Tải bản đầy đủ - 296 (trang)
II. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU SÀN.

II. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU SÀN.

Tải bản đầy đủ - 296trang

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017Cấu tạo hệ kết cấu sàn bao gồm hệ dầm chính phụ và bản sàn.

+ Ưu điểm :

Lý thuyến tính toán và kinh nghiệm tính toán khá hoàn thiện, thi công đơn giản,

được sử dụng phổ biến ở nước ta với công nghệ thi công phong phú nên thuận tiện

cho việc lựa chọn phương tiện thi công. Chất lượng đảm bảo do đã có nhiều kinh

nghiệm thiết kế và thi công trước đây.

+ Nhược điểm :

Chiều cao dầm và độ võng của bản sàn rất lớn khi vượt khẩu độ lớn, hệ dầm phụ bố

trí nhỏ lẻ với những công trình không có hệ thống cột giữa, dẫn đến chiều cao thông

thuỷ mỗi tầng thấp hoặc phải nâng cao chiều cao tầng không có lợi cho kết cấu khi

chịu tải trọng ngang. Không gian kiến trúc bố trí nhỏ lẻ, khó tận dụng. Quá trình thi

công chi phí thời gian và vật liệu lớn cho công tác lắp dựng ván khuôn.

Với phương án này thì hệ kết cấu vách-lõi kết hợp với sàn sườn toàn khôi BTCT sẽ

tính toán với sơ đồ khung-giằng.Trong đó, hệ thống lõi – vách được bố trí ở khu vực

thang máy và thang bộ, chịu một phần tải trọng ngang tác dụng vào công trình và

phần tải trọng đứng tương ứng với diện chịu tải của lõi.

2. Lựa chọn kích thước các cấu kiện

Dựa trên cơ sở mặt bằng kiến trúc, bao gồm hệ thống chức năng các khu vực trong

nhà, hệ thống kỹ thuật trong nhà. Kết hợp với kiến thức về kết cấu để bố trí hệ kết

cấu cho nhà và lập thành các bản vẽ. Từ đó để lựa chọn kích thước tiết diện

a. Lựa chọn tiết diện lõi

Theo tiêu chuẩn TCXD 198-1997 về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối nhà

cao tầng, vách và lõi phải có độ dày lớn hơn 150mm và không nhỏ hơn 1/20 chiều

cao tầng.

Với chiều cao tầng lớn nhất là 3.3 m ta chọn lõi có chiều dày lớn hơn 150 mm và

3.3/20 = 0.165 m.

Chọn chiều dày lõi thang máy là: 300mm

Chiều dày lõi thang bộ là 300mm

b. Lựa chọn kích thước dầm

Kích thước dầm phụ thuộc vào nhịp dầm, tải trọng tác dụng lên dầm, liên kết của

dầm với các cấu kiện khác. Dầm được lựa chọn sơ bộ dựa trên điều kiện về độ

võng, tương quan giữa chiều cao tiết diện và nhịp của cấu kiện.

Chọn chiều cao dầm theo công thức :

1 1

hd = ( ÷ )ln

8 12hd

Trong đó :là chiều cao tiết diện dầmSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 20THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017ln

là nhịp dầm

Có ln = 6600 nên hd = 450 :600

Do dầm gác qua các vách các nhịp của nhà tương đối giống nhau nên ta chọn các

dầm cùng một loại tiết diện.

Vậy ta chọn chiều cao của dầm là hd = 500 mm

Bề rộng của dầm được lựa chọn dựa vào chiều cao của dầm, thường chọn theo tỷ lệ

b = (0.3 ÷ 0.5) hVậy với các dầm chính đi qua vách và cột ta chọn b = 300mm.Do yêu cầu về kiến trúc nên dầm không được có chiều cao quá lớn để không làm

ảnh hưởng tới không gian sử dụng. Do đó chọn phương án dầm bẹp. Chiều cao

tầng điển hình là 3.3m nên ta chọn chiều cao của dầm là 500mm. Từ các tầng 6-11

chọn kích thước dầm là 450x300

Với các dầm phụ vì nhịp khá nhỏ 3.1-3.9 m nên ta chọn kích thước 220x300 cho

toàn bộ dầm phụ

Tổng kết tiết diện dầm như sau :

Dầm tầng điển hình :

Dầm chính tầng 1-5 : 300x500mm

Dầm chính tầng 6-11: 300x450 mm

Dầm phụ : 220 x 300 mm

c. Lựa chọn kích thước sàn

Sàn làm việc 1 phương :

Chiều dày bản sàn được thiết kế theo công thức sơ bộ sau:

hb =

-Trong đó:

D: là hệ số phụ thuộc vào tải trọng, D = 0.8 – 1.4 lấy D=1

m = 35 ÷ 45m = 30 ÷ 35với bản kê bốn cạnh.với bản kê hai cạnh.L: là nhịp của bản.

