Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
tck = t đổ vào + t trộn + t đổ ra

tck = t đổ vào + t trộn + t đổ ra

Tải bản đầy đủ - 412trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌNăng suất trong 1 ca : Nca = 8x7,17 = 57,3(T). Vậy ta chọn 1 máy vận thăng này là thoả

mãn yêu cầu làm việc. Bố trí vận thăng ở các vị trí như trên bản vẽ mặt bằng thi công,

đảm bảo thuận tiện cho thi công.

Vận thăng vận chuyển người

Ngoài ra, để phục vụ giao thông lên tầng cao, ta còn sử dụng 1 vận thăng chở người

PGX(800-16).

4.3.6-Máy trộn vữa

Khối lượng tường xây trong 1 ca là: 16,4 m3.

Theo định mức xây dựng cơ bản, 1m3 tường xây cần 0.3 m3 vữa.

Tổng khối tích vữa là Q1 = 16,4x0,3 = 4,92m3

Khối lượng trát trong 1 ca là 459,2 m2

Theo định mức xây dựng cơ bản 1m2 vữa trát cần 0,017 m3 vữa.

Tổng khối tích vữa trát là Q2 = 459,2x0,017 = 3,9m3

Tổng khối tích vữa cần trộn là Q = 4,92+3,9= 8,82 m3

Chọn máy trộn tự do (loại quả lê, xe đẩy): SB – 91A có các thông số kĩ thuật:t trộn = 60 – 150s

Trọng lượng: 1.15 Tấn

Năng suất của máy trộn vữa xác định theo công thức:Trong đó:

Vsx – Dung tích sản xuất của thùng trộn.

Kxl – Hệ số xuất liệu. Kxl = 0.9nck – số mẻ trộn trong 1 giờ.

tck = t đổ vào + t trộn + t đổ ra

SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 308ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌt đổ vào = 15s

t đổ ra = 15s

t trộn = 120sk2 – Hệ số sử dụng máy trộn theo thời gian, k2 = 0.9

VậySVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 309TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌBẢNG THỐNG KÊ MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG PHẦN THÂNSTTCông

suấtSố

lượngChủng loạiModelTính năng kỹ thuật1Cần trục thápMR150_PA60Cố đinh, Rmax =

36.7

45m, Hmax =

(m³/ca)

97.5m, Qmax = 10T2Máy bơm bê tôngJJRZ50 –

5.16HP3Máy vận thăngPGX – 800 –

16Q = 0.8T, H = 50m4Máy trộn vữaSB - 91AV=0.75m³5Xe bê tông thương

phẩmSB - 92Bq =6m³6Máy đầm dùiJinlongR = 30cm L = 50cm7Máy đầm bànPC - 608Xe bồn9Máy bơm nước110Máy hàn211Máy khoan212Máy Cắt2SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 310400

m3/ca11

288.1

(m³/ca)1

372.8

(m³/ca)223.1

m³/ca66 (m³)8Ghi

chúĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 311TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌThiết kế đổ bê tông cột, cầu thang bộSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 312TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017A*ABCDD*ATP VIỆT TRÌ30700

85003000850045003BSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 313A184001287002B6000452600364005600064870075840086200ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-20173600+ 0.00+4.50+ 8.10

3600360045001000184002870036000452600640056000687007840083600+ 11.70+15.30+18.90TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 314ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ3600+18.903600+15.303600+11.703600+8.104500+4.501000+0.004500850030008500620030700A*ABSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 315CDD*ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌThiết kế đổ bê tông dầm sànSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 316TTTMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

tck = t đổ vào + t trộn + t đổ ra

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×