Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
Thời gian buộc và tháo vật Tbuộc+ Ttháo= 2 phút

Thời gian buộc và tháo vật Tbuộc+ Ttháo= 2 phút

Tải bản đầy đủ - 412trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSức nâng của cần trục : Q = 2.65 - 10(T)

Bán kính của đối trọng : Rđt = 11.9 (m)

Chiều cao của đối trọng : hđt = 7.2 (m)

Kích thước chân đế : 3.8 x 3.8 (m)

Vận tốc nâng hạ : vnâng,hạ = 60 (m/ph) = 1 (m/s)

Vận tốc quay tháp : vquay = 0.6 (v/ph)

Vận tốc xe con : vxecon = 27.5 (m/ph) = 0.458 (m/s).

4.3.1.2- Xác định năng suất của cần trục tháp

Năng suất vận chuyển vữa bê tông:

Trong đó :V – Thể tíc thùng đổ bê tông.

k tt – hệ số sử dụng tải trọng. ktt = 0.9

k tg – hệ số dử dụng thời gian. ktg = 0.85

n ck – Số chu kỳ thực hiện được trong 1giờ

- Thời gian 1 chu kỳ làm việc

T1 - là thời gian nâng vật từ mặt đất lên tầng cao nhất với khoảng cách an toàn để hạ vật,

khoảng cách nâng là(m), ta có:T2 là thời gian hạ vật xuông sàn tầng trên cùng, khoảng cách hạ là 3.5m, ta có:Tquay là thời gian cho tháp quay với góc qua lớn nhất trong trường hợp thi công bất lợi

nhất, góc quay max là 120o, ta có: Tquay = 0.6 phút

Txe thời gian di chuyển của xe con trên cần trục tháp. Txe = 24,5/27.5 = 0,89 phút

Thời gian buộc và tháo vật Tbuộc+ Ttháo= 2 phút

SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 299ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌNăng suất của cần trục 1 ca là:

hay

Qbt=117,5 (T/ca)> Qyc=52 (T/ca)

Năng suất của cần trục thỏa mãn yêu cầu

4.3.2-Máy bơm bê tông - Bơm ô tôSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 300ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 301TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌChiều cao lớn nhất cần bơm: Hyc = 34,2m => Ltương ứng =36m (thỏa mãn)

Ở vị trí xa cần bơm: Lyc= 33,9m => Htương ứng =36m (thỏa mãn)

Dựa vào biểu đồ tính năng của máy bơm ta chọn máy bơm ô tô JJRZ50 – 5.16HP

có thông số:SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 302Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời gian buộc và tháo vật Tbuộc+ Ttháo= 2 phút

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×