Sàn làm việc 2 phương :

hbL1

mTrong đó:

L1: là chiều dài cạnh ngắn

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 21THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017m = 40 ÷ 50

-Với ô sàn 1: kích thước 3,3x4,55 m. L2/L1= 1,38<2. Nên tính theo bản sàn làm

việc 2 phương.

hb -Với ô sàn 7: kích thước 3,785x4,55m. L2/L1 = 1,2< 2. Nên tính theo sàn làm

việc 2 phương

hb -L1

 330  8,25(cm)

40

mL1

 378  9,5(cm)

m

40Với ô sàn 12: kích thước 5,73x6,3 m. L2/L1= 1,1<2. Nên tính theo bản sàn làm

việc 2 phương.

hb L1

 573  14,33(cm)

40

mNên ta chọn chiều dày bản hb = 12 cm

Riêng ô sàn treo mô tơ thang máy dày 20 cm

d. Lựa chọn kích thước cộtTiết diện cột được chọn sơ bộ dựa trên điều kiện chịu nén của cột, dựa trên khả

năng chịu nén của vật liệu bê tông. Tính theo công thức :

A=k .N

RbTrong đó :

A : Diện tích tiết diện cần thiết của mặt cắt cột.

K : Hệ số kể đến ảnh hưởng của sự mômen ( 1– 1.5 ),

chọn k = 1.1

Rb : Cường độ chịu nén tính toán của bêtông

B25 có Rb = 1450 T/m2

N : Lực nén tác dụng lên cột (T), sơ bộ xác định bằng N = n.S .q , Với :

n : Số tầng của công trình.

S : Diện tích truyền tải tới cột trên một tầng.

q : Tải trọng sơ bộ tác dụng lên 1m2 sàn (sơ bộ q = 1.0÷1.4T/m2)

Xét các cột giao giữa trục B và trục 2 :

Diện tích truyền tải lớn nhất của cột : S = 37m2.

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 22THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017Chọn q = 1.1 T/m2

⇒ A=k .N

11 x1.1x37

= 1.1x

= 0,34m2

Rb

1450Trong đó n = 11 tầng

Khi chọn tiết diện cột cần chú ý:- Độ mảnh của cột λ=L/h ≤ 25-L:chiều cao thông thủy của tầng

H: chiều cao tiết diện cột

Độ cứng của cột phải lớn hơn độ cứng của dầm.

Tùy thuộc modum coppha, chọn coppha thay đổi 1 lần 10cm.

Phụ thuộc vào phương chịu lực :chọn cạnh b bé và cạnh h phải lớn.

Chọn bcột > bdầm để dễ uốn thép dầm xuống cột.

Chọn bcột = 50 cm, hcột = 50 cm

b.h = 0,5x0,5=0,25 (m2) > 0,34x0,6=0,204 (m2) (0,6 :hệ số kể đến cốt thép)

Tiết diện cột 5 tầng dưới là: 50x50 cm.

Tiết diện cột 5 tầng trên là: 40x40 cm.SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 23THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 24THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017CHƯƠNG II . XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG

I. TĨNH TẢI.Tính toán khung trục 7 theo phương pháp tính khung phẳng. Tải trọng tĩnh tải đc

dồn từ các ô sàn hai bên khung trục 7, các dầm chính phụ theo phương vuông góc

khung trục 7, tường xây trên các dầm của khung trục.

Tính toán tải trọng của sàn tựa lên khung trục 7:

- Sàn tầng điển hình 2-11 :STTCác lớp cấu tạogDày dTTTC(KG/m3)(mm)(KG/m2)TTTT

Hệ số

vượt tải (KG/m2)1Gạch CERAMIC200015301.1332Vữa lót180030541.370.23Sàn BTCT dày 14cm25001403501.13854Vữa trát trần 75# dày15mm200015301.339Tổng tĩnh tải:470527.2- Sàn tầng mái :STTCác lớp cấu tạoTTTT(KG/m2)Hệ số

vượt

tải(KG/m2

)gDày dTTTC(KG/m3)(mm)1Gạch lá nem200040801.1882Vữa lót trần dày 30mm180030541.370.23Lớp bê

150mm10001501501.31954Lớp vữa trát trần dày

15mm200015301.3395Sàn BTCT dày 12cm25001203001.1330tôngtạodốcTổng tĩnh tải:614722.2- Sàn khu vệ sinh:STTCác lớp cấu tạoSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7gDày d(KG/m3) (mm)TTTC

