Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
Thiết kế đổ bê tông dầm sàn

Thiết kế đổ bê tông dầm sàn

Tải bản đầy đủ - 412trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌThiết kế đổ bê tông dầm sànSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 316TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017A*ABCDD*ATP VIỆT TRÌ30700

8500300085004500A5260018400128700BB3260004640035600064870075840086200SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 317ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 318TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-201736003600+0.00+4.50+8.10

360045001000184002870036000452600640056000687007840083600+11.70+18.90+15.30TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 319ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ3600+18.903600+15.303600+11.703600+8.104500+4.501000+0.004500850030008500620030700A*ASVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 320BCDD*ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌCHƯƠNG V

BIỆN PHÁP KĨ THUẬT THI CÔNG PHẦN THÂN

5.1. KỸ THUẬT THI CÔNG CỐT THÉP

+ Cốt thép trước khi gia công và trước khi đổ bê tông cần đảm bảo:

-Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp rỉ;

-Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác

không vượt quá giới hạn cho phép là 2% đường kính. Nếu vượt quá giới hạn này thì loại

thép đó được sử dụng theo diện tích tiết diện thực tế còn lại;

+ Cắt và uốn cốt thép

Cắt và uốn cốt thép chỉ được thực hiện bằng các phương pháp cơ học.

Cốt thép phải được cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích thước cửa thiết kế. Sản phẩm cốt

thép đã cắt và uốn được tiến hành kiểm tra theo từng lô. Mỗi lô gồm 100 thanh thép từng

loại đã cắt và uốn, cứ mỗi lô lấy 5 thanh bất kì để kiểm tra.

+ Việc nối buộc cốt thép

Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) đối với các loại thép được thực hiện theo quy định

của thiết kế. Không nối ở các vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong một mặt cắt

ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của mặt cắt ngang đối

với thép tròn trơn và không quá 50% đối với cốt thép có gờ.

Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

a) Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và lưới thép cốt thép

không được nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm đối

với thép chịu nén. Các kết cấu khác chiều dài nối buộc không nhỏ hơn các trị số ở

bảng 7;

b) Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt

thép có gờ không uốn móc;

c) Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đường kính 1mm;SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 321Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế đổ bê tông dầm sàn

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×