Tải bản đầy đủ - 296 (trang)
Cột trục A tầng 1,2,3

Cột trục A tầng 1,2,3

Tải bản đầy đủ - 296trang

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌC+ Sử dụng bê tông cấp độ bền B30 thép CII có ξR = 0.573

x = = = 31.38 cm

+ ξR.h0 = 0.573. 46 = 26.358 cm < x = 31.38 cm

 Nén lệch tâm bé+ Xác định lại x theo công thức gần đúng

x = với= = 0.682

ε = = = 0.767

n=γa = = 0.913

Thay số vào ta có x = 30.46 cm

Diện tích cốt thép được tính theo công thức

As ==As = 12.3 cm2

 Chọn 4Ø20 có As = 12.56 cm2.Với cặp nội lực thứ 2,3

Nmax = 3104.94 KN

M = 354 KN.m

Tính toán tương tự ta có được As = 14.65 cm2.

Từ đó ta chọn 4 Ø22 As = 15.2 cm2 là thỏa mãn.

Kết quả tính toán cho các cột khác tương tự được ghi trong bảng sauSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 188THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7CHUNG CƯ NGỌCTRANG 189THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌC2. Tính toán cốt đai cho cộtĐường kính cốt đai

Øaw (Ømax/4, 5 mm) = 7.5 mm . Chọn cốt đai đường kính 8mm nhóm CI

Khoảng cách cốt đai ‘s’:

+ Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc

s (10 Ømin, 500) = 10.16 =160 mm chọn s = 100mm

+ Trong đoạn còn lại lấy

s (15 Ømin, 500) = 15.16 =240 mm Chọn s = 200mm

3.Các mặt cắt ngang cột

D5Ø8a200 13' 2Ø223Ø253Ø25

16

2Ø28Ø8a200 10' 2Ø25

D316''3Ø25

103Ø283Ø28D'3 Ø8a40010133Ø25D'5 Ø8a4003Ø252Ø2813TR? C DTR? C BTR? C ACỘT TẦNG 1,2,3

112Ø18D3Ø8a2002Ø1811TR? C A13''2Ø25D3Ø8a2002Ø25TR? C B13''172Ø22D3Ø8a2002Ø2217TR? C DCỘT TẦNG 4,5,6

4. Tính toán nút khung

a. Nút khung biên trên cùngNút biên trên cùng là giao của cột tầng 11 trục A với dầm tầng 11. Xét tỷ số

với e0 là độ lệch tâm của cột trục A tầng 11,h là chiều cao cột

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 1901616'THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCTa có = = 0.548 > 0.5

 Bố trí thép neo vào cột 1 đoạn 30d = 660 kể từ mép dầm dưới.

D4Ø8a100172Ø252Ø286

2Ø20 9Ø8a150 D5

2Ø22

5

2Ø28

D3Ø8a20017F

KC-01NÚT BIÊN

b. Nút biên thay đổi tiết diện cộtThép dương của dầm được kéo neo vào cột một đoạn max(10d,200)

Thép âm của dầm neo vào cột đoạn neo lan góc uốn cong có r > 10d(1-l1/lan)

Thép cột : xét tỷ số = 0.2 > 1/6

 Thép cột dưới bắt lên đến dầm thì cắt và neo vào dầm đoạn 10dĐặt cốt thép chờ để nối thép cột trênSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 191Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cột trục A tầng 1,2,3

Tải bản đầy đủ ngay(296 tr)

×