Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
Coi ván khuôn là 1 dầm liên tục, các gối đỡ là các xà gồ.

Coi ván khuôn là 1 dầm liên tục, các gối đỡ là các xà gồ.

Tải bản đầy đủ - 412trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌVậy khoảng cách giữa các nẹp phải thỏa mãnmin ( 111 ; 91)Ta bố trí khoảng cách các nẹp là 70cm

2.6- THIẾT KẾ VÁN KHUÔN THANG BỘ

2.6.1- Kích thước hình học:

Bản thang:

Chiều dày: 100mm = 0.1m

Chiều rộng: 1.3m

Chiều dài: 3.4m

Chiếu nghỉ:

Chiều dày: 100mm = 0.1m

Chiều rộng: 1.6m

Chiều dài: 3m

2.6.2- Sơ đồ tính

Coi ván khuôn là 1 dầm liên tục, các gối đỡ là các xà gồ.Sơ đồ tính ván khuôn bản thang

2.6.3- Tính toán ván khuôn bản thang

2.6.3.1.Phương pháp tính

Ván khuôn bản thang được xác định theo điều kiện bền và điều kiện biến dạngSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 263ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌTừ ô bản thang ta cắt 1 dải sàn có bề rộng b=1m ra để tính toán. Sơ đồ tính toán ván

khuôn bản thang xem ván khuôn làm việc như một dầm liên tục có các gối tựa là các xà

gồ.

a).Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn :

• Tĩnh tải

Trọng lượng của sàn BTCT dày 10cmTrọng lượng của ván khuôn dày 3cmHoạt tảiTải trọng do người và dụng cụ thi công :Tải trọng do công tác đầm:Tổng tải trọng tính toán:Tổng tải trọng tiêu chuẩn :SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 264ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌb) Xác định khoảng cách xà gồ đỡ ván bản thang

Coi ván khuôn sàn dầm như dầm liên tục kê lên các xà gồ gỗ. Gọi khoảng cách giữa 2 xà

gồ là lxg. Sơ đồ tính toán như hình vẽ:

Kích thước tiết diện ván khuôn đáy 100x3cm

Đặc trưng hình học của tiết diện ván khuônKhoảng cách giữa các xà gồ chọn theo điều kiện bền như sauKhoảng cách giữa các xà gồ chọn theo điều kiện biến dạng như sauVậy khoảng cách giữa các xà gồ phải thỏa mãn

Ta bố trí khoảng cách các xà gồ là 55cmSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 265min ( 145 ; 108 )ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌc) Tính khoảng cách các cột chống

Tải trọng tác dụng lên xà gồ ( bỏ qua trọng lượng xà gồ )

Tải trọng tính toán:Tải trọng tiêu chuẩn :Khoảng cách giữa các cột chống chọn theo điều kiện bền như sauKhoảng cách giữa các xà gồ chọn theo điều kiện biến dạng như sauVậy khoảng cách giữa các xà gồ phải thỏa mãnmin ( 247 ; 245 )Ta bố trí khoảng cách các xà gồ chọn nhỏ hơn 90cm

Nhận thấy tải trọng tác dụng lên ván khuôn chiếu nghỉ thang bộ nhỏ hơn so với bản sàn,

bố trí hệ xà gồ ngang, dọc và cột chống giống như của sàn, đảm bảo điều kiện bền và

võng của các xà gồ, khả năng chịu lực của cột chống.

2.6.3.2-Tổ hợp ván khuôn

Dùng các tấm ván khuôn 300x1300 để ghép cho ô bản thang.

Dùng các tấm ván khuôn 300x1500 để ghép cho ô sàn chiếu nghỉ.SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 266Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Coi ván khuôn là 1 dầm liên tục, các gối đỡ là các xà gồ.

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×