Tải bản đầy đủ - 296 (trang)
Tính toán khối lượng công tác xây

Tính toán khối lượng công tác xây

Tải bản đầy đủ - 296trang

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌC30.420.113.3514.990.223.339.280.114.3243.560.229.5800.11078.830.2217.3400.11082.640.2218.1800.11020.190.224.4400.11048.550.2210.6800.110Trục 471.980.2215.83Trục 400.11069.480.2215.300.11037.670.228.2900.11000.22000.11083.640.2218.4Trục ETrục GTrục HTrục 1Trục 2Trục 3Trục 5Trục 6Trục 7

Trục 8

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 235THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-20172-11Trục ATrục BTrục CTrục DTrục ETrục GTrục HTrục 1Trục 2Trục 3

Trục 4

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7CHUNG CƯ NGỌC00.11043.890.229.6620.720.112.2865.10.2214.3165.650.117.2200.22086.820.119.5546.80.2210.300.11000.22086.820.119.5565.10.2214.3165.650.117.2243.890.229.6620.720.112.2839.890.228.7726.780.112.9518.880.224.1532.10.113.5329.780.226.5500.11054.590.2212TRANG 236THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌC00.11054.590.221200.11029.780.226.5500.11018.880.224.1532.10.113.5339.890.228.7726.780.112.9534.80.227.6600.11034.80.227.6600.11010.260.222.26410.114.51Chắn mái125.040.2227.51Sê nô48.790.115.37Trục 5Trục 6Trục 7Trục 8Trục 4Trục 5

Mái

ống KT2. Kỹ thuật công tác xây tường.

a. Công tác chuẩn bị

- Vận chuyển vật liệu (đường vận chuyển) và khu vực tập kết vật liệu.

- Bố trí nguồn lực (thợ chính, thợ phụ)

- Bố trí máy trộn, chỗ trộn vữa, nguồn nước.

- Các lỗ chờ (đường ống nước, thông hơi, trang trí…)

- Liên kết các khung cửa (nếu có);

- Nguyên tắc xây;

- Phương pháp kiểm tra, nghiệm thu;

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 237THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌC- Biện pháp về sức khỏe an toàn và môi trường;

- Kế hoạch:

+ Kế hoạch nghiệm thu và thí nghiệm, các công việc nghiệm thu và thí nghiệm cầnđược chuẩn bị chi tiết các yêu cầu kiểm tra để đạt được chất lượng tốt. Kế hoạch này

gồm các trách nhiệm mỗi bên, phương pháp kiểm tra trong quá trình và cuối cùng

của công tác xây phải được chuẩn bị.

+ Trước khi bắt đầu công tác xây, điều quan trọng đối với các bên liên quan để lập kế

hoạch và thỏa thuận về phương pháp xây thích hợp như tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn

bị bề mặt, trình tự công việc.

- Chuẩn bị vật liệu:

+ Gạch xây phải đảm bảo yêu cầu về cường độ, quy cách, tiêu chuân kỹ thuật như quy

định và đảm bảo chất lượng

+ Gạch phải xếp ngay ngắn và không được mọc rêu, mốc, bẩn;

+ Gạch phải được làm ẩm (xây bể ngâm) để đảm bảo gạch không hút nước của vữa

xây

+ Sử dụng viên gạch nửa được sản xuất từ nhà máy hoặc dùng máy cắt, không dùng

bay chặt gạch nguyên thành gạch nửa.Cấp phối vữa xây phải được Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư chấp nhận;

Vật liệu làm vữa phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (có kết quả thí nghiệm);

Phân loại vữa xây tường trong và ngoài (nếu dùng vữa khác nhau);

Vữa và phụ gia phải có mác và tiêu chuẩn kỹ thuật thỏa mãn yêu cầu thiết kế (có kết

quả thí nghiệm);

+ Vữa phải được bảo vệ đủ độ ẩm khi tiếp xúc với nhiệt độ;

+ Xốp tạo đàn hồi đầu tường (nếu có yêu cầu) phải đảm bảo yêu cầu, tiêu chuân kỹ

thuật;

+ Thanh nẹp góc (nếu có yêu cầu) phải đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Chuẩn bị dụng cụ:

+ Bay, thước nhôm 2.5m, thước thủy 1.2m, dụng cụ rà bộp, dây dọi, bàn chà, ni vô,

thước ke góc, thước kéo 5m…

+

+

+

+SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 238Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán khối lượng công tác xây

Tải bản đầy đủ ngay(296 tr)

×