Tải bản đầy đủ - 296 (trang)
CHƯƠNG V. THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG

CHƯƠNG V. THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 296trang

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017

II.CHUNG CƯ NGỌCTÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRONG CÔNG TRƯỜNG.

Hệ thống giao thông công trường bao gồm hệ thống đường tạm, được xây dựng cho

việc thi công công trình. Hệ thống đường tạm bao gồm :

+ Đường ngoài công trường : là đường nối công trường với mạng đường công cộnghiện có.

+ Đường trong công trường : là mạng đường giao thông trong phạm vi công trường

hay còn gọi là đường nội bộ.

Khi thiết kế đường công trường phải tuân theo các quy chuẩn hiện hành của Bộ giao

thông vận tải và các quy định khác của nhà nước. Đồng thời khi thiết kế quy hoạch

mạng lưới đường giao thông công trường, cần theo các nguyên tắc chung như sau :

- Triệt để sử dụng các tuyến đường hiện có ở địa phương và kết hợp sử dụng các tuyếnđường vĩnh cửu sẽ xây dựng, thuộc quy hoạch của cụng trình, bằng cách xây dựng

trước một phần các tuyến đường này, để phục vụ cho việc xây dựng.

- Căn cứ vào các sơ đồ, luồng vận chuyển hàng để thiết kế hợp lý mạng lưới đường, đảm

bảo thuận tiện việc vận chuyển các loại vật liệu, thiết bị…và giảm số lần bốc xếp tới

mức tối đa.

- Để đảm bảo an toàn và tăng năng suất vận chuyển, trong điều kiện có thể nên thiết kế

đường một chiều.

Từ các chỉ dẫn trên ta thiết kế mạng lưới đường giao thông công trường là đường một

làn xe chạy. Ta có mặt cắt ngang đường như sau :

S= b + 2c

Trong đó :

b = 3.5m.Bề rộng mặt đường cho 1 làn xe chạy.

c = 1,25m.Bề rộng lề đường để người đi lại và xe tránh nhau.

d = 0,7m.Rãnh thoát nước.

Vậy đường có chiều rộng S = 6m như hình vẽ

i = 25%d=700c=1250SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7b=3500c=1250 d=700TRANG 286THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCIII. TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH NHÀ TẠM TRÊN CÔNG TRƯỜNG

- Dân số công trường được chia thành 5 nhóm :

+ Nhóm A : là nhóm công nhân xây dựng cơ bản dựa trên biểu đồ nhân lực trong tiếnđộ thi công ta tính được số công nhân lao động trung bình trên công trường :

NA = Ntb = = 79.3 ( người )

+ Nhóm B : số lao động trực tiếp ở các xưởng phụ trợ B = k%AVới k = 20%-30%.Lấy B = 25%A

Vậy số lao động nhóm B là : B = 20 (người)

+ Nhóm C : cán bộ kỹ thuật làm ở công trường : C = (4% - 8%)(A + B)Lấy C = 5%(A +B). Vậy số lao động nhóm C là : C = 5 (người)

+ Nhóm D : nhóm nhân viên hành chính :D = 5%(A +B +C)

Vậy lao động trong nhóm D là: D = 6 (người)

+ Nhóm E : nhóm nhân viên phục vụ :E = s%(A + B + C + D)

Với công trường nhỏ,trung bình lấy s =5%. Vậy lao động nhóm E là : E = 7 (người)

Tổng dân số công trường (tỉ lệ đau ốm hàng năm là 2%, số người nghỉ phép năm là

4%) là :

G = 1.06x(A + B + C +D + E) = 125 (người)

Số người có thực trên công trường là :

N = 1.2x 123 = 150 (người)

1. Tính toán diện tích nhà tạm :

a. Nhà tạm công nhân :Diện tích đất xây dựng nhà tạm được xác định theo công thức :

S XD = [ S tc ] x

Số người

Nhà ở tập thể cho công nhân (nhóm A và B), theo tiêu chuẩn là 4m2/1người. Vậy diện

tích nhà ở cho công nhân là: S = (80 + 20 )x4 = 400 (m2).

Do điều kiện công trường nên bố trí diện tích nhà tạm là 350m2, số công nhân còn lai

là công nhân địa phương gần lân cận công trường nên không cần lán trại tạm

b. Nhà làm việc cho nhân viên kỹ thuật và hành chính quản trị.

