực dầm, sàn.

Các tổ thợ xây được bố trí vào công trình khi đã dỡ cốp pha sàn tầng hầm thứ nhất xong

và tiến hành song song với các phần việc thi công phần khung đảm bảo tiêu chuẩn an

toàn lao động. Công tác xây trong các phần đều được tiến hành tuần tự từ dưới lên trên.

Để đảm bảo năng suất của người thợ xây, sử dụng hợp lý lao động trong quá trình làm

việc, ta chia đội thợ xây thành từng tổ và phân tuyến, đợt làm việc của thợ xây trong mỗi

khu công tác:

Các yêu cầu kĩ thuật xây:

Mạch vữa trong khối xây phải đông đặc :

Từng lớp xây phải ngang bằng:

Khối xây phải thẳng đứng:

Mặt khối xây phải phẳng:

Góc xây phải vuông:

Khối xây không được trùng mạch:

Trình tự thực hiện:

Kiểm tra lại các dấu cữ xây của trắc địa và vệ sinh sạch mặt tiếp giáp xây.

Dùng dao xây rải một lớp vữa dưới cùng rồi đặt chiều dài viên gạch theo chiều dài của

khối xây.

Điều chỉnh cho viên gạch ở vị trí thăng bằng và gõ nhẹ vào viên gạch. Dùng dao xây lấy

chỗ mạch vữa thừa cho vào chỗ mạch thiếu sao cho vữa được đầy vào các mạch dọc và

ngang trên mặt khối xây.



SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 337



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đổ BT thang bộ

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×