Tải bản đầy đủ - 412 (trang)
Các phần tử tiếp theo tiến hành tính toán tương tự như trên

Các phần tử tiếp theo tiến hành tính toán tương tự như trên

Tải bản đầy đủ - 412trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ4.7.3-Tính toán cốt đai cho dầm khung trục 5 :-Lực cắt lớn nhất tại gối :

của Etabs)-Cấp độ bền khi chịu kéo của bê tông :-Thép đai dùng AI. Cường độ cốt đai AI :-Đối với dầm tiết diện chữ nhật ta có :-Bê tông nặng ta có :-Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông :-Chọn thép đai-Thép đai được bố trí thỏa mãn bước đai-Bước cốt đai tính toán theo cấu tạo :;;và hai nhánhSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 159=V2 (Lực cắt được lấy ra từ kết quả V2;ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ-Bước cốt đai tính toán lớn nhất :Bước cốt đai chọn theo cấu tạo :

-Bước cốt đai được chọn : Kiểm tra điều kiện sau khi chọn cốt đai :-Ta có :-Cốt đai được bố trí trên hai đầu dầmSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 160;;có bước đaiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌ-Cốt đai được bố trí trên giữa dầmcó bước đai được chọntheo cấu tạo

Tính toán cốt đai cho phần tử dầm AB tầng 1:b h = 30 75 cm

+ Từ bảng tổ hợp nội lực chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm

Q = 289(KN).

+ Bê tông cấp độ bền B25 có+ Thép đai nhóm AI có+ Chọn a = 5 (cm)

(cm)

+ Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính :Do chưa có bố trí cốt đai nên ta giả thiết

Ta có := 1.= 0,3.14500.0,3.0,7 = 913,5 (KN) > Q = 289 (KN).Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính

Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai

Bỏ qua sự ảnh hưởng của lực dọc trục nênSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 161.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌCần phải đặt cốt đai chịu cắt.

+Xác định giá trịChọn cốt đaisố nhánh n = 2 với khoảng cách s = 15 cm ta có:T/m=>(m) lấy11,725x1,4 = 16,4 (T).

13,23 + 16,4 = 29,63 (T) > Q =28,9 (T).

+ Dầm có h = 75 (cm) > 45 (cm)= 25 (cm)+ Giá trị= 96 (cm)+ Khoảng cách bố trí cốt đai

Ta bố trí cốt thép đai(cm).Chọn s=15 cm = 150 mm.

ở đầu dầm chỗ có lực cắt lớn còn ở giữa dầm lực cắt nhỏ hơn bốtrí

+ Kiểm tra lại điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính khi đã bố trí

cốt đai:SVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 162vớiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017

TP VIỆT TRÌDầm bố trícó:= 0,3x1,008x0,855x1450x0.3x0.7 = 78,7 (T).

Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính.

Các dầm của các tầng khác có lực cắt nhỏ hơn nhưng không nhỏ hơn nhiều nên ta bố trí cốt đâi

giống như tầng 1.

4.7.4-Tính toán cốt treo

Tại vị trí dầm phụ kê lên dầm chính cần bố trí cốt treo để gia cố cho

dầm chính. Lực tập chung do dầm phụ truyền vào dầm chính là:

P=118,46+81,92=200,4KN

Cốt treo được đặt dưới dạng cốt đai, diện tích tính toánSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 163ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM & CHUNG CƯ

KHÓA 2012-2017150 250 150

550Dùng đai phi 10 có, số nhánhChọn 6 đai mỗi bên 3 đai cách nhau 50mmSVTH : TRẦN VĂN TÂN

LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57

Trang 16450 150750550

750TP VIỆT TRÌ, số lượng đai cần thiết là :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các phần tử tiếp theo tiến hành tính toán tương tự như trên

Tải bản đầy đủ ngay(412 tr)

×