Tải bản đầy đủ - 296 (trang)
CHƯƠNG II . XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG

CHƯƠNG II . XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG

Tải bản đầy đủ - 296trang

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-20171Gạch lát nền200015301.1332Lớp vật liệu chống thấm200020401.2483Vữa lót180030541.370.24Lớp xm tạo dốc200020401.1445Sàn BTCT dày 12cm25001203001.13306Vữa trát #75200015301.236Tổng tĩnh tải:494561.2-Sàn chiếu nghỉ,chiếu tới,hành lang:STTCác lớp cấu tạogDày dTTTC(KG/m3) (mm) (KG/m2)Hệ số

vượt

tải(KG/m2)TTTT1Đá200020401.1442Vữa lót200020401.3523Vữa trát trần200015301.3394Sàn BTCT dày 12cm25001203001.1330Tổng tĩnh tải:410465- Tường xây 220 : lấy g = 514 daN/m2, hệ số kể đến giảm lỗ cửa k = 0.7Với chiều cao tầng là ht=3.3m, chiều cao dầm hd= 0.4 m thì ta có chiều cao tường là

htuong= 3.3-0.4 = 2.9 m.

Như vậy tải trọng tường phân bố lên sàn hoặc dầm là :

Gtuong = 0.7x2.9x514 = 1043.4 daN/m.

- Với tường xây 110 kể đến hệ số giảm lỗ cửa 0.7: g = 296 daN/m2

Tính tương tự ta có Gtuong 110= 858.4x0.7 = 600.9 daN/m

- Từ dầm vuông góc : tải trọng là tải tập trung đặt lại vị trí có dầm :Với dầm 300x400 : q1 = 0.12x2500 = 300 daN/m

Với dầm 220x300: q2 = 0.22x0.3x2500 = 165 daN/m.

II. HOẠT TẢI

- Hoạt tải sànSVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 26THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017Theo TCVN 2737-1995 thì: Hệ số độ tin cậy của các tải trọng phân bố đều trên sàn

và cầu thang lấy bằng 1.3 khi tải trọng tiêu chuẩn nhỏ hơn 200 daN/m 2 và lấy bằng

1.2 khi tải trọng tiêu chuẩn lớn hơn hoặc bằng 200 daN/m2.

Từ đó ta có:

Bảng thống kê giá trị hoạt tải sàn. (Đơn vị tải trọng:daN/m2)

STT Phòng chức năngHoạt tải TCDài

hạnHệ số

vượt tảiHoạt tải

tính toán1Phòng vệ sinh150301.31952Sảnh, hành lang, ban công,

cầu thang3001001.23603Phòng ở căn hộ200301.32604Mái bằng có sử dụng150501.31955Mái bêtông không

người sử dụng75751.397.56Phòng kỹ thuật (động cơ,

quạt máy)5005001.26007Cửa hàng, siêu thị4001401.24808Phòng sinh hoạt công cộng5001001.2600- Tải trọng gió :

Chiều cao công trình bé hơn 40m, nên không phải tính thành phần gió động. ở đây

ta chỉ quan tâm tới thành phần gió tĩnh.

Theo TCVN 2737=95, thành phần tĩnh của gió:

Áp lực gió tĩnh phân bố theo bề rộng mặt đón gió của công trình được tính theo

công thức:

W=B. W0. n.c.k (kG/m)

Trong đó:

W0 = 155 (kG/m2) Tính theo thành phố Hải Phòng địa hình IV B

n = 1.2 hệ số tin cậy

c : hệ số khí động

k : hệ số xét đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao

Hệ số khí động C được tra bảng 6 theo tiêu chuẩn và lấy :

Cđ = + 0.8 (gió đẩy), Ch = - 0.6 (gió hút)

Vậy hệ số khí động C =Cđ + Ch = 1.4

Trong bảng tính tải trọng gió tĩnh, độ cao Z(m) tính từ cốt tự nhiên mặt đường phố.

Cốt ±0,00 của công trình cao hơn cốt tự nhiên 0.45m.

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 27THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017Với những độ cao trung gian thì hệ số k được xác định bằng nội suy tuyến tính.

W thực tế thay đổi liên tục theo độ cao, nhưng để đơn giản cho tính toán, ta coi tải

trọng gió tĩnh W là phân bố trên mỗi tầng.

PHÍA ĐÓN GIÓ

Tần

gnH

(m)W0(T/m2)CZ(m)kWTT(T/m)11.24.950.1550.84.950.80

00.10921.23.30.1550.88.250.89

20.50831.23.30.1550.811.551.00

00.35641.23.30.1550.814.8

51.05

30.31751.23.30.1550.818.151.09

60.33061.23.30.1550.821.4

51.12

90.34071.23.30.1550.824.7

51.15

90.34981.23.30.1550.828.051.18

90.35891.23.30.1550.831.3

51.21

80.367101.23.30.1550.834.6

51.23

90.373111.23.30.1550.837.9

51.25

80.379PHÍA KHUẤT GIÓ

Tần

gnH (m)SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7W0(T/m2)CZ(m)kWTT(T/m)TRANG 28THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017

11.21.50.1550.64.950.8000.08221.26.250.1550.65.50.8920.38131.23.90.1550.6101.0000.26741.23.30.1550.613.31.0530.23851.23.30.1550.616.61.0960.24761.23.30.1550.619.91.1290.25571.23.30.1550.623.21.1590.26281.23.30.1550.626.51.1890.26891.23.30.1550.629.81.2180.275101.23.30.1550.633.11.2390.280111.23.30.1550.636.41.2580.284SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 29THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017CHƯƠNG III. DỒN TẢI TRỌNG LÊN KHUNG TRỤC 7

I. SƠ ĐỒ KẾT CẤU VÀ SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG TRỤC 7SƠ ĐỒ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 7SVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 30THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPCHUNG CƯ NGỌCSƠN

KHÓA 2012-2017SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG TRỤC 7

II.SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢISVTH : LÊ VĂN THUYẾT

MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7TRANG 31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II . XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG

Tải bản đầy đủ ngay(296 tr)

×