Tải bản đầy đủ - 296 (trang)
Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt

Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt

Tải bản đầy đủ - 296trang

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌC Điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng được đảm bảoVIII. TÍNH TOÁN THÉP ĐÀI CỌC

1. Với đài cọc trục B có nội lực chân cột lớn nhất

Nội lực chân cột N = 487.5 T

Thép AII có cường độ Rs = 280 Mpa.

Bê tông cấp độ bền B30 có Rb = 17 Mpa

Thép được tính theo lực cắt TT = Fpcotgθ Pcotgθ

=

2

2Với P là nội lực chân cột , θ là góc giữa mặt phẳng ngang với cạnh nối tâm cột và tâm

cọc. ở đây θ = 520 như hình vẽTa có T = 487,5. Cotg 52 . 0.5 =190.4 T

Cốt thép cần dùng trong đài :

Fa = T/ Rs = 190.4 /(280.100) = 68.10-4 m2 = 68 cm2

Chọn 14Ø25a100 có As = 68.7 cm2 bố trí dọc theo phương cạnh dài.

Theo phương cạnh ngắn bố trí cấu tạo Ø14 a 200.

Mặt trên đài cũng lấy tương tự mặt dưới đàiSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 221THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCØ18a20014Ø25Bố trí thép trong đài cọcSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 222THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCØ18a20014Ø252. Với đài cọc trục A có nội lực chân cột bé nhất

Nội lực chân cột N = 310.4 T

Thép AII có cường độ Rs = 280 Mpa.

Bê tông cấp độ bền B30 có Rb = 17 Mpa

Thép được tính theo lực cắt TT = Fpcotgθ Pcotgθ

=

2

2Với P là nội lực chân cột , θ là góc giữa mặt phẳng ngang với cạnh nối tâm cột và tâm

cọc. ở đây θ = 520 như hình vẽSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 223THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCTa có T = 310,4. Cotg 52 . 0,5 =121,2 T

Cốt thép cần dùng trong đài :

Fa = T/ Rs = 121,2 /(280.100) = 43,3.10-4 m2 = 43.3 cm2

Chọn 14Ø20a100 có As = 43.96 cm2 bố trí dọc theo phương cạnh dài.

Theo phương cạnh ngắn bố trí cấu tạo Ø14 a 200.PHẦN IIITHI CÔNG

45%SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 224THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCGVHD: Th.s VƯƠNG ĐỖ TUẤN CƯỜNG

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

LỚP: 57XD7MSSV : 9873.57NHIỆM VỤ:

- LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN HOÀN THIỆN

- LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG HOÀN THIỆN

- TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNGCÁC BẢN VẼ KÈM THEO

- Bản vẽ TC-01: BIỆN PHÁP THI CÔNG XÂY TRÁT ỐP LÁT

- Bản vẽ TC-02: BIỆN PHÁP THI CÔNG SƠN BẢ TRẦN THẠCH

CAO

- Bản vẽ TC-03: TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

- Bản vẽ TC-04: TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG

CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU

I.VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG.

Thiết kế tổ chức thi công là phần quan trọng trong công tác chuẩn bị thi công xây dựng

công trình do đơn vị thi công đảm nhận. Thiết kế tổ chức thi công là việc xây dựng

biện pháp tổ chức thi công hiệu quả nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Thiết kế tổ chức thi công hợp lý sẽ góp phần làm giảm chi phí xây dựng, rút ngắn thời

hạn thi công, đảm bảo chất lượng xây lắp và an toàn trong thi công.SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 225THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCTrên cơ sở thiết kế tổ chức thi công ta có thể xác định được các chỉ tiêu kinh tế - kỹ

thuật như: giá thành xây lắp, thời hạn xây dựng công trình. Dựa trên cơ sở đó đơn vị

lập ra kế hoạch cung cấp phân phối vốn cho từng giai đoạn thi công.

Tổ chức thi công là khâu cuối cùng để đưa sản phẩm xây dựng từ trên giấy thành công

trình thực sự. Tổ chức sản xuất hợp lý sẽ biến những kết quả nghiên cứu về công nghệ

xây dựng thành hiện thực. Hơn nữa ngày nay trong công việc công nghiệp hoá đòi hỏi

phải chuẩn bị chu đáo về mặt tổ chức, kỹ thuật, phải tôn trọng các tiêu chuẩn, định

mức, quy trình quy phạm và đảm bảo chất lượng cao trong thi công xây lắp nên việc

nghiên cứu “thiết kế tổ chức thi công” là cần thiết và quan trọng.

Thiết kế tổ chức thi công sẽ giúp tìm được một phương án thi công hợp lý nhất để thực

hiện thi công một dự án, một công trình xây dựng.

Thông qua việc thiết kế tổ chức thi công ta xác định được tiến độ thi công cho toàn bộ

công trình hay từng hạng mục công trình, từ đó xác định được thời gian đưa công trình

hay hạng mục công trình vào sử dụng.

Công trình xây dựng thường có vốn đầu tư lớn và thời gian thi công kéo dài nên việc

thiết kế thi công được thực hiện tốt sẽ giúp cho chủ đầu tư và bên thi công có một kế

hoạch vốn hợp lý, tránh bị ứ đọng vốn lâu dài gây thiệt hại cho các bên tham gia thi

công.

Ngoài ra việc thiết kế tổ chức thi công còn giúp tổ chức thi công có kế hoạch về vật tư,

xe máy, và nhân công phù hợp, tránh được những tổn thất không đáng có trong quá

trình thi công, làm tăng lợi nhuận, tiết kiệm được những chi phí của nhà thầu, góp phần

làm tăng đời sống cán bộ công nhân viên.

Thiết kế tổ chức thi công tốt còn đưa ra được một tổng mặt bằng tối ưu nhất làm cho

quá trình thi công hợp lý phù hợp với công nghệ sản xuất. Nó thể hiện khả năng công

nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật và trình độ sản xuất của doanh nghiệp xây dựng.

II. NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁNNhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp là thiết kế tổ chức thi công công tác hoàn thiện công

trình: Chung cư Ngọc Sơn – Tp Hải Phòng.

Bao gồm các công việc chủ yếu sau :

+ Công tác xây tường.

+ Công tác hoàn thiện công trình.

+ Công tác lắp đặt thiết bị cho công trình.Sau khi thiết kế tổ chức thi công cho các công tác thì tiến hành lập tổng tiến độ thi

công công trình.

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 226Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt

Tải bản đầy đủ ngay(296 tr)

×