(KG/m2

)Hệ số

vượt

tảiTTTT

(KG/m2)TRANG 25THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-20171Gạch lát nền200015301.1332Lớp vật liệu chống thấm200020401.2483Vữa lót180030541.370.24Lớp xm tạo dốc200020401.1445Sàn BTCT dày 12cm25001203001.13306Vữa trát #75200015301.236Tổng tĩnh tải:494561.2-Sàn chiếu nghỉ,chiếu tới,hành lang:STTCác lớp cấu tạogDày dTTTC(KG/m3) (mm) (KG/m2)Hệ số

vượt

tải(KG/m2)TTTT1Đá200020401.1442Vữa lót200020401.3523Vữa trát trần200015301.3394Sàn BTCT dày 12cm25001203001.1330Tổng tĩnh tải:410465- Tường xây 220 : lấy g = 514 daN/m2, hệ số kể đến giảm lỗ cửa k = 0.7Với chiều cao tầng là ht=3.3m, chiều cao dầm hd= 0.4 m thì ta có chiều cao tường là

htuong= 3.3-0.4 = 2.9 m.

Như vậy tải trọng tường phân bố lên sàn hoặc dầm là :

Gtuong = 0.7x2.9x514 = 1043.4 daN/m.

- Với tường xây 110 kể đến hệ số giảm lỗ cửa 0.7: g = 296 daN/m2

Tính tương tự ta có Gtuong 110= 858.4x0.7 = 600.9 daN/m

- Từ dầm vuông góc : tải trọng là tải tập trung đặt lại vị trí có dầm :Với dầm 300x400 : q1 = 0.12x2500 = 300 daN/m

Với dầm 220x300: q2 = 0.22x0.3x2500 = 165 daN/m.

II. HOẠT TẢI

- Hoạt tải sànSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 26THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017Theo TCVN 2737-1995 thì: Hệ số độ tin cậy của các tải trọng phân bố đều trên sàn

và cầu thang lấy bằng 1.3 khi tải trọng tiêu chuẩn nhỏ hơn 200 daN/m 2 và lấy bằng

1.2 khi tải trọng tiêu chuẩn lớn hơn hoặc bằng 200 daN/m2.

Từ đó ta có:

Bảng thống kê giá trị hoạt tải sàn. (Đơn vị tải trọng:daN/m2)

STT Phòng chức năngHoạt tải TCDài

hạnHệ số

vượt tảiHoạt tải

tính toán1Phòng vệ sinh150301.31952Sảnh, hành lang, ban công,

cầu thang3001001.23603Phòng ở căn hộ200301.32604Mái bằng có sử dụng150501.31955Mái bêtông không

người sử dụng75751.397.56Phòng kỹ thuật (động cơ,

quạt máy)5005001.26007Cửa hàng, siêu thị4001401.24808Phòng sinh hoạt công cộng5001001.2600- Tải trọng gió :

Chiều cao công trình bé hơn 40m, nên không phải tính thành phần gió động. ở đây

ta chỉ quan tâm tới thành phần gió tĩnh.

Theo TCVN 2737=95, thành phần tĩnh của gió:

Áp lực gió tĩnh phân bố theo bề rộng mặt đón gió của công trình được tính theo

công thức:

W=B. W0. n.c.k (kG/m)

Trong đó:

W0 = 155 (kG/m2) Tính theo thành phố Hải Phòng địa hình IV B

n = 1.2 hệ số tin cậy

c : hệ số khí động

k : hệ số xét đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao

Hệ số khí động C được tra bảng 6 theo tiêu chuẩn và lấy :

Cđ = + 0.8 (gió đẩy), Ch = - 0.6 (gió hút)

Vậy hệ số khí động C =Cđ + Ch = 1.4

Trong bảng tính tải trọng gió tĩnh, độ cao Z(m) tính từ cốt tự nhiên mặt đường phố.

Cốt ±0,00 của công trình cao hơn cốt tự nhiên 0.45m.

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 27THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017Với những độ cao trung gian thì hệ số k được xác định bằng nội suy tuyến tính.

W thực tế thay đổi liên tục theo độ cao, nhưng để đơn giản cho tính toán, ta coi tải

trọng gió tĩnh W là phân bố trên mỗi tầng.

PHÍA ĐÓN GIÓ

Tần

gnH

(m)W0(T/m2)CZ(m)kWTT(T/m)11.24.950.1550.84.950.80

00.10921.23.30.1550.88.250.89

20.50831.23.30.1550.811.551.00

00.35641.23.30.1550.814.8

51.05

30.31751.23.30.1550.818.151.09

60.33061.23.30.1550.821.4

51.12

90.34071.23.30.1550.824.7

51.15

90.34981.23.30.1550.828.051.18

90.35891.23.30.1550.831.3

51.21

80.367101.23.30.1550.834.6

51.23

90.373111.23.30.1550.837.9

51.25

80.379PHÍA KHUẤT GIÓ

Tần

gnH (m)SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7W0(T/m2)CZ(m)kWTT(T/m)TRANG 28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU SÀN.

Tải bản đầy đủ ngay(296 tr)

×