Tải bản đầy đủ - 296 (trang)
Tính toán nút khung

Tính toán nút khung

Tải bản đầy đủ - 296trang

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCTa có = = 0.548 > 0.5

 Bố trí thép neo vào cột 1 đoạn 30d = 660 kể từ mép dầm dưới.

D4Ø8a100172Ø252Ø286

2Ø20 9Ø8a150 D5

2Ø22

5

2Ø28

D3Ø8a20017F

KC-01NÚT BIÊN

b. Nút biên thay đổi tiết diện cộtThép dương của dầm được kéo neo vào cột một đoạn max(10d,200)

Thép âm của dầm neo vào cột đoạn neo lan góc uốn cong có r > 10d(1-l1/lan)

Thép cột : xét tỷ số = 0.2 > 1/6

 Thép cột dưới bắt lên đến dầm thì cắt và neo vào dầm đoạn 10dĐặt cốt thép chờ để nối thép cột trênSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 191THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-201711

D4CHUNG CƯ NGỌC2Ø18

Ø8a1002Ø28

2Ø221'

4Ðai gia

cu? ngD4

11Ø8a200

2Ø18Ø8a150

2Ø25D53D

KC-01NÚT BIÊN THAY ĐỔI TIẾT DIỆN CỘTSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 192THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCCHƯƠNG VI. TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ

I. VỊ TRÍ, MẶT BẰNG, MẶT CẮT CẦU THANG

1. Vị trí

Thang bộ nằm ở chính giữa tòa nhà, đối diện lõi thang máy

Xung quanh thang bộ là 3 vách cứng tạo thành hình chữ UbaaSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 193THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌC2. Mặt bằng, mặt cắt cầu thangCầu thang bộ có mặt bằng mặt cắt như sauMẶT BẰNG CẦU THANG BỘMẶT CẮT CẦU THANG BỘ

II.LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC SƠ BỘ

1. Bản thangSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 194Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán nút khung

Tải bản đầy đủ ngay(296 tr)

×