Tải bản đầy đủ - 296 (trang)
Cung cấp điện cho công trường :

Cung cấp điện cho công trường :

Tải bản đầy đủ - 296trang

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCĐộ sụt điện áp cho phép:∆u =M .Z

45,175.0,883

=

= 0,16 < 10%

2

10.U cosϕ

10.62.0,7Như vậy dây chọn A-35 là đạt yêu cầu.

Chon dây dẫn phân phối đến phụ tải:

Đường dây động lực giả thiết có L=150m. Điện áp 380/220

Do đó trước tiên tính theo yêu cầu về cường độ, sau đó kiểm tra độ sụt điện áp và kiểm

tra độ bền cơ học.

Tính theo yêu cầu về cường độ, ta có:

It =P

180700

=

= 404 A

3.U d cosϕ 1, 73.380.0, 68Chọn dây cáp dây đồng có tiết diện 120 mm2 và [I] = 600A.

Kiểm tra độ sụt điện áp: với dây đồng ta có C = 83.

∆u % =P.L 180, 7.150

=

= 2, 7% < 5%

C.S

83.120Kiểm tra độ bề cơ học đối với dây cáp có Smin = 4 mm2

Như vậy dây chọn thỏa mãn tất cả các điều kiện.

Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng điện áp 220 V

Giả thiết chiều dài đường dây là 300m

Tính độ sụt điện áp theo từng pha 220V :S=P.L

15.300

=

= 10,8mm 2

C.[∆u %] 83.5Với P=P3+P4 =5+10=15 kW, C=83 với dây đồng, ∆u=5%.

Chọn dây cáp dây đồng có tiết diện 16mm2 và [I] = 150A.

Kiểm tra theo yêu cầu về cường độ.SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 294THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017It =Pf

Uf=CHUNG CƯ NGỌC15000

= 68, 2 A < 150 A

220Kiểm tra độ bề cơ học đối với dây cáp có Smin = 1,5 mm2

Như vậy dây chọn thỏa mãn tất cả các điều kiện.

Đường điện được chôn ngầm dưới đất , cách mặt đất 30 cm, nằm trong ống nhựa bảo

vệ và được tránh nước.SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 295Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cung cấp điện cho công trường :

Tải bản đầy đủ ngay(296 tr)

×