Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
Chiều h = 650mm: Dùng 4 tấm 250x1500 và 2 tấm 200x1500

Chiều h = 650mm: Dùng 4 tấm 250x1500 và 2 tấm 200x1500

Tải bản đầy đủ - 412trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌXem ván khuôn cột làm việc như dầm liên tục có các gối tựa là gông cột với

2.3.1- Tổ hợp tấm khuôn

Đối với cột có kích thước 450x650 chiều cao ghép ván khuôn 3m ta dùng:

Chiều b = 450mm: Dùng 2 tấm 200x1500 và 2 tấm 250x1500.

Chiều h = 650mm: Dùng 4 tấm 250x1500 và 2 tấm 200x1500

2.3.2- Xác định tải trọng

Các tải trọng tác dụng lên ván khuôn được lấy theo tiêu chuẩn thi công bêtông cốt thép

TCVN 4453-95. Ván khuôn cột chịu tải trọng tác dụng ngang của hỗn hợp bê tông mới

đổ và tải trọng động khi đổ bêtông bằng ống vòi.

Áp lực ngang tối đa của vữa BT mới đổ xác định theo công thức (ứng với phương pháp

đầm dùi).

= γ .h = 2500x0.7 = 1750 (Kg/m2)

=

=1.3x2500x0.7 = 2275(Kg/m2)

Với h : chiều cao mỗi lớp BT tươi

H=1,5m > R=0,7m nên ta lấy h=R=0,7m

R : bán kính tác dụng của đầm dùi

+ Mặt khác khi đổ BT bằng ống vòi thì tải trọng ngang tác dụng lên ván khuôn là:

= Pđổ = 600 (Kg/m2)

= n.Pđổ = 600 x1.3 = 780 (KG/m2)

⇒ Tải trọng ngang tác dụng lên ván khuôn là:

= 1750 + 600 = 2350(Kg/m2)

= 2275 + 780 = 3055 (Kg/m2)

Tải trọng ngang tác dụng lên mặt 1 ván khuôn cột có tiết diện 45x65 là:

= 3055x0,45=1374,75 (kG/m)SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 237ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ= 2350x0,45=1057,5 (kG/m)

2.3.3-Tính khoảng cách giữa các gông cột

Các gông cột tính toán phải thỏa mãn điều kiện bền và điều kiện biến dạngĐặc trưng hình học của tiết diện ván khuônKhoảng cách giữa các gông cột chọn theo điều kiện bền như sauKhoảng cách giữa các gông cột chọn theo điều kiện biến dạng như sauVậy khoảng cách giữa các gông cột phải thỏa mãn

Ta bố trí khoảng cách các gông cột là 70cm

SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 238min (76 ; 71 )cmĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ2.4- THIẾT KẾ VÁN KHUÔN SÀN

Ván khuôn sàn là các tấm ván khuôn làm bằng gỗ được chống bằng giáo PAL kết hợp với

cột chống đơn. Giáo PAL là khung tam giác cấu tạo gồm ống đứng, ống ngang và ống

chéo. Bốn khung giáo PAL được liên kết với nhau nhờ khớp nối và các thanh giằng để

tạo thành một chuồng giáo. Mỗi chuồng giáo có bề rộng 1m, nên ta chọn bố trí khoảng

các giữa các xà gồ ngang, dọc là 1m (những vị trí không đủ khoảng cách để bố trí chuồng

giáo thì sử dụng cột chống đơn).

Hệ thống ván khuôn sàn gồm có các tấm ván khuôn gỗ kê trên các xà gồ lớp 1, các thanh

xà gồ lớp 1 kê lên xà gồ lớp 2, xà gồ lớp 2 dựa trên giá đỡ của hệ giáo PAL

2.4.1- Phương pháp tính

Ván khuôn sàn được xác định theo điều kiện bền và điều kiện biến dạngSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 239ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ300Từ mặt bằng kết cấu tách 1 ô sàn điển hình ra để tính toán.

Từ ô sàn ta cắt 1 dải sàn có bề rộng b=1m ra để tính toán. Sơ đồ tính toán ván khuôn sàn

xem ván khuôn sàn làm việc như một dầm liên tục có các gối tựa là các xà gồ.2000320001502000

300x20002

300x000200087002502000

300x2

300x0003002

8500D

Mặt bằng tổ hợp ván khuôn sàn

2.4.2- Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn:

a)Tĩnh tải

Trọng lượng của sàn BTCT dày 12cmTrọng lượng của ván khuôn dày 3cmSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 240CĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌb)Hoạt tải

Bao gồm hoạt tải sinh ra do người và phương tiện di chuyển trên sàn,do quá trình đầm bê

tông .

Hoạt tải sinh ra do người và phương tiện vận chuyển trên bê mặt sàn :Tải trọng do công tác đầm:Vậy tải trọng tiêu chuẩn và tải trọng tính toán tác dụng lên ván khuôn sàn là:

Tổng tải trọng tính toán:Tổng tải trọng tiêu chuẩn :2.4.3- Xác định khoảng cách xà gồ đỡ ván sàn

Coi ván khuôn sàn dầm như dầm liên tục kê lên các xà gồ gỗ. Gọi khoảng cách giữa 2 xà

gồ là lxg. Sơ đồ tính toán như hình vẽ:

SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 241ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌKích thước tiết diện ván khuôn đáy 100x3cm

Đặc trưng hình học của tiết diện ván khuônKhoảng cách giữa các xà gồ chọn theo điều kiện bền như sauKhoảng cách giữa các xà gồ chọn theo điều kiện biến dạng như sauSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 242TTTMĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌVậy khoảng cách giữa các xà gồ phải thỏa mãnmin ( 140 ; 105 )300Ta bố trí khoảng cách các xà gồ là 90cm2000320001502000

300x20002000

300x200087002502000

300x2000

300x3002

8500DCMặt bằng tổ hợp ván sànSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 243ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ700 700 700 700 700 700 700 700 700 7008700700 700 700 700 700 700 700 700 700 70032

8500DCMặt bằng tổ hợp xà gồ lớp trênSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 244ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CNTTTM& CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ1200 713 1200 713 1200 713 1200 713 120093712009371200870010131200101332

8500DC

Mặt bằng tổ hợp xà gồ lớp dưới và giáo chống2.4.4- Kiểm tra xà gồ lớp trên

Sơ đồ tính:

Xà gồ chính (xà gồ lớp dưới) được chống đỡ bằng hệ giáo Pal nên khoảng cách giữa các

thanh cố định là 1,2 m do tính định hình của hệ giáo.

Kích thước của xà gồ chính là gỗ 120x100, các thanh xà gồ ngang (xà gồ lớp trên) kích

thước 120x100.

Sơ đồ tính xà gồ phụ là dầm đơn giản với gối tựa là các xà gồ chính.SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 245Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chiều h = 650mm: Dùng 4 tấm 250x1500 và 2 tấm 200x1500

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×