Tải bản đầy đủ - 296 (trang)
Công tác xây tường gạch

Công tác xây tường gạch

Tải bản đầy đủ - 296trang

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCCông trình là khung nhà bê tông cốt thép chịu lực nên xây tường gạch có tác dụng bao che,

phân chia không gian bên trong công trình. Tường xây bao ngoài công trình, tường ngăn

giữa các phòng là tường 220, tường ngăn trong phòng, tường khu vệ sinh, hộp kỹ thuật là

tường 110. Khối lượng xây trong 1 tầng lớn nên có thể phân chia mặt bằng thi công thành

các phân đoạn, phân đợt xây để tiến hành thi công được nhịp nhàng. Ở đây lập biện pháp thi

công công tác xây tường bao công trình, tường ngăn phòng, tường khu vệ sinh, xây bậc cầu

thang, lan can ban công.

HAO PHÍ CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG GẠCH

KL

Tầng PĐ1Phân Loaị

đợt tường1123

212

3ĐMLD

HPLĐ( m3)Công/

m322013.050.911.751103.71.124.1122013.050.911.751103.71.124.1122011.20.910.081103.171.123.5522013.050.911.751103.71.124.1122013.050.911.751103.71.124.1122011.20.910.081103.171.123.55SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7Tổng

HPLĐBố trí tổ đội và th gian

thực hiện

Số

CNNgà

yL

trò

nHPL

Đtt15.86160.9911615.86160.9911613.63160.8511615.86160.9911615.86160.9911613.63140.98114TRANG 272THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-201713231423

2-111

1

21

2

2

31CHUNG CƯ NGỌC22013.560.912.21104.161.124.6622013.560.912.21104.161.124.6622011.580.910.321103.571.123.9922013.560.912.21104.161.124.6622013.560.912.21104.161.124.6622011.580.910.321103.571.123.9922014.050.912.641106.381.127.1422014.050.912.641106.381.127.1422014.050.912.641106.381.127.1422014.050.912.641106.381.127.1422018.410.916.561106.381.127.14SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD716.86170.9911716.86170.9911714.31140.9811416.86170.9911716.86170.9911714.31140.9811419.78200.9912019.78200.9912019.78200.9812019.78200.9912023.7201.18120TRANG 273THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-201721

4

21

Mái1

2CHUNG CƯ NGỌC22018.410.916.561106.381.127.1422018.410.916.561106.381.127.1422018.410.916.561106.381.127.1422036.30.932.671107.631.128.542208.790.97.911102.111.122.3623.7201.1812023.7201.1812023.7201.1812041.28210.9824210.25101.031102. Công tác trátSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 274THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7CHUNG CƯ NGỌCTRANG 275THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌC3. Công tác làm trần4. Công tác ốp látSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 276THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌC5. Lắp Khung cửa

6. Lắp cửa

7. Công tác sơn bảSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 277Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác xây tường gạch

Tải bản đầy đủ ngay(296 tr)

×