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 287THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCNhà làm việc cho cán bộ kỹ thuật và hành chính ( nhóm C và D ), theo tiêu chuẩn là

4m2/1người. Vậy diện tích nhà làm việc là : S = ( 5+6 )x4 = 44 (m2).

Chọn diện tích nhà làm việc cán bộ là 90 m2

c. Nhà làm việc chỉ huy công trường :Một người với tiêu chuẩn là 16 m2

d. Nhà ăn :Nhà ăn ca giữa trưa, tiêu chuẩn là 0.4 m2/người. Vậy diện tích nhà ăn cho công nhân

là :

S = ( 80+20 )x0.4 = 40 (m2)

Chọn diện tích nhà ăn là 90 m2

e. Nhà vệ sinh :Nhà vệ sinh, tiêu chuẩn là 25 người cho một phòng vệ sinh 2.5m2. Vậy số phòng vệ

sinh là 6 phòng và tổng diện tích phòng vệ sinh là : 15m2. Chọn nhà vệ sinh có diện

tích 20m2

f. Nhà tắm :Nhà tắm cho công nhân, tiêu chuẩn là 25 người một phòng 2.5m2. Vậy số phòng tắm là

100/25 = 4 ( phòng ) . Diện tích nhà tắm là : 4x2.5 = 10(m2)

Lấy diện tích nhà tắm là 20m2

g. Phòng y tế :Phòng y tế, tiêu chuẩn là 0.04 m2/người. Vậy diện tích phòng y tế là :

S = 150 x0.04 = 6(m2)

Chọn diện tích phòng y tế là 24 m2

h. Phòng bảo vệ :Chọn khoảng 16 m2 cho mỗi phòng, công trường bố trí 2 cổng ra vào nên bố trí 2

phòng bảo vệ

i.Nhà để xe :Chọn diện tích cụ thể là :

Nhà để xe cho cán bộ chọn 30m2

Nhà để xe công nhân chọn 30m2

2. Tính toán kho bãi.

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 288THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCa. Xác định khối lượng vật liệu dự trữ trên công trường

-Lượng vật liệu dự trữ xác định theo công thức : Dmax = rmax x Ttd

Trong đó :

+

Dmax : là lượng vật liệu dự trữ

+

rmax : là lượng vật liệu tiêu thụ lớn nhất hàng ngày

+

Tdt : số ngày dự trữ

Thời gian dự trữ vật liệu thường xuyên : t1 = 4 ngày

Thời gian vận tải : t3 = 1 ngày

Thời gian bảo hiểm : t4 = 1 ngày

→Tdt = t1 + t2 + t3 = 4 + 1 + 1 = 6 ngày- Thống kê khối lượng cần thiết kế kho bãi :Vật liệuĐơn vịrmaxTdtDmaxVữam313.59681.54Gạch xâyViên15600693600- Từ cấp phối của vữa theo ĐM 4933 – Cấp phối vữa XM .Vữa cần dùng là mác 75 được trộn từ XM PCB 30 và cát mịn có mô đun 0,7 – 1,4. Ta

có Thế thích cát cần thiết cho trộn vữa là

V = 81.54 x 1.02 = 83.17 m3

Gạch xây cần dùng là 93600 viên

b. Tính toán diện tích kho bãi :

+ Diện tích kho bãi có ích được tính theo công thức F = Dmax / d

Trong đó : Dmax lượng vật liệu dự trữ

d là lượng vật liệu định mức tính trên 1m2 kho bãi

+ Diện tích kho bãi tính cả đường đi là α x F với α là hệ số sử dụng mặt bằng

α = 1,5 ÷ 1,7 - đối với kho tổng hợp

α = 1,4 ÷ 1,6 - đối với kho kín

α = 1,2 ÷ 1,3 - đối với kho lộ thiên

α = 1,1 ÷ 1,2 - đối với kho vật liệu xếp đống

Từ đó ta có diện tích bãi cát vàng : S = 81,54 / 4.2 = 10m2

Bố trí 2 bãi cát mỗi bãi 5m2 ở hai bãi trộn vữa

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 289THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌC+ Diện tích bãi gạch : Bãi gạch xếp thành kiêu, mỗi kiêu 10 viên/lớpMỗi kiêu gạch cao 2m và các kiêu gạch xếp chồng sát nhau. Vì vậy 1 kiêu gạch có số

viên gạch là 400 viên.

Số kiêu gạch cần thiết : n = 93600/400 = 234 kiêu

Diện tích kho bãi xếp gạch là

S = n x s với s là diện tích 1 kiêu gạch s = 10 x 0.22x0.1 = 0.22 m2

Vậy diện tích bãi gạch S = 0,22 x 234 = 51.48 m2

Chọn diện tích bãi gạch là 60 m2 bố trí gần vận thăng chuyển vật liệu

IV. TÍNH TOÁN ĐIỆN NƯỚC TRÊN CÔNG TRƯỜNG

1. Cung cấp nước cho công trườngLượng nước tổng cộng dùng cho công trường là :Q = Q1 + Q 2 + Q 3 + Q 4

Trong đó :

Q1 =( ∑ ( S .A ) ).KQ1 lượng nước dùng cho sản xuấtiign.3600( l/s)Si : Trạm sản xuất thứ i dùng nước : 1 trạm trộn vữa, 1 trạm bảo dưỡng bê tông.

Ai : Lượng nước tiêu chuẩn dùng cho trạm sản xuất thứ i trong một ca

STTTên công việcĐơn vịKhối lượngAiSiKhối

lượng

nước1Trạm trộn vữam313.590.2515.892Trạm bảo dưỡng bê tôngm3237.40.4194.96Tổng100.85Kg = 1.2 là hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ.

n = 8 là số giờ dùng nước trong một ca.

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 290THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCQ1 = 4.02 l/sQ2 là lượng nước dùng cho sinh hoạt ở công trường :Q2 =N max.B.Kg

n.3600(l/s)Trong đó :

Nmax là số công nhân lớn nhất trong một ngày ở công trường :

Nmax = 179 ngời

Kg = 2B là lượng nước tiêu chuẩn dùng cho 1 người ở công trường B = 20l/người

n= 8

.Q2 = 0.248 l/sQ4 là lượng nước dùng cho cứu hoả.

Từ bảng tiêu chuẩn ta có lượng nước dùng cho cứu hoả là :Q 4 = 10 ( l/s )Q3 là lượng nước dùng ở khu nhà tạm :Q3 =N 0 .C.K ng .K g

24.3600Trong đó :

N0 là số người ở trong nhà tạm, N0 = 100người

C là lượng nước tiêu chuẩn dùng cho 1 người ở khu lán trại ( lấy C = 25l/ ngày).

K nglà hệ số sử dụng nước không điều hoà theo ngày,K ng = 0.8, K g = 1.2Q3 = 0.027 l/sLượng nước tổng cộng cho công trường là :

Ta có : Q1 + Q1 + Q1 = 4.295 < Q4

VậyQ = 0.7 x (Q1 + Q1 + Q1) + Q4 = 4.295 + 10 = 14.295 l/sSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 291;THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCTính toán đường kính ống dẫn nước tạm :

D = = = 0.11 m

Vậy ta chọn đường kính ống dẫn nước có đường kính 11cm. Nước được lấy từ mạng

lưới cấp nước của thành phố, chất lượng bảo đảm. Đường ống được đặt sâu dưới đất

30cm. Những đoạn đường ống đi qua đường giao thông đều có tấm đan bảo vệ. Đường

ống nước được lắp đặt theo tiến triển của thi công và lắp đặt theo sơ đồ phối hợp vừa

nhánh cụt vừa vòng kín.

2. Cung cấp điện cho công trường :Tổng công suất điện tiêu thụ trên công trường tính theo công thức :

K . PPt = 1.1 1 ∑ 1 + K 2.∑ P2 + K 3.∑ P3 + K 4.∑ P4 

 Cosϕ

∑P1là tổng lượng điện tiêu thụ cho các loại máy sử dụng điện động cơ, bao gồmMáy trộn vữa :P = 3 (kW)Đầm dùi (2 máy) : P = 2 (kW)

Đầm bàn :P = 1 (kW)Cần trục tháp :P = 80 (kW)Vận thăng ( 2máy) : P = 30 (KW)∑P1Cosϕ∑P= 3 + 2 × 1 + 1 + 80 + 2 × 30 = 146Hệ số hiệu suất động cơ :(kW)

Cosϕ = 0.752Tổng lượng điện tiêu thụ cho các máy sử dụng điện trực tiếp :∑P2∑P= Pmayhan = 20 ( KW )3∑P3Tổng lượng điện dùng cho chiếu sáng ngoài trời : lấySVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7= 5( KW )TRANG 292THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017∑PCHUNG CƯ NGỌC4Ki∑ P = 10( KW )

3Tổng lượng điện dùng cho chiếu sáng trong nhà lấycác hệ số sử dụng điện không đồng thời phụ thuộc vào các nhóm thiết bị :K 1 = K 2 = 0.7 K 3 = 0.8 K 4 = 1 0.7x146Pt = 1.1

+ 0.7x20 + 0.8x5 + 1x10 ÷ = 180.7 ( KW ) 0.75

Chọn máy biến áp :

Công suất phản kháng tính toán :

Qt = Pt/cosϕ = 180.7/0.75 = 240.9 (kW)

Công suất biểu kiến tính toán :St = Pt2 + Qt2 = 180.7 2 + 240.92 = 301.1

(kW)

Chọn máy biến áp ba pha có công suất 500 KW.

Xác định vị trí máy biến áp và bố trí đường dây :

Mạng điện động lực được thiết kế theo mạch hở để tiết kiệm dây dẫn. Từ trạm biến áp

dùng dây cáp để phân phối điện tới các phụ tải động lực, cần trục tháp, máy trộn vữa,

thăng tải... Mỗi phụ tải được cấp một bảng điện có cầu dao và rơ le bảo vệ riêng.

Mạng điện phục vụ sinh hoạt cho các nhà làm việc và chiếu sáng được thiết kế theo

mạch vòng kín và dây điện là dây bọc căng trên các cột gỗ.

Tính và chọn đường dây cao thế.

Giả thiết chiều dài từ mạng điện quốc gia tới trạm biến áp công trường là 250m. Ta có

mô men tải M=P.L

P = 180.7 KW.

L = 250 m.

M = 180.7x250 = 45175 kWm = 45.175 kWkm.

Chọn dây nhôm có tiết diện tối thiểu cho phép đối với đường dây cao thế là

Smin = 35 mm2 . Chọn dây A-35. Với hệ số cosϕ=0.7 ta có Z=0.883

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 293THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017CHUNG CƯ NGỌCĐộ sụt điện áp cho phép:∆u =M .Z

45,175.0,883

=

= 0,16 < 10%

2

10.U cosϕ

10.62.0,7Như vậy dây chọn A-35 là đạt yêu cầu.

Chon dây dẫn phân phối đến phụ tải:

Đường dây động lực giả thiết có L=150m. Điện áp 380/220

Do đó trước tiên tính theo yêu cầu về cường độ, sau đó kiểm tra độ sụt điện áp và kiểm

tra độ bền cơ học.

Tính theo yêu cầu về cường độ, ta có:

It =P

180700

=

= 404 A

3.U d cosϕ 1, 73.380.0, 68Chọn dây cáp dây đồng có tiết diện 120 mm2 và [I] = 600A.

Kiểm tra độ sụt điện áp: với dây đồng ta có C = 83.

∆u % =P.L 180, 7.150

=

= 2, 7% < 5%

C.S

83.120Kiểm tra độ bề cơ học đối với dây cáp có Smin = 4 mm2

Như vậy dây chọn thỏa mãn tất cả các điều kiện.

Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng điện áp 220 V

Giả thiết chiều dài đường dây là 300m

Tính độ sụt điện áp theo từng pha 220V :S=P.L

15.300

=

= 10,8mm 2

C.[∆u %] 83.5Với P=P3+P4 =5+10=15 kW, C=83 với dây đồng, ∆u=5%.

Chọn dây cáp dây đồng có tiết diện 16mm2 và [I] = 150A.

Kiểm tra theo yêu cầu về cường độ.SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 294THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠN

KHÓA 2012-2017It =Pf

Uf=CHUNG CƯ NGỌC15000

= 68, 2 A < 150 A

220Kiểm tra độ bề cơ học đối với dây cáp có Smin = 1,5 mm2

Như vậy dây chọn thỏa mãn tất cả các điều kiện.

Đường điện được chôn ngầm dưới đất , cách mặt đất 30 cm, nằm trong ống nhựa bảo

vệ và được tránh nước.SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 295Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG V. THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(296 tr